RSS

Aktualności

 • Czytaj dalejGospodarka odpadami

  Gospodarka odpadami

  Wednesday, 21 November 2012r. Informacje
  W dniu 1 stycznia 2012 r. weszła w życie ustawa z dnia 1 lipca 2011r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897) nakładająca na gminę nowe zadania. Ustawa zmienia dotychczasowy model gospodarki odpadami komunalnymi i ustanawia nowe zasady finansowania, odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Nowy system gospodarki odpadami zacznie funkcjonować z dniem 1 lipca 2013r.
  Czytaj dalej
 • Czytaj dalejUWAGA!

  UWAGA!

  Wednesday, 21 November 2012r. Informacje
  W dniu 23.11.2012 (piątek) Zakład Energetyczny Tauron w miejscowości Tomaszkowice prowadzić będzie konieczne prace konserwatorskie. W związku z brakiem prądu dostęp do Urzędu Gminy Biskupice będzie znacznie ograniczony. Czynny pozostanie tylko dziennik podawczy w godzinach od 7.30 do 15.30. Za utrudnienia przepraszamy!
  Czytaj dalej
 • Czytaj dalejObrady XXXIII sesji Rady Gminy

  Obrady XXXIII sesji Rady Gminy

  Tuesday, 20 November 2012r. Informacje
  Przewodniczący Rady Gminy - Artur Chmiela zaprasza na obrady XXXIII sesji Rady Gminy Biskupice, które odbędą się w dniu 26 listopada 2012 r. o godz. 17.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Biskupice, Tomaszkowice nr 455.
  Czytaj dalej
 • Czytaj dalejSzkolenie dla rolników

  Szkolenie dla rolników

  Monday, 19 November 2012r. Informacje
  Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Wieliczce oraz Urząd Gminy Biskupice zapraszają na szkolenie informacyjne dla rolników. Tematem spotkania będą "Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w gospodarstwie rolnym. Sprawy związane z odszkodowaniem powypadkowym. Możliwości korzystania z leczenia w sanatorium". Szkolenie rozpocznie się 26 listopada 2012 r. o godzinie 10.00 w sali konferencyjnej Ochotniczej Straży Pożarnej w Sławkowicach.
  Czytaj dalej
 • Czytaj dalejKonsultacje społeczne

  Konsultacje społeczne

  Friday, 16 November 2012r. Informacje
  Wójt Gminy Biskupice ogłasza konsultacje do projektu uchwały Rady Gminy Biskupice w sprawie uchwalenia "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Biskupice na lata 2012-2032" wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko. Konsultacje będą trwały od 16 do 22 listopada 2012 roku. Szczegółowe informacje w załączeniu.
  Czytaj dalej
 • Czytaj dalejFundacja Biuro Inicjatyw Społecznych zaprasza do udziału w seminarium

  Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych zaprasza do udziału w seminarium

  Thursday, 15 November 2012r. Informacje
  Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych wraz z Elbląskim Stowarzyszeniem Wspierania Inicjatyw Pozarządowych ESWIP oraz Małopolską Siecią LGD zaprasza do udziału w seminarium upowszechniającym, realizowanym w ramach projektu:„Miejscowości tematyczne w Małopolsce”.
  Czytaj dalej

Kategorie spraw urzędowych

Informacje kontaktowe:

W razie pytań zapraszamy do Urzędu Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455 w godzinach pracy tj. poniedziałek: 8.00 – 17.00, wtorek – czwartek; 7.30 – 15.30, piątek: 7.30-14.30, piętro I pok.13. Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (12) 289 70 86 lub pod adresem e - mail: ug@biskupice.pl.

Druki do pobrania w formacie.pdf

Informacje kontaktowe:

W razie pytań zapraszamy do Gminnego Zespółu Obsługi Szkół i Przedszkoli, Tomaszkowice 455 w godzinach pracy tj. poniedziałek 8.00 – 17.00, wtorek – piątek; 7.30 – 15.30, piętro II pok.29. Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (12) 250 09 65 lub pod adresem e - mail: oswiata@biskupice.pl.

