RSS

Aktualności

 • Wykaz nieruchomości stanowiących własnośc Gminy Biskupice, przeznaczonych do oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej.

  Thursday, 26 September 2019r. Inne
  Czytaj dalej
 • Czytaj dalejInformacja w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert

  Informacja w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert

  Monday, 23 September 2019r. Informacje
  Zarządzenie Nr 0050.131.2019 Wójta Gminy Biskupice z dnia 23 września 2019r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Biskupice w dziedzinie upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2019 roku.
  Czytaj dalej
 • Czytaj dalej II Festiwal Muzyki Filmowej

  II Festiwal Muzyki Filmowej

  Monday, 23 September 2019r. Kultura
  W niedzielny wieczór ( 22 września 2019r.) w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Biskupicach odbył się II Festiwal Muzyki Filmowej, podczas którego swoje zdolności muzyczne prezentowali muzycy z Orkiestr Dętych. Przed publicznością zaprezentowały się: Orkiestra Dęta Gminy Biskupice, Orkiestra Dęta OSP Biskupice, Orkiestra „Hejnał” Byszyce oraz Krakowska Orkiestra Staromiejska.
  Czytaj dalej
 • Czytaj dalejInformacja o udostępnieniu do wglądu spisu wyborców

  Informacja o udostępnieniu do wglądu spisu wyborców

  Monday, 23 September 2019r. Informacje
  Na podstawie art. 36 § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy ( Dz.U. z 2019 r., poz. 684, z późn. zm. ) Wójt Gminy Biskupice informuję, że spis wyborców w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 roku będzie udostępniony do wglądu w Urzędzie Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455, 32-020 Wieliczka, pokój nr. 2 w terminie od dnia 23 września 2019 r. do dnia 4 października 2019 r. w godzinach pracy Urzędu ( tj. poniedziałek 8.00-17.00, wtorek- czwartek 7.30-15.30, piątek 7.30-14.30).
  Czytaj dalej
 • Czytaj dalejPrzegląd drzewostanu w miejscach publicznych

  Przegląd drzewostanu w miejscach publicznych

  Monday, 23 September 2019r. Informacje
  W związku z pismami Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie oraz Starosty Wielickiego, dotyczącymi przeprowadzenia przeglądu stanu drzewostanów w miejscach publicznych na terenie Gminy Biskupice w celu wyeliminowania niebezpiecznych zdarzeń, zagrażającym życiu lub zdrowiu mieszkańców Urząd Gminy Biskupice zwraca się z prośbą o zgłaszanie wszelkich szkód w drzewostanie (złamanych gałęzi, nadłamanych konarów, uschniętych drzew itp.) w miejscach publicznych tj.: parkach, placach zabaw, strefach aktywności (boiskach czy plenerowych siłowniach) oraz przedszkolach i szkołach. Wszelkie nieprawidłowości należy zgłaszać do Urzędu Gminy Biskupice do pok. 33 lub do właściwych terytorialnie sołtysów.
  Czytaj dalej
 • Czytaj dalejBezpieczny ruch pieszy i rowerowy

  Bezpieczny ruch pieszy i rowerowy

  Monday, 23 September 2019r. Informacje
  W ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu, mając na względzie edukację dzieci już od młodych lat, w Szkole Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Biskupicach zorganizowano krótką prelekcję mówiącą o tym jak istotne jest bezpieczeństwo w ruch pieszym, rowerowym czy samochodowym, co nawiązywało do hasła tegorocznej edycji ETZT, które brzmiało „Bezpieczny ruch pieszy i rowerowy”.
  Czytaj dalej
3 4 5 6 7 8 9 ... 706

Kategorie spraw urzędowych

Informacje kontaktowe:

W razie pytań zapraszamy do Urzędu Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455 w godzinach pracy tj. poniedziałek: 8.00 – 17.00, wtorek – czwartek; 7.30 – 15.30, piątek: 7.30-14.30, piętro I pok.13. Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (12) 289 70 86 lub pod adresem e - mail: ug@biskupice.pl.

