RSS

Aktualności

 • 91. Rocznica Odzyskania Niepodległości

  Sunday, 11 October 2009r. Kultura
  Powiększ91. Rocznica Odzyskania Niepodległości

  Z okazji 91. Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości mieszkańcy Gminy Biskupice zebrali się przy Pomniku Ofiar Hitlerowskiego Terroru w Biskupicach.

  Na obchody upamiętniające to ważne dla Polaków wydarzenie przybyli licznie zaproszeni goście: władze Gminy – Wójt Zbigniew Fic, Pełnomocnik Wójta Anna Rachwalik, Przewodnicząca Rady Gminy – Maria Ciastoń, Wiceprzewodniczący Andrzej Polonka. Wśród zaproszonych gości znaleźli się także Komendant Międzygminnego Komisariatu Policji w Gdowie – Zbigniew Klepka, radny powiatu wielickiego – Jan Kot, kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – Grażyna Kaszowska, kierownik Gminnego Zespołu Szkół i Przedszkoli – Grażyna Koprowska, kierownik PPOWTW z Zabłociu – Magdalena Tomasik oraz z ramienia Środowiskowego Domu Samopomocy w Tomaszkowicach – Iwona Boda. W uroczystościach udział wzięli również przedstawiciele poszczególnych sołectw z terenu Gminy oraz poczty sztandarowe i dyrektorzy szkół oraz przedszkoli z terenu Gminy Biskupice. 

  Gminne obchody Święta Niepodległości , podobnie jak w latach poprzednich składały się z trzech części. W pierwszej z nich, która miała miejsce pod pomnikiem upamiętniającym tragiczną śmierć mieszkańców Biskupic zastrzelonych przez Niemców w 1943r. Oddano hołd poległym walczącym za Ojczyznę oraz złożono symboliczne, biało –czerwone wiązanki kwiatów.

  Następnie pochód prowadzony przez Orkiestrę Dętą Gminy Biskupice przemaszerował przed obelisk Antoniego Pajdaka (wybitnego działacza niepodległościowego) – mieszczący się przed Szkołą Podstawową w Biskupicach. Tam wiązankę kwiatów, przy dźwiękach pieśni patriotycznych, wspólnie złożyli -Wójt Gminy – Zbigniew Fic, Pełnomocnik Wójta Anna Rachwalik, dyrektor Biblioteki Publicznej im. Antoniego Pajdaka – Lucyna Masior oraz dyrektor Szkoły Podstawowej w Biskupicach – Małgorzata Dutka – Mucha.

  Kulminacyjnym punktem obchodów była akademia na sali gimnastycznej biskupickej Szkoły Podstawowej. Tu w uroczyste obchody Święta włączyły się dzieci ze wszystkich placówek oświatowych. Zaprezentowały programy poetyckie wzbogacone pieśniami patriotycznymi, aby przypomnieć trudne drogi Polaków do wolności.

Kategorie spraw urzędowych

Informacje kontaktowe:

W razie pytań zapraszamy do Urzędu Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455 w godzinach pracy tj. poniedziałek: 8.00 – 17.00, wtorek – czwartek; 7.30 – 15.30, piątek: 7.30-14.30, piętro I pok.13. Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (12) 289 70 86 lub pod adresem e - mail: ug@biskupice.pl.

Druki do pobrania w formacie.pdf

Informacje kontaktowe:

W razie pytań zapraszamy do Gminnego Zespółu Obsługi Szkół i Przedszkoli, Tomaszkowice 455 w godzinach pracy tj. poniedziałek 8.00 – 17.00, wtorek – piątek; 7.30 – 15.30, piętro II pok.29. Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (12) 250 09 65 lub pod adresem e - mail: oswiata@biskupice.pl.

Druki do pobrania w formacie .pdf

Informacje kontaktowe:

W razie pytań zapraszamy do Urzędu Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455 w godzinach pracy tj. poniedziałek: 8.00 – 17.00, wtorek – czwartek; 7.30 – 15.30, piątek: 7.30-14.30, piętro I pok.1. Informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (12) 289-70-96 lub pod adresem e - mail: ug@biskupice.pl.

 

Druki do pobrania w formacie .pdfWażne informacje:

 

 

 

Informacje kontaktowe:

W razie pytań zapraszamy do Urzędy Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455 w godzinach pracy tj. poniedziałek: 8.00 – 17.00, wtorek – czwartek; 7.30 – 15.30, piątek: 7.30-14.30, piętro I pok.3. Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (12) 289 70 87 lub pod adresem e - mail: ug@biskupice.pl.

Druki do pobrania w formacie .pdf

___________________________________________________________________________________

Procedura - zezwolenie/ zmiana zezwolenia na opóźnienie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Procedura - decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

____________________________________________________________________________________

Procedura zgłoszenia eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków

___________________________________________________________________________________

Procedura - zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów z terenu nieruchomości

______________________________________________________________________________________

Procedura - uzyskanie zezwolenia na prowadzenie hodowli lub utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną

______________________________________________________________________________________

Procedura uzyskania zezwolenia na prowadzenie działaności na terenie gminy Biskupice w zakresie: ochrony przed bezdomnymi zwierzętami; prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt; grzebalisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

______________________________________________________________________________

Informacje kontaktowe:

W razie pytań zapraszamy do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, w godzinach pracy tj. poniedziałek 9.00 – 17.00, wtorek – piątek; 7.30 – 15.30, Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu 12 250 65 11 lub pod adresem e - mail: gops.biskupice@poczta.onet.pl., www.gopsbiskupice.pl

 

Informacje kontaktowe:

W razie pytań zapraszamy do Urzędu Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455 w godzinach pracy tj.poniedziałek: 8.00 – 17.00, wtorek – czwartek; 7.30 – 15.30, piątek: 7.30-14.30, piętro II pok.25. Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (12) 289 70 93 lub pod adresem e - mail: ug@biskupice.pl.

Druki do pobrania w formacie .pdf

Informacje kontaktowe:

W razie pytań zapraszamy do Urzędu Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455 w godzinach pracy tj. poniedziałek: 8.00 – 17.00, wtorek – czwartek; 7.30 – 15.30, piątek: 7.30-14.30, piętro I pok.12. Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (12) 289 70 89 lub pod adresem e - mail: ug@biskupice.pl.

 

Geodezja - druki do pobrania w formacie .pdf

 

Gospodarka nieruchomościami - druki do pobrania w formacie .pdf


 

 

Informacje kontaktowe:

W razie pytań zapraszamy do Urzędu Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455 w godzinach pracy tj. poniedziałek: 8.00 – 17.00, wtorek – czwartek; 7.30 – 15.30, piątek: 7.30-14.30, piętro I pok.14. Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (12) 289 70 76, (12) 289 70 77 lub pod adresem e - mail: ug@biskupice.pl.

 

Druki do pobrania w formacie.pdf - obowiazują od 1 lipca 2019

         - OSOBY FIZYCZNE
            
         - OSOBY PRAWNE

INFORMACJE KONTAKTOWE:

W razie pytań zapraszamy do Urzędu Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455 w godzinach pracy tj.poniedziałek: 8.00 – 17.00, wtorek – czwartek; 7.30 – 15.30, piątek: 7.30-14.30, piętro I pok.3. Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (12) 289 70 85 lub pod adresem e - mail: ug@biskupice.pl.

Zgłoszenia awarii sieci wodociągowej - numer alarmowy 668 238 108

 

WNIOSKI DO POBRANIA:

 

Gospodarka wodna:

 

 

 

Polub nas na Facebooku!