RSS

Aktualności

 • Decyzja PSSE dotycząca zdatności wody do spożycia dla części miejscowości

  Thursday, 30 July 2020r. Informacje
  PowiększDecyzja PSSE dotycząca zdatności wody do spożycia dla części miejscowości

  W związku z otrzymaną w dniu 30 lipca 2020 r. decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wieliczce, Urząd Gminy Biskupice informuje, o :

  •    przydatności wody do spożycia przez ludzi z Wodociągu Publicznego  w  Biskupicach w  następujących miejscowościach:
  - Tomaszkowice
  - Przebieczany  - Zabiele
  - Przebieczany ( za wyjątkiem posesji o numerach: 603, 602, 514, 379, 115, 188, 226. 222, 103, 144, 224,   212, 483, 223, 434, 133A, 517, 573, 601, 601A, 490, 506, 507, 554, 539 oraz na działkach: 1073/4, 1104/1, 1104/2, 1103)
  -    Przebieczany – Wielopole (na posesjach o numerach: 582, 489, 448, 504, 555, 86, 382, 246, 271A, 271, 272, 558, 558C, 558D, 552, 562, 564, 614, 598, 619, 626 oraz na działkach:282/6, 299/3, 292/2, 300/43)
  -   Bodzanów – Ogrody (na posesjach o numerach: 263, 213, 294, 151A, 42, 79A, 308, 45, 183, 498, 287, 127, 17, 252, 148, 456, 81, 514, 152, 132, 188, 16, 178, 109, 272, 346, 509, 223, 27, 20, 277, 50, 179, 51, 187, 19, 178, 88, 448, 501, 245, 342, 221, 23, 24, 76, 93, oraz na działkach: 779/5, 799/4, 652/7, 821, 828/4
  -  Bodzanów – Rędziny (na posesjach o numerach: 423, 440, 441, 317, 473, 334, 134, 138, 293, 253, 102, 237, 112A, 129, 111, 145, 53, 208, 95, 443, 206, 170, 335, 375, 184, 328, 112, 77, 406, 326, 331, 247, 330, 264, 288, 209, 338, 48, 196, 271, 207  oraz na działkach: 362/2, 197/1, 200/3, 200/2;

  Mieszkańcy domów, gdzie woda jest zdatna do spożycia proszeni są o wykonanie  czyszczenia instalacji wodnej wewnątrz budynku. W  zależności od rozmiaru instalacji oraz rozmieszczenia i ułożenia przewodów rurowych układ należy płukać odcinkami rozpoczynając od najdalej położonego punktu wodnego (łazienka, kuchnia itp).

  Wodę należy spuszczać tak długo aby do najdalej położonego punktu wodnego dotarła świeża i czysta woda pochodzącą z sieci wodociągowej.


  braku  przydatności wody do spożycia przez ludzi w wodzie pochodzącej z Wodociągu Publicznego Biskupice  w miejscowościach:
  -     Szczygłów
  -     Zabłocie (bez Kawek)
  -    Przebieczany (na posesjach o numerach: 603, 602, 514, 379, 115, 188, 226. 222, 103, 144, 224,   212, 483, 223, 434, 133A, 517, 573, 601, 601A, 490, 506, 507, 554, 539 oraz na działkach: 1073/4, 1104/1, 1104/2, 1103)
  -    Przebieczany – Wielopole (za wyjątkiem posesji o numerach: 582, 489, 448, 504, 555, 86, 382, 246, 271A, 271, 272, 558, 558C, 558D, 552, 562, 564, 614, 598, 619, 626 oraz na działkach:282/6, 299/3, 292/2, 300/43)
  -   Bodzanów – Ogrody (za wyjątkiem posesji o numerach: 263, 213, 294, 151A, 42, 79A, 308, 45, 183, 498, 287, 127, 17, 252, 148, 456, 81, 514, 152, 132, 188, 16, 178, 109, 272, 346, 509, 223, 27, 20, 277, 50, 179, 51, 187, 19, 178, 88, 448, 501, 245, 342, 221, 23, 24, 76, 93, oraz na działkach: 779/5, 799/4, 652/7, 821, 828/4
  -  Bodzanów – Rędziny ( za wyjątkiem posesji o numerach: 423, 440, 441, 317, 473, 334, 134, 138, 293, 253, 102, 237, 112A, 129, 111, 145, 53, 208, 95, 443, 206, 170, 335, 375, 184, 328, 112, 77, 406, 326, 331, 247, 330, 264, 288, 209, 338, 48, 196, 271, 207  oraz na działkach: 362/2, 197/1, 200/3, 200/2.

  Woda w ww. budynkach może być wykorzystywana do celów sanitarnych. Woda zdatna do picia będzie dostarczana tak jak do tej pory beczkowozami w wyznaczonych punktach poboru wody.
   
