RSS

Aktualności

 • Czytaj dalejNabór wniosków w sprawie wyróżnień i nagród za osiągnięte wyniki sportowe

  Nabór wniosków w sprawie wyróżnień i nagród za osiągnięte wyniki sportowe

  Sunday, 1 September 2013r. Informacje
  Wójt Gminy Biskupice, informuje, że do 28 lutego br. można składać wnioski w sprawie wyróżnień i nagród za osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej. Wyróżnienia i nagrody mogą być przyznawane osobom fizycznym, stale zamieszkałym