RSS

Aktualności

 • Czytaj dalej"Wielkie zabawy małych mistrzów"

  "Wielkie zabawy małych mistrzów"

  Thursday, 20 May 2010r. Sport
  Uczniowski klub sportowy działajacy przy Gimnazjum w Sławkowicach zaprasza dzieci klas I-IV powiatu wielickiego do wzięcia udziału w IV edycji turnieju sportowego pod nazwą: „Wielkie zabawy małych mistrzów”. Zawody odbędą się 29 maja 2010 r. o godz. 10.00 na boisku przy Szkole Podstawowej w Łazanach.
  Czytaj dalej
 • Czytaj dalejWoda do celów sanitarno - gospodarczych

  Woda do celów sanitarno - gospodarczych

  Wednesday, 19 May 2010r. Informacje
  W dniu 19.05.2010 (środa),w godzinach od 17.00 do 19.00 strażacy z jednostek OSP będą dostarczać wodę do celów sanitarno - gospodarczych w miejscowościach: Sławkowice ( pod remizą OSP), w Jawczycach (przy świetlicy),w Łazanach (parking przy kościele), w Zborówku (przy świetlicy).
  Czytaj dalej
 • Czytaj dalejCiągle pada - podtopienia w Gminie Biskupice

  Ciągle pada - podtopienia w Gminie Biskupice

  Monday, 17 May 2010r. Informacje
  Podtopione domy, nieprzejezdne drogi, powalone drzewa – to wstępny bilans szkód jakie wyrządziły obfite opady deszczu na terenie Gminy Biskupice.Najpoważniejsza sytuacja panuje w miejscowościach Przebieczany, Sławkowice i Bodzanów. W Przebieczanach bliskość potoku "Bogusława" zwiększa niebezpieczeństwo zalania okolicznych domów.
  Czytaj dalej
 • Czytaj dalejInformacja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowalnego

  Informacja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowalnego

  Monday, 17 May 2010r. Informacje
  W związku z aktualnie panującymi warunkami atmosferycznymi, a w szczególności dużymi opadami deszczu mogącymi skutkować wystąpieniem niewłaściwości w stanie technicznym obiektów ( budynków mieszkalnych jednorodzinnych, wielorodzinnych, dróg, mostów, budynków użyteczności publicznej itp. ) mając na względzie niezwłoczne usuwanie skutków ewentualnych uszkodzeń Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Wieliczce informuje, że właściciele lub zarządcy po stwierdzeniu uszkodzeń lub zagrożeń obiektów winni niezwłocznie je zabezpieczyć w tym przed dostępem osób niepowołanych z wydzieleniem strefy bezpieczeństwa, zlecić na swój koszt przeprowadzenie kontroli stanu technicznego przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia i pod ich nadzorem niezwłocznie usunąć niewłaściwości zgodnie z art. 70 oraz art. 5 ustawy Prawo budowlane.
  Czytaj dalej
 • Czytaj dalejV Turniej piłki nożnej „Dzikich” Drużyn

  V Turniej piłki nożnej „Dzikich” Drużyn

  Friday, 14 May 2010r. Sport
  Uczniowski Klub Młodzieżowy przy Gimnazjum w Sławkowicach zaprasza młodzież Gminy Biskupice do wzięcia udziału w zawodach sportowych pn.: V Turniej piłki nożnej „Dzikich” Drużyn. Zawody odbędą się dnia 19 czerwca 2010 roku na boisku w Sławkowicach, o godz. 9.00.
  Czytaj dalej
 • Czytaj dalejAktualizacja umów gazowych

  Aktualizacja umów gazowych

  Friday, 14 May 2010r. Informacje
  PGNiG SA Karpacki Oddział Obrotu Gazem wprowadza, zgodnie ze znowelizowanymi przepisami Prawa energetycznego nowy wzór Umowy Kompleksowej Dostarczania Paliwa Gazowego. W zawiązku z powyższym przeprowadza się wymianę i aktualizację wszystkich zawartych przed 1 lipca 2007 r. Umów Sprzedaży Paliwa Gazowego. Osoby, Które jeszcze nie dokonały aktualizacji zapraszamy do biur Obsługi Klientów Gazowni Krakowskiej, których adresy umieszczone są na dostarczanych do Państwa rachunków za paliwo gazowe.
  Czytaj dalej

Kategorie spraw urzędowych

Informacje kontaktowe:

W razie pytań zapraszamy do Urzędu Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455 w godzinach pracy tj. poniedziałek: 8.00 – 17.00, wtorek – czwartek; 7.30 – 15.30, piątek: 7.30-14.30, piętro I pok.13. Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (12) 289 70 86 lub pod adresem e - mail: ug@biskupice.pl.

