RSS

Aktualności

 • Czytaj dalejInformacja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowalnego

  Informacja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowalnego

  Monday, 17 May 2010r. Informacje
  W związku z aktualnie panującymi warunkami atmosferycznymi, a w szczególności dużymi opadami deszczu mogącymi skutkować wystąpieniem niewłaściwości w stanie technicznym obiektów ( budynków mieszkalnych jednorodzinnych, wielorodzinnych, dróg, mostów, budynków użyteczności publicznej itp. ) mając na względzie niezwłoczne usuwanie skutków ewentualnych uszkodzeń Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Wieliczce informuje, że właściciele lub zarządcy po stwierdzeniu uszkodzeń lub zagrożeń obiektów winni niezwłocznie je zabezpieczyć w tym przed dostępem osób niepowołanych z wydzieleniem strefy bezpieczeństwa, zlecić na swój koszt przeprowadzenie kontroli stanu technicznego przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia i pod ich nadzorem niezwłocznie usunąć niewłaściwości zgodnie z art. 70 oraz art. 5 ustawy Prawo budowlane.
  Czytaj dalej
 • Czytaj dalejAktualizacja umów gazowych

  Aktualizacja umów gazowych

  Friday, 14 May 2010r. Informacje
  PGNiG SA Karpacki Oddział Obrotu Gazem wprowadza, zgodnie ze znowelizowanymi przepisami Prawa energetycznego nowy wzór Umowy Kompleksowej Dostarczania Paliwa Gazowego. W zawiązku z powyższym przeprowadza się wymianę i aktualizację wszystkich zawartych przed 1 lipca 2007 r. Umów Sprzedaży Paliwa Gazowego. Osoby, Które jeszcze nie dokonały aktualizacji zapraszamy do biur Obsługi Klientów Gazowni Krakowskiej, których adresy umieszczone są na dostarczanych do Państwa rachunków za paliwo gazowe.
  Czytaj dalej
 • Czytaj dalejMinister Środowiska informuje

  Minister Środowiska informuje

  Friday, 5 November 2010r. Informacje
  Na terenie całego kraju w lasach wszystkich kategorii własności, w latach 2010-2015 ( od 01.06 do 30.09) będą przeprowadzone prace obserwacyjno-pomiarowe w ramach programu monitoringu lasów.W związku z powyższym zwracamy się z prośbą do wszystkich właścicieli lasów prywatnych leżących na terenie Gminy Biskupice do umożliwienia pracownikom lub osobom upoważnionym przez Instytut Badawczy Leśnictwa wstępu na teren tych lasów oraz dokonania obserwacji i pomiarów na stałych powierzchniach obserwacyjnych.
  Czytaj dalej
 • Czytaj dalejOstrzeżenie

  Ostrzeżenie

  Saturday, 5 June 2010r. Informacje
  Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie ostrzega, że w dniach 06- 07 maja na terenie województwa małopolskiego przewiduje się intensywne opady deszczu. W związku z tym spodziewany jest wzrost poziomu wody do strefy stanów wysokich i lokalnie przekroczenie stanów ostrzegawczych.
  Czytaj dalej
 • Czytaj dalejInformacja dla rolników

  Informacja dla rolników

  Friday, 30 April 2010r. Informacje
  Urząd Gminy informuje, że wypełnianie wniosków o dopłaty bezpośrednie dla rolników przez Ośrodek Doradztwa Rolniczego odbywa się w każdą środę w Urzędzie Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455 w godz. 9.00 -14.00 – pokój 24 (II piętro).
  Czytaj dalej
 • Czytaj dalejOchronne szczepienie lisów

  Ochronne szczepienie lisów

  Thursday, 29 April 2010r. Informacje
  W dniach od 05.05 do 19.05.2010 r. , na terenie województwa małopolskiego, zostanie przeprowadzone szczepienie ochronne przeciwko wściekliźnie lisów wolno żyjących. Szczepienie to będzie wykonane za pomocą przynęt, które zostaną zrzucone, w wyżej wymienionym terminie z samolotów.
  Czytaj dalej

Kategorie spraw urzędowych

Informacje kontaktowe:

W razie pytań zapraszamy do Urzędu Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455 w godzinach pracy tj. poniedziałek: 8.00 – 17.00, wtorek – czwartek; 7.30 – 15.30, piątek: 7.30-14.30, piętro I pok.13. Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (12) 289 70 86 lub pod adresem e - mail: ug@biskupice.pl.

