RSS

Aktualności

 • Dzień Czystego Powietrza - 14 listopada

  poniedziałek, 13 listopada 2017r. Informacje
  Powiększ Dzień Czystego Powietrza - 14 listopada

  W ostatnich latach głównie za sprawą organizacji społecznych, mediów ale również działań prowadzonych przez samorządy, problem zanieczyszczenia powietrza mocno zaistniał w świadomości społecznej. Wzrost społecznej świadomości szkodliwości spalania śmieci oraz opału niskiej jakości w domowych paleniskach zaczął iść w parze z oczekiwaniem na wydatkowanie środków gminnych na zwalczanie tego zjawiska.

  Dotychczas głównym problemem gmin w walce ze smogiem było finansowanie. Bez wsparcia środków zewnętrznych, dofinansowanie do wymiany pieca na poziomie satysfakcjonującym mieszkańców, jest niezwykle trudne, zwłaszcza w kontekście wielu inwestycji realizowanych obecnie w gminach. Środki na wymianę kotłów trafiły do gmin w 2017 r.

  W ramach RPO WM 2014-2020, podpisano umowy o dofinansowanie na projekty dotyczące wymiany nieekologicznych źródeł ciepła. W wyniku ich realizacji w gminach na terenie SMK wymienionych zostanie prawie 3 400 nieekologicznych pieców węglowych. Na ten cel przeznaczonych zostało w sumie ponad 42 mln zł. Wymianę pieców rozpoczęto jesienią 2017 r. Dotychczas, przeprowadzono ponad 1000 ocen energetycznych, których wyniki są podstawą do zakwalifikowania budynków do projektów. W wyniku prowadzonych naborów, do tej pory podpisano ponad 300 umów z mieszkańcami na wymianę pieców.

  W ramach monitoringu jakości powietrza w gminach zamontowano czujniki pomiarowe. W Gminie Biskupice sensory pomiaru temperatury, wilgotności, ciśnienia i stężenia pyłów zawieszonych (PM1, PM2,5 i PM10) zamontowano w trzech miejscowościach tj. w Biskupicach, Bodzanowie i w Łazanach.

  Latem tego roku pracownicy urzędów gmin zrzeszonych w Stowarzyszeniu Metropolia Krakowska odwiedzili łącznie 60 składów węgla. Efektem akcji było poinformowanie właścicieli składów o nowych normach jakości paliw stałych wynikające z uchwały nr XXXII/452/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 23 stycznia 2017 roku w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa małopolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw .

  Jesienią tego roku gminy SMK wspólnie z Krakowem rozpoczęły kampanię informacyjno-edukacyjną, która potrwa do końca sezonu grzewczego. Wspólna akcja realizowana jest pod hasłem „Bądźmy razem w walce o czyste powietrze”. W ramach kampanii opracowane zostały materiały informacyjno-edukacyjne  m.in. reklamy na 16 autobusach aglomeracyjnych, spot reklamowy oraz plakaty, które są dystrybuowane w gminach.

  Szanowni Państwo, dbałość o jakość powietrza to NASZA WSPÓLNA SPRAWA.

  Oddychanie czystym powietrzem jest jedną z najbardziej podstawowych potrzeb człowieka. Każdy człowiek ma prawo do życia i pracy w środowisku niezagrażającym jego zdrowiu, lecz mu sprzyjającym. Osiągnięcie dobrej jakości powietrza wymaga zdecydowanych działań i zaangażowania na szczeblu władz gminnych, ale przede wszystkim aktywnego udziału mieszkańców. Czas, aby już teraz podjąć te działania. Każda zwłoka poskutkuje tym, że stan powietrza się nie zmieni, a wręcz przeciwnie ulegnie pogorszeniu, powodując utratę naszego zdrowia.

  Zła jakość powietrza przyczynia się do ciężkich chorób przewlekłych, głównie układu sercowo-naczyniowego i układu oddechowego (astma, alergie, rak płuc, ale także zaburzenia prenatalne i zaburzenia wczesnego rozwoju dziecka) oraz może wpływać na rozwój i pogłębienie cukrzycy, chorób wątroby, zaburzeń zdrowia psychicznego, otyłości i białaczki dziecięcej.

  Na początku sezonu grzewczego przypominamy o podstawowych zasadach, które mają istotny wpływ na jakość powierza:

  PO PIERWSZE – przestrzegajmy norm spalania ustalonych w obowiązującej z dniem 1 lipca 2017 r. uchwale nr XXXII/452/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 23 stycznia 2017 roku w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa małopolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

  Zakazuje się stosowania w instalacjach, w których następuje spalanie paliw stałych (w szczególności kocioł, kominek i piec) paliw, w których udział masowy węgla kamiennego lub węgla brunatnego o uziarnieniu 0-3 mm wynosi powyżej 15% oraz paliw zawierających biomasę o wilgotności w stanie roboczym powyżej 20%.

  PO DRUGIE – W piecach węglowych oraz w kominkach domowych nie wolno spalać śmieci czyli: plastikowych butelek, ram okiennych, mebli, boazerii, pieluch jednorazowych, ubrań, butów, opon i innych gumowych produktów. Za spalanie odpadów w instalacjach grzewczych lub na powierzchni ziemi (na świeżym powietrzu) grozi kara grzywny do 5000 zł.