Druki do pobrania w formacie .pdf

Informacje kontaktowe:

W razie pytań zapraszamy do Urzędu Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455 w godzinach pracy tj. poniedziałek: 8.00 – 17.00, wtorek – czwartek; 7.30 – 15.30, piątek: 7.30-14.30, piętro I pok.1. Informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (12) 289-70-96 lub pod adresem e - mail: ug@biskupice.pl.

 

Druki do pobrania w formacie .pdfWażne informacje:

 

 

 

Informacje kontaktowe:

W razie pytań zapraszamy do Urzędy Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455 w godzinach pracy tj. poniedziałek: 8.00 – 17.00, wtorek – czwartek; 7.30 – 15.30, piątek: 7.30-14.30, piętro I pok.3. Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (12) 289 70 87 lub pod adresem e - mail: ug@biskupice.pl.

Druki do pobrania w formacie .pdf

___________________________________________________________________________________

Procedura - zezwolenie/ zmiana zezwolenia na opóźnienie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Procedura - decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

____________________________________________________________________________________

Procedura zgłoszenia eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków

___________________________________________________________________________________

Procedura - zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów z terenu nieruchomości

______________________________________________________________________________________

Procedura - uzyskanie zezwolenia na prowadzenie hodowli lub utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną

______________________________________________________________________________________

Procedura uzyskania zezwolenia na prowadzenie działaności na terenie gminy Biskupice w zakresie: ochrony przed bezdomnymi zwierzętami; prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt; grzebalisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

______________________________________________________________________________

Informacje kontaktowe:

W razie pytań zapraszamy do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, w godzinach pracy tj. poniedziałek 9.00 – 17.00, wtorek – piątek; 7.30 – 15.30, Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu 12 250 65 11 lub pod adresem e - mail: gops.biskupice@poczta.onet.pl., www.gopsbiskupice.pl

 

Informacje kontaktowe:

W razie pytań zapraszamy do Urzędu Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455 w godzinach pracy tj.poniedziałek: 8.00 – 17.00, wtorek – czwartek; 7.30 – 15.30, piątek: 7.30-14.30, piętro II pok.25. Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (12) 289 70 93 lub pod adresem e - mail: ug@biskupice.pl.

Druki do pobrania w formacie .pdf

Informacje kontaktowe:

W razie pytań zapraszamy do Urzędu Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455 w godzinach pracy tj. poniedziałek: 8.00 – 17.00, wtorek – czwartek; 7.30 – 15.30, piątek: 7.30-14.30, piętro I pok.12. Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (12) 289 70 89 lub pod adresem e - mail: ug@biskupice.pl.

 

Geodezja - druki do pobrania w formacie .pdf

 

Gospodarka nieruchomościami - druki do pobrania w formacie .pdf


 

 

Informacje kontaktowe:

W razie pytań zapraszamy do Urzędu Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455 w godzinach pracy tj. poniedziałek: 8.00 – 17.00, wtorek – czwartek; 7.30 – 15.30, piątek: 7.30-14.30, piętro I pok.14. Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (12) 289 70 76, (12) 289 70 77 lub pod adresem e - mail: ug@biskupice.pl.

 

Druki do pobrania w formacie.pdf - obowiazują od 1 lipca 2019

         - OSOBY FIZYCZNE
            
         - OSOBY PRAWNE

INFORMACJE KONTAKTOWE:

W razie pytań zapraszamy do Urzędu Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455 w godzinach pracy tj.poniedziałek: 8.00 – 17.00, wtorek – czwartek; 7.30 – 15.30, piątek: 7.30-14.30, piętro I pok.3. Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (12) 289 70 85 lub pod adresem e - mail: ug@biskupice.pl.

Zgłoszenia awarii sieci wodociągowej - numer alarmowy 668 238 108

 

WNIOSKI DO POBRANIA:

 

Gospodarka wodna:

 

 

 

Polub nas na Facebooku!