RSS

Aktualności

 • I edycja programu edukacyjnego - "Klub Bezpiecznego Puchatka"

  Monday, 19 October 2009r. Oświata
  PowiększI edycja programu edukacyjnego - "Klub Bezpiecznego Puchatka"

  W szkołach podstawowych w 4 województwach w Polsce ruszył program edukacyjny „Klub Bezpiecznego Puchatka”, organizowany przez firmę Maspex we współpracy z Biurem Prewencji i Biurem Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. Patronat honorowy nad programem objęły Kuratoria Oświaty w Białymstoku, Krakowie, Łodzi i Poznaniu.

  Akcja skierowana jest do klas I szkół podstawowych. Jej celem jest edukowanie dzieci na temat bezpieczeństwa w 3 obszarach: w domu, w szkole i w drodze do szkoły. W roku szkolnym 2009/2010 realizowana jest pilotażowa edycja programu. Obejmuje ona swoim zasięgiem cztery województwa: małopolskie, podlaskie, wielkopolskie oraz łódzkie. W programie bierze udział 45 tys. dzieci z prawie 2 tysięcy szkół podstawowych. Wszystkie szkoły, które zgłosiły chęć udziału w programie otrzymują od organizatorów:
  •    materiały edukacyjne dla nauczycieli wraz ze scenariuszami lekcji,
  •    książeczki z ćwiczeniami i zabawami dla dzieci,
  •    broszurę informacyjną  dla rodziców,
  •    certyfikat dla szkoły, potwierdzający udział w programie.

  Wszystkie materiały programu „Klubu Bezpiecznego Puchatka” zostały stworzone przez metodyków tak, by w atrakcyjny i ciekawy sposób przekazywać dzieciom wiedzę na temat bezpieczeństwa. Scenariusze lekcji zawierają wiele zabaw i kolorowych ilustracji. W ramach zajęć o bezpieczeństwie dzieci będą mogły wziąć także udział w turnieju sportowo – wiedzowym.

   „Szczególna troska powinna być skierowana głównie na trzy obszary: bezpieczeństwo dzieci w drodze do i ze szkoły, w domu oraz na terenie samej placówki oświatowej. Bardzo ważna jest nauka rozpoznawania symptomów niebezpieczeństw w określonych sytuacjach oraz ich unikania. Niezwykle cenne są zwłaszcza takie kampanie, jak "Klub Bezpiecznego Puchatka", które wykorzystując zabawę i aktywizując dzieci urozmaicają naukę, a w konsekwencji sprawiają, że wiedza związana z bezpieczeństwem jest łatwiej przyswajana przez małych adresatów” – wyjaśnia mł. insp. Mariola Gosławska, Naczelnik Wydziału ds. Nieletnich, Patologii i Profilaktyki Biura Prewencji Komendy Głównej Policji.

  „W miarę dorastania dziecko staje się coraz bardziej aktywnym uczestnikiem ruchu drogowego. Aby mogło bezpiecznie pokonać drogę do szkoły powinno nauczyć się prawidłowo rozpoznawać zagrożenia i podejmować świadome decyzje. Jest to niezwykle ważne dla jego bezpieczeństwa - zdrowia a nawet życia! Kształtowanie u dzieci właściwych nawyków to żmudna praca, ale  z pewnością opłacalna, bo nawyki te zostają na całe życie. Mam nadzieję, że właśnie dzięki programowi edukacyjnemu „Klub Bezpiecznego Puchatka” najmłodsi zdobędą wiedzę, tak potrzebną do bezpiecznego uczestniczenia w ruchu drogowym – mówi podinsp. Armand Konieczny, Naczelnik Wydziału Profilaktyki i Analiz Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji.

  „Nasza firma prowadzi szereg programów edukacyjnych, które kierujemy do dzieci. ”Klub Bezpiecznego Puchatka” to kolejna nasza inicjatywa społeczna.  Wierzymy, że tego typu działania edukacyjne pomogą dzieciom unikać zagrożeń    i przyczynią się do poprawy ich bezpieczeństwa w domu, w szkole i w drodze do szkoły” - mówi Dorota Liszka, Manager ds. Komunikacji w firmie Maspex.

  Razem z „Klubem Bezpiecznego Puchatka” Pierwszoklasiści będą poznawać  podstawowe zasady bezpieczeństwa:
  •    nauczą się rozpoznawać przedmioty niebezpieczne, których używać mogą tylko pod nadzorem dorosłych,  np. nóż, lekarstwa, zapałki,
  •    dowiedzą się jak bezpiecznie bawić się w szkole i na podwórku,
  •    poznają numery alarmowe i dowiedzą się jak reagować w sytuacji zagrożenia,
  •    nauczą się zasad ruchu drogowego, poznają znaki i sygnalizację świetlną.

  Dzięki materiałom „Klubu Bezpiecznego Puchatka” szkolne lekcje wyposażą dzieci w najważniejsze zasady bezpieczeństwa. Pierwszoklasiści będą mogli zweryfikować swoją wiedzę, wypełniając książeczki „Zostań członkiem Klubu”. Znajdą w nich mnóstwo rebusów, kolorowanek i zagadek, dotyczących bezpiecznych zachowań w domu, w szkole i w drodze do szkoły. Zabawy podzielone są na łatwiejsze, które dziecko może wykonać samodzielnie i nieco trudniejsze, które powinny być wykonywane wspólnie z rodzicami.
  W ramach „Klubu Bezpiecznego Puchatka” zostały również przygotowane opowiadania dla dzieci o tematyce bezpieczeństwa. Są one umieszczone na stronie programu (www.bezpiecznypuchatek.pl) oraz w książeczce dla dzieci. Czytając swoim pociechom opowiadania, w przyjazny sposób można wprowadzić je w tematykę bezpieczeństwa. Dodatkowe porady, które warto przekazać dzieciom, rodzice znajdą w broszurze informacyjnej.

