RSS

Aktualności

 • Czytaj dalejZapraszamy do udziału w otwartym konkursie ofert

  Zapraszamy do udziału w otwartym konkursie ofert

  Friday, 15 March 2013r. Informacje
  Wójt Gminy Biskupice ogłasza otwarty konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Biskupice w dziedzinie upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz dziedzictwa narodowego w 2013 roku.
  Czytaj dalej
 • Czytaj dalejInformacja dla mieszkańców Gminy Biskupice dotycząca nowej ustawy o gospodarce odpadami

  Informacja dla mieszkańców Gminy Biskupice dotycząca nowej ustawy o gospodarce odpadami

  Thursday, 14 March 2013r. Informacje
  W dniu 1 stycznia 2012 r. weszła w życie ustawa z dnia 1 lipca 2011r. „o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897) ”nakładająca na gminę nowe zadania. Ustawa zmienia dotychczasowy model gospodarki odpadami komunalnymi i ustanawia nowe zasady finansowania, odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Nowy system gospodarki odpadami zacznie funkcjonować z dniem 1 lipca 2013r.
  Czytaj dalej
 • Czytaj dalejBezpłatne szkolenie dla przedstawicieli NGO z zakresu promocji

  Bezpłatne szkolenie dla przedstawicieli NGO z zakresu promocji

  Thursday, 14 March 2013r. Informacje
  Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych zaprasza przedstawicieli małopolskich organizacji pozarządowych do udziału w bezpłatnym szkoleniu „Patronat medialny, jako narzędzie promocji NGO w mediach. Jak przygotować skuteczną ofertę na sponsoring działań organizacji pozarządowych?” z zakresu charakterystyki rynku polskich mediów oraz podstaw ich planowania do określonych celów promocyjnych.
  Czytaj dalej
 • Czytaj dalejPiesek do adopcji

  Piesek do adopcji

  Thursday, 14 March 2013r. Informacje
  Jerry to ok. 3 letni pies średniej wielkości, szorstkowłosy rudzielec. Z początku nieufny w stosunku do obcych ludzi i zjawisk, ale w rezultacie bardzo przyjacielski psiak. Osoby chcące się zaopiekować tym pieskiem proszone są o kontakt pod następujący nr telefonu: 012-289-70-87, 0661914208.
  Czytaj dalej
 • Czytaj dalejWyprawka szkolna dla sześciolatka

  Wyprawka szkolna dla sześciolatka

  Tuesday, 3 December 2013r. Informacje
  Wójt lub Gmina Biskupice sfinansuje wyprawkę szkolną dla dziecka sześcioletniego, które na wniosek rodziców zostaje objęte obowiązkiem szkolnym w roku szkolnym 2013/2014 (zapis do klasy I szkoły podstawowej w Biskupicach, Bodzanowie, Łazanach lub Przebieczanach) w wysokości do 200 zł.
  Czytaj dalej
 • Czytaj dalejZapraszamy na warsztaty rękodzielnicze z LGD

  Zapraszamy na warsztaty rękodzielnicze z LGD

  Tuesday, 3 December 2013r. Informacje
  Serdecznie zapraszamy na warsztaty rękodzielnicze z wikliny papierowej w dniu 22.III.2013 r. ,które odbędą się w restauracji „Chata Gieda” w Zagórzanach k. Gdowa od godziny 13.00. Udział w warsztatach jest bezpłatny, każdy uczestnik ma zapewnione materiały warsztatowe oraz wyżywienie. Grupa może liczyć maksymalnie 26 osób w związku z czym przewidujemy limit czterech miejsc dla mieszkańców każdej gminy wchodzącej w skład LGD „Dolina Raby”. Chętnych prosimy o zgłaszanie się pod numerem telefonu 14 685 44 44. Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 18.III.2013 r.
  Czytaj dalej

Kategorie spraw urzędowych

Informacje kontaktowe:

W razie pytań zapraszamy do Urzędu Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455 w godzinach pracy tj. poniedziałek: 8.00 – 17.00, wtorek – czwartek; 7.30 – 15.30, piątek: 7.30-14.30, piętro I pok.13. Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (12) 289 70 86 lub pod adresem e - mail: ug@biskupice.pl.