Druki do pobrania w formacie .pdf

Informacje kontaktowe:

W razie pytań zapraszamy do Gminnego Zespółu Obsługi Szkół i Przedszkoli, Tomaszkowice 455 w godzinach pracy tj. poniedziałek 8.00 – 17.00, wtorek – piątek; 7.30 – 15.30, piętro II pok.29. Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (12) 250 09 65 lub pod adresem e - mail: oswiata@biskupice.pl.

Druki do pobrania w formacie .pdf

Informacje kontaktowe:

W razie pytań zapraszamy do Urzędu Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455 w godzinach pracy tj. poniedziałek: 8.00 – 17.00, wtorek – czwartek; 7.30 – 15.30, piątek: 7.30-14.30, piętro I pok.1. Informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (12) 289-70-96 lub pod adresem e - mail: ug@biskupice.pl.

 

Druki do pobrania w formacie .pdfWażne informacje:

 

 

 

Informacje kontaktowe:

W razie pytań zapraszamy do Urzędy Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455 w godzinach pracy tj. poniedziałek: 8.00 – 17.00, wtorek – czwartek; 7.30 – 15.30, piątek: 7.30-14.30, piętro I pok.3. Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (12) 289 70 87 lub pod adresem e - mail: ug@biskupice.pl.

Druki do pobrania w formacie .pdf

___________________________________________________________________________________

Procedura - zezwolenie/ zmiana zezwolenia na opóźnienie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Procedura - decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

____________________________________________________________________________________

Procedura zgłoszenia eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków

___________________________________________________________________________________

Procedura - zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów z terenu nieruchomości

______________________________________________________________________________________

Procedura - uzyskanie zezwolenia na prowadzenie hodowli lub utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną

______________________________________________________________________________________

Procedura uzyskania zezwolenia na prowadzenie działaności na terenie gminy Biskupice w zakresie: ochrony przed bezdomnymi zwierzętami; prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt; grzebalisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

______________________________________________________________________________

Informacje kontaktowe:

W razie pytań zapraszamy do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, w godzinach pracy tj. poniedziałek 9.00 – 17.00, wtorek – piątek; 7.30 – 15.30, Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu 12 250 65 11 lub pod adresem e - mail: gops.biskupice@poczta.onet.pl., www.gopsbiskupice.pl

 

Informacje kontaktowe:

W razie pytań zapraszamy do Urzędu Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455 w godzinach pracy tj.poniedziałek: 8.00 – 17.00, wtorek – czwartek; 7.30 – 15.30, piątek: 7.30-14.30, piętro II pok.25. Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (12) 289 70 93 lub pod adresem e - mail: ug@biskupice.pl.

Druki do pobrania w formacie .pdf

Informacje kontaktowe:

W razie pytań zapraszamy do Urzędu Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455 w godzinach pracy tj. poniedziałek: 8.00 – 17.00, wtorek – czwartek; 7.30 – 15.30, piątek: 7.30-14.30, piętro I pok.12. Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (12) 289 70 89 lub pod adresem e - mail: ug@biskupice.pl.

 

Geodezja - druki do pobrania w formacie .pdf

 

Gospodarka nieruchomościami - druki do pobrania w formacie .pdf


 

 

Informacje kontaktowe:

W razie pytań zapraszamy do Urzędu Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455 w godzinach pracy tj. poniedziałek: 8.00 – 17.00, wtorek – czwartek; 7.30 – 15.30, piątek: 7.30-14.30, piętro I pok.14. Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (12) 289 70 76, (12) 289 70 77 lub pod adresem e - mail: ug@biskupice.pl.

 

Druki do pobrania w formacie.pdf - obowiazują od 1 lipca 2019

         - OSOBY FIZYCZNE
            
         - OSOBY PRAWNE

INFORMACJE KONTAKTOWE:

W razie pytań zapraszamy do Urzędu Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455 w godzinach pracy tj.poniedziałek: 8.00 – 17.00, wtorek – czwartek; 7.30 – 15.30, piątek: 7.30-14.30, piętro I pok.3. Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (12) 289 70 85 lub pod adresem e - mail: ug@biskupice.pl.

Zgłoszenia awarii sieci wodociągowej - numer alarmowy 668 238 108

 

WNIOSKI DO POBRANIA:

 

Gospodarka wodna:

 

 

 

Polub nas na Facebooku!