Druki do pobrania w formacie .pdf

Informacje kontaktowe:

W razie pytań zapraszamy do Gminnego Zespółu Obsługi Szkół i Przedszkoli, Tomaszkowice 455 w godzinach pracy tj. poniedziałek 8.00 – 17.00, wtorek – piątek; 7.30 – 15.30, piętro II pok.29. Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (12) 250 09 65 lub pod adresem e - mail: oswiata@biskupice.pl.

Druki do pobrania w formacie .pdf

Informacje kontaktowe:

W razie pytań zapraszamy do Urzędu Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455 w godzinach pracy tj. poniedziałek: 8.00 – 17.00, wtorek – czwartek; 7.30 – 15.30, piątek: 7.30-14.30, piętro I pok.1. Informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (12) 289-70-96 lub pod adresem e - mail: ug@biskupice.pl.

 

Druki do pobrania w formacie .pdfWażne informacje:

 

 

 

Informacje kontaktowe:

W razie pytań zapraszamy do Urzędy Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455 w godzinach pracy tj. poniedziałek: 8.00 – 17.00, wtorek – czwartek; 7.30 – 15.30, piątek: 7.30-14.30, piętro I pok.3. Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (12) 289 70 87 lub pod adresem e - mail: ug@biskupice.pl.

Druki do pobrania w formacie .pdf

___________________________________________________________________________________

Procedura - zezwolenie/ zmiana zezwolenia na opóźnienie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Procedura - decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

____________________________________________________________________________________

Procedura zgłoszenia eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków

___________________________________________________________________________________

Procedura - zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów z terenu nieruchomości

______________________________________________________________________________________

Procedura - uzyskanie zezwolenia na prowadzenie hodowli lub utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną

______________________________________________________________________________________

Procedura uzyskania zezwolenia na prowadzenie działaności na terenie gminy Biskupice w zakresie: ochrony przed bezdomnymi zwierzętami; prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt; grzebalisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

Informacje kontaktowe:

W razie pytań zapraszamy do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, w godzinach pracy tj. poniedziałek 9.00 – 17.00, wtorek – piątek; 7.30 – 15.30, Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu 12 250 65 11 lub pod adresem e - mail: gops.biskupice@poczta.onet.pl., www.gopsbiskupice.pl

 

Informacje kontaktowe:

W razie pytań zapraszamy do Urzędu Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455 w godzinach pracy tj.poniedziałek: 8.00 – 17.00, wtorek – czwartek; 7.30 – 15.30, piątek: 7.30-14.30, piętro II pok.25. Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (12) 289 70 93 lub pod adresem e - mail: ug@biskupice.pl.

Druki do pobrania w formacie .pdf

Informacje kontaktowe:

W razie pytań zapraszamy do Urzędu Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455 w godzinach pracy tj. poniedziałek: 8.00 – 17.00, wtorek – czwartek; 7.30 – 15.30, piątek: 7.30-14.30, piętro I pok.12. Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (12) 289 70 89 lub pod adresem e - mail: ug@biskupice.pl.

 

Geodezja - druki do pobrania w formacie .pdf

 

Gospodarka nieruchomościami - druki do pobrania w formacie .pdf


 

 

INFORMACJE KONTAKTOWE:

W razie pytań zapraszamy do Urzędu Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455 w godzinach pracy tj.poniedziałek: 8.00 – 17.00, wtorek – czwartek; 7.30 – 15.30, piątek: 7.30-14.30, piętro I pok.3. Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (12) 289 70 85 lub pod adresem e - mail: ug@biskupice.pl.

Zgłoszenia awarii sieci wodociągowej - numer alarmowy 668 238 108

 

WNIOSKI DO POBRANIA:

 

Gospodarka wodna:

 

 

 

Polub nas na Facebooku!