Druki do pobrania w formacie.pdf

Informacje kontaktowe:

W razie pytań zapraszamy do Gminnego Zespółu Obsługi Szkół i Przedszkoli, Tomaszkowice 455 w godzinach pracy tj. poniedziałek 8.00 – 17.00, wtorek – piątek; 7.30 – 15.30, piętro II pok.29. Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (12) 250 09 65 lub pod adresem e - mail: oswiata@biskupice.pl.

Druki do pobrania w formacie .pdf

Informacje kontaktowe:

W razie pytań zapraszamy do Urzędu Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455 w godzinach pracy tj. poniedziałek: 8.00 – 17.00, wtorek – czwartek; 7.30 – 15.30, piątek: 7.30-14.30, piętro I pok.1. Informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (12) 289-70-96 lub pod adresem e - mail: ug@biskupice.pl.

 

Druki do pobrania w formacie .pdfWażne informacje:

 

 

 

Informacje kontaktowe:

W razie pytań zapraszamy do Urzędy Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455 w godzinach pracy tj. poniedziałek: 8.00 – 17.00, wtorek – czwartek; 7.30 – 15.30, piątek: 7.30-14.30, piętro I pok.3. Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (12) 289 70 87 lub pod adresem e - mail: ug@biskupice.pl.

Druki do pobrania w formacie .pdf

___________________________________________________________________________________

Procedura - zezwolenie/ zmiana zezwolenia na opóźnienie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Procedura - decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

____________________________________________________________________________________

Procedura zgłoszenia eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków

___________________________________________________________________________________

Procedura - zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów z terenu nieruchomości

______________________________________________________________________________________

Procedura - uzyskanie zezwolenia na prowadzenie hodowli lub utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną

______________________________________________________________________________________

Procedura uzyskania zezwolenia na prowadzenie działaności na terenie gminy Biskupice w zakresie: ochrony przed bezdomnymi zwierzętami; prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt; grzebalisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

______________________________________________________________________________

Informacje kontaktowe:

W razie pytań zapraszamy do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, w godzinach pracy tj. poniedziałek 9.00 – 17.00, wtorek – piątek; 7.30 – 15.30, Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu 12 250 65 11 lub pod adresem e - mail: gops.biskupice@poczta.onet.pl., www.gopsbiskupice.pl

 

Informacje kontaktowe:

W razie pytań zapraszamy do Urzędu Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455 w godzinach pracy tj.poniedziałek: 8.00 – 17.00, wtorek – czwartek; 7.30 – 15.30, piątek: 7.30-14.30, piętro II pok.25. Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (12) 289 70 93 lub pod adresem e - mail: ug@biskupice.pl.

Druki do pobrania w formacie .pdf

Informacje kontaktowe:

W razie pytań zapraszamy do Urzędu Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455 w godzinach pracy tj. poniedziałek: 8.00 – 17.00, wtorek – czwartek; 7.30 – 15.30, piątek: 7.30-14.30, piętro I pok.12. Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (12) 289 70 89 lub pod adresem e - mail: ug@biskupice.pl.

 

Geodezja - druki do pobrania w formacie .pdf

 

Gospodarka nieruchomościami - druki do pobrania w formacie .pdf


 

 

Informacje kontaktowe:

W razie pytań zapraszamy do Urzędu Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455 w godzinach pracy tj. poniedziałek: 8.00 – 17.00, wtorek – czwartek; 7.30 – 15.30, piątek: 7.30-14.30, piętro I pok.14. Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (12) 289 70 76, (12) 289 70 77 lub pod adresem e - mail: ug@biskupice.pl.

 

Druki do pobrania w formacie.pdf - obowiazują od 1 lipca 2019

         - OSOBY FIZYCZNE
            
         - OSOBY PRAWNE

INFORMACJE KONTAKTOWE:

W razie pytań zapraszamy do Urzędu Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455 w godzinach pracy tj.poniedziałek: 8.00 – 17.00, wtorek – czwartek; 7.30 – 15.30, piątek: 7.30-14.30, piętro I pok.3. Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (12) 289 70 85 lub pod adresem e - mail: ug@biskupice.pl.

Zgłoszenia awarii sieci wodociągowej - numer alarmowy 668 238 108

 

WNIOSKI DO POBRANIA:

 

Gospodarka wodna:

 

 

 

Polub nas na Facebooku!