  Komunikat obowiązuje od 30 lipca 2020 r. do odwołania.

   

   

Kategorie spraw urzędowych

Informacje kontaktowe:

W razie pytań zapraszamy do Urzędu Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455 w godzinach pracy tj. poniedziałek: 8.00 – 17.00, wtorek – czwartek; 7.30 – 15.30, piątek: 7.30-14.30, piętro I pok.13. Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (12) 289 70 86 lub pod adresem e - mail: ug@biskupice.pl.

Druki do pobrania w formacie.pdf

Informacje kontaktowe:

W razie pytań zapraszamy do Gminnego Zespółu Obsługi Szkół i Przedszkoli, Tomaszkowice 455 w godzinach pracy tj. poniedziałek 8.00 – 17.00, wtorek – piątek; 7.30 – 15.30, piętro II pok.29. Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (12) 250 09 65 lub pod adresem e - mail: oswiata@biskupice.pl.

Druki do pobrania w formacie .pdf

Informacje kontaktowe:

W razie pytań zapraszamy do Urzędu Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455 w godzinach pracy tj. poniedziałek: 8.00 – 17.00, wtorek – czwartek; 7.30 – 15.30, piątek: 7.30-14.30, piętro I pok.1. Informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (12) 289-70-96 lub pod adresem e - mail: ug@biskupice.pl.

 

Druki do pobrania w formacie .pdfWażne informacje:

 

 

 

Informacje kontaktowe:

W razie pytań zapraszamy do Urzędy Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455 w godzinach pracy tj. poniedziałek: 8.00 – 17.00, wtorek – czwartek; 7.30 – 15.30, piątek: 7.30-14.30, piętro I pok.3. Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (12) 289 70 87 lub pod adresem e - mail: ug@biskupice.pl.

Druki do pobrania w formacie .pdf

___________________________________________________________________________________

Procedura - zezwolenie/ zmiana zezwolenia na opóźnienie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Procedura - decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

____________________________________________________________________________________

Procedura zgłoszenia eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków

___________________________________________________________________________________

Procedura - zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów z terenu nieruchomości

______________________________________________________________________________________

Procedura - uzyskanie zezwolenia na prowadzenie hodowli lub utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną

______________________________________________________________________________________

Procedura uzyskania zezwolenia na prowadzenie działaności na terenie gminy Biskupice w zakresie: ochrony przed bezdomnymi zwierzętami; prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt; grzebalisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

______________________________________________________________________________

Informacje kontaktowe:

W razie pytań zapraszamy do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, w godzinach pracy tj. poniedziałek 9.00 – 17.00, wtorek – piątek; 7.30 – 15.30, Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu 12 250 65 11 lub pod adresem e - mail: gops.biskupice@poczta.onet.pl., www.gopsbiskupice.pl

 

Informacje kontaktowe:

W razie pytań zapraszamy do Urzędu Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455 w godzinach pracy tj.poniedziałek: 8.00 – 17.00, wtorek – czwartek; 7.30 – 15.30, piątek: 7.30-14.30, piętro II pok.25. Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (12) 289 70 93 lub pod adresem e - mail: ug@biskupice.pl.

Druki do pobrania w formacie .pdf

Informacje kontaktowe:

W razie pytań zapraszamy do Urzędu Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455 w godzinach pracy tj. poniedziałek: 8.00 – 17.00, wtorek – czwartek; 7.30 – 15.30, piątek: 7.30-14.30, piętro I pok.12. Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (12) 289 70 89 lub pod adresem e - mail: ug@biskupice.pl.

 

Geodezja - druki do pobrania w formacie .pdf

 

Gospodarka nieruchomościami - druki do pobrania w formacie .pdf


 

 

Informacje kontaktowe:

W razie pytań zapraszamy do Urzędu Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455 w godzinach pracy tj. poniedziałek: 8.00 – 17.00, wtorek – czwartek; 7.30 – 15.30, piątek: 7.30-14.30, piętro I pok.14. Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (12) 289 70 76, (12) 289 70 77 lub pod adresem e - mail: ug@biskupice.pl.

 

Druki do pobrania w formacie.pdf - obowiazują od 1 lipca 2019

         - OSOBY FIZYCZNE
            
         - OSOBY PRAWNE

INFORMACJE KONTAKTOWE:

W razie pytań zapraszamy do Urzędu Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455 w godzinach pracy tj.poniedziałek: 8.00 – 17.00, wtorek – czwartek; 7.30 – 15.30, piątek: 7.30-14.30, piętro I pok.3. Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (12) 289 70 85 lub pod adresem e - mail: ug@biskupice.pl.

Zgłoszenia awarii sieci wodociągowej - numer alarmowy 668 238 108

 

WNIOSKI DO POBRANIA:

 

Gospodarka wodna:

 

 

 

Polub nas na Facebooku!