  Zapraszamy wszystkich Pierwszoklasistów, Nauczycieli i Rodziców do Klubu Bezpiecznego Puchatka!

  Więcej informacji o tym, jak można wziąć udział w programie oraz jego regulamin dostępne są na stronie www.bezpiecznypuchatek.pl

  Wszelkich dodatkowych informacji z przyjemnością udzielą:
  Dorota Liszka, tel. (0-33) 870 8204, d.liszka@maspex.com


  Joanna Olszowska, tel. (0-33) 870 8464, j.olszowska@maspex.co

   

  Broszura do pobrania

Kategorie spraw urzędowych

Informacje kontaktowe:

W razie pytań zapraszamy do Urzędu Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455 w godzinach pracy tj. poniedziałek: 8.00 – 17.00, wtorek – czwartek; 7.30 – 15.30, piątek: 7.30-14.30, piętro I pok.13. Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (12) 289 70 86 lub pod adresem e - mail: ug@biskupice.pl.

Druki do pobrania w formacie .pdf

Informacje kontaktowe:

W razie pytań zapraszamy do Gminnego Zespółu Obsługi Szkół i Przedszkoli, Tomaszkowice 455 w godzinach pracy tj. poniedziałek 8.00 – 17.00, wtorek – piątek; 7.30 – 15.30, piętro II pok.29. Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (12) 250 09 65 lub pod adresem e - mail: oswiata@biskupice.pl.

Druki do pobrania w formacie .pdf

Informacje kontaktowe:

W razie pytań zapraszamy do Urzędu Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455 w godzinach pracy tj. poniedziałek: 8.00 – 17.00, wtorek – czwartek; 7.30 – 15.30, piątek: 7.30-14.30, piętro I pok.1. Informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (12) 289-70-96 lub pod adresem e - mail: ug@biskupice.pl.

 

Druki do pobrania w formacie .pdfWażne informacje:

 

 

 

Informacje kontaktowe:

W razie pytań zapraszamy do Urzędy Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455 w godzinach pracy tj. poniedziałek: 8.00 – 17.00, wtorek – czwartek; 7.30 – 15.30, piątek: 7.30-14.30, piętro I pok.3. Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (12) 289 70 87 lub pod adresem e - mail: ug@biskupice.pl.

Druki do pobrania w formacie .pdf

___________________________________________________________________________________

Procedura - zezwolenie/ zmiana zezwolenia na opóźnienie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Procedura - decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

____________________________________________________________________________________

Procedura zgłoszenia eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków

___________________________________________________________________________________

Procedura - zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów z terenu nieruchomości

______________________________________________________________________________________

Procedura - uzyskanie zezwolenia na prowadzenie hodowli lub utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną

______________________________________________________________________________________

Procedura uzyskania zezwolenia na prowadzenie działaności na terenie gminy Biskupice w zakresie: ochrony przed bezdomnymi zwierzętami; prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt; grzebalisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

______________________________________________________________________________

Informacje kontaktowe:

W razie pytań zapraszamy do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, w godzinach pracy tj. poniedziałek 9.00 – 17.00, wtorek – piątek; 7.30 – 15.30, Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu 12 250 65 11 lub pod adresem e - mail: gops.biskupice@poczta.onet.pl., www.gopsbiskupice.pl

 

Informacje kontaktowe:

W razie pytań zapraszamy do Urzędu Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455 w godzinach pracy tj.poniedziałek: 8.00 – 17.00, wtorek – czwartek; 7.30 – 15.30, piątek: 7.30-14.30, piętro II pok.25. Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (12) 289 70 93 lub pod adresem e - mail: ug@biskupice.pl.

Druki do pobrania w formacie .pdf

Informacje kontaktowe:

W razie pytań zapraszamy do Urzędu Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455 w godzinach pracy tj. poniedziałek: 8.00 – 17.00, wtorek – czwartek; 7.30 – 15.30, piątek: 7.30-14.30, piętro I pok.12. Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (12) 289 70 89 lub pod adresem e - mail: ug@biskupice.pl.

 

Geodezja - druki do pobrania w formacie .pdf

 

Gospodarka nieruchomościami - druki do pobrania w formacie .pdf


 

 

Informacje kontaktowe:

W razie pytań zapraszamy do Urzędu Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455 w godzinach pracy tj. poniedziałek: 8.00 – 17.00, wtorek – czwartek; 7.30 – 15.30, piątek: 7.30-14.30, piętro I pok.14. Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (12) 289 70 76, (12) 289 70 77 lub pod adresem e - mail: ug@biskupice.pl.

 

Druki do pobrania w formacie.pdf - obowiazują od 1 lipca 2019

         - OSOBY FIZYCZNE
            
         - OSOBY PRAWNE

INFORMACJE KONTAKTOWE:

W razie pytań zapraszamy do Urzędu Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455 w godzinach pracy tj.poniedziałek: 8.00 – 17.00, wtorek – czwartek; 7.30 – 15.30, piątek: 7.30-14.30, piętro I pok.3. Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (12) 289 70 85 lub pod adresem e - mail: ug@biskupice.pl.

Zgłoszenia awarii sieci wodociągowej - numer alarmowy 668 238 108

 

WNIOSKI DO POBRANIA:

 

Gospodarka wodna:

 

 

 

Polub nas na Facebooku!