  PO TRZECIE – Stosujmy paliwo dobrej jakości – kupując opał zrezygnujmy z flotu, miału i mułu węglowego. Paliwa te zawierają dużo drobnego popiołu, szkodliwych metali ciężkich i różnych związków chemicznych, które przez niewłaściwy sposób spalania skutecznie zatruwają powietrze, wodę i glebę w naszej gminie.

  PO CZWARTE – Sposób spalania węgla ma znaczenie. Stosujmy system spalania „ciągłego”, bez wygaszania. Eksploatujmy swój kocioł zasypowy racjonalnie - można w łatwy sposób pozbyć się kłębów duszącego dymu, produkowanych przez śmierdzące urządzenia, pochłaniające duże ilości opału, wymagające ciągłego dozoru i uzyskać czyste oraz z pewnością tańsze spalanie.

  Wspólnie podejmijmy działania na rzecz poprawy jakości powietrza. Czyste powietrze to priorytet do osiągnięcia, do którego należy dążyć każdym dostępnym sposobem.

  Przydatne linki:

Kategorie spraw urzędowych

Informacje kontaktowe:

W razie pytań zapraszamy do Urzędu Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455 w godzinach pracy tj. poniedziałek 9.00 – 17.00, wtorek – piątek; 7.30 – 15.30, piętro I pok.13. Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (12) 289 70 86 lub pod adresem e - mail: ug@biskupice.pl.

Druki do pobrania w formacie .pdf

Informacje kontaktowe:

W razie pytań zapraszamy do Gminnego Zespółu Obsługi Szkół i Przedszkoli, Tomaszkowice 455 w godzinach pracy tj. poniedziałek 8.00 – 17.00, wtorek – piątek; 7.30 – 15.30, piętro II pok.29. Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (12) 250 09 65 lub pod adresem e - mail: oswiata@biskupice.pl.

Druki do pobrania w formacie .pdf

Informacje kontaktowe:

W razie pytań zapraszamy do Urzędu Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455 w godzinach pracy tj. poniedziałek 9.00 – 17.00, wtorek – piątek; 7.30 – 15.30, piętro I pok.1. Informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (12) 289-70-96 lub pod adresem e - mail: ug@biskupice.pl.

 

Druki do pobrania w formacie .pdfWażne informacje:Informacje kontaktowe:

W razie pytań zapraszamy do Urzędy Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455 w godzinach pracy tj. poniedziałek 9.00 – 17.00, wtorek – piątek; 7.30 – 15.30, piętro I pok.13. Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (12) 289 70 87 lub pod adresem e - mail: ug@biskupice.pl.

Druki do pobrania w formacie .pdf

___________________________________________________________________________________

Procedura - zezwolenie/ zmiana zezwolenia na opóźnienie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Procedura - decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

____________________________________________________________________________________

_Procedura zgłoszenia eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków

___________________________________________________________________________________

Procedura - zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów z terenu nieruchomości

______________________________________________________________________________________

Procedura - uzyskanie zezwolenia na prowadzenie hodowli lub utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną

______________________________________________________________________________________

Procedura uzyskania zezwolenia na prowadzenie działaności na terenie gminy Biskupice w zakresie: ochrony przed bezdomnymi zwierzętami; prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt; grzebalisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

Informacje kontaktowe:

W razie pytań zapraszamy do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, w godzinach pracy tj. poniedziałek 9.00 – 17.00, wtorek – piątek; 7.30 – 15.30, Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu 12 250 65 11 lub pod adresem e - mail: gops.biskupice@poczta.onet.pl., www.gopsbiskupice.pl

 

Informacje kontaktowe:

W razie pytań zapraszamy do Urzędu Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455 w godzinach pracy tj. poniedziałek 9.00 – 17.00, wtorek – piątek; 7.30 – 15.30, piętro II pok.25. Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (12) 289 70 93 lub pod adresem e - mail: ug@biskupice.pl.

Druki do pobrania w formacie .pdf

Informacje kontaktowe:

W razie pytań zapraszamy do Urzędu Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455 w godzinach pracy tj. poniedziałek 9.00 – 17.00,wtorek – piątek; 7.30 – 15.30, piętro I pok.12. Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (12) 289 70 89 lub pod adresem e - mail: ug@biskupice.pl.

 

Geodezja - druki do pobrania w formacie .pdf

 

Gospodarka nieruchomościami - druki do pobrania w formacie .pdf


 

 

INFORMACJE KONTAKTOWE:

W razie pytań zapraszamy do Urzędu Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455 w godzinach pracy tj. poniedziałek 9.00 – 17.00, wtorek – piątek; 7.30 – 15.30, piętro I pok.11. Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (12) 289 70 85, (12) 289 70 84 lub pod adresem e - mail: ug@biskupice.pl.

Zgłoszenia awarii sieci wodociągowej - numer alarmowy 668 238 108

 

WNIOSKI DO POBRANIA:

 

Gospodarka wodna:

 

 

 

Polub nas na Facebooku!