Druki do pobrania w formacie .pdf

Informacje kontaktowe:

W razie pytań zapraszamy do Gminnego Zespółu Obsługi Szkół i Przedszkoli, Tomaszkowice 455 w godzinach pracy tj. poniedziałek 8.00 – 17.00, wtorek – piątek; 7.30 – 15.30, piętro II pok.29. Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (12) 250 09 65 lub pod adresem e - mail: oswiata@biskupice.pl.

Druki do pobrania w formacie .pdf

Informacje kontaktowe:

W razie pytań zapraszamy do Urzędu Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455 w godzinach pracy tj. poniedziałek: 8.00 – 17.00, wtorek – czwartek; 7.30 – 15.30, piątek: 7.30-14.30, piętro I pok.1. Informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (12) 289-70-96 lub pod adresem e - mail: ug@biskupice.pl.

 

Druki do pobrania w formacie .pdfWażne informacje:

 

 

 

Informacje kontaktowe:

W razie pytań zapraszamy do Urzędy Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455 w godzinach pracy tj. poniedziałek: 8.00 – 17.00, wtorek – czwartek; 7.30 – 15.30, piątek: 7.30-14.30, piętro I pok.3. Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (12) 289 70 87 lub pod adresem e - mail: ug@biskupice.pl.

Druki do pobrania w formacie .pdf

___________________________________________________________________________________

Procedura - zezwolenie/ zmiana zezwolenia na opóźnienie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Procedura - decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

____________________________________________________________________________________

Procedura zgłoszenia eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków

___________________________________________________________________________________

Procedura - zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów z terenu nieruchomości

______________________________________________________________________________________

Procedura - uzyskanie zezwolenia na prowadzenie hodowli lub utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną

______________________________________________________________________________________

Procedura uzyskania zezwolenia na prowadzenie działaności na terenie gminy Biskupice w zakresie: ochrony przed bezdomnymi zwierzętami; prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt; grzebalisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

______________________________________________________________________________

Informacje kontaktowe:

W razie pytań zapraszamy do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, w godzinach pracy tj. poniedziałek 9.00 – 17.00, wtorek – piątek; 7.30 – 15.30, Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu 12 250 65 11 lub pod adresem e - mail: gops.biskupice@poczta.onet.pl., www.gopsbiskupice.pl

 

Informacje kontaktowe:

W razie pytań zapraszamy do Urzędu Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455 w godzinach pracy tj.poniedziałek: 8.00 – 17.00, wtorek – czwartek; 7.30 – 15.30, piątek: 7.30-14.30, piętro II pok.25. Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (12) 289 70 93 lub pod adresem e - mail: ug@biskupice.pl.

Druki do pobrania w formacie .pdf

Informacje kontaktowe:

W razie pytań zapraszamy do Urzędu Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455 w godzinach pracy tj. poniedziałek: 8.00 – 17.00, wtorek – czwartek; 7.30 – 15.30, piątek: 7.30-14.30, piętro I pok.12. Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (12) 289 70 89 lub pod adresem e - mail: ug@biskupice.pl.

 

Geodezja - druki do pobrania w formacie .pdf

 

Gospodarka nieruchomościami - druki do pobrania w formacie .pdf


 

 

INFORMACJE KONTAKTOWE:

W razie pytań zapraszamy do Urzędu Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455 w godzinach pracy tj.poniedziałek: 8.00 – 17.00, wtorek – czwartek; 7.30 – 15.30, piątek: 7.30-14.30, piętro I pok.3. Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (12) 289 70 85 lub pod adresem e - mail: ug@biskupice.pl.

Zgłoszenia awarii sieci wodociągowej - numer alarmowy 668 238 108

 

WNIOSKI DO POBRANIA:

 

Gospodarka wodna:

 

 

 

Polub nas na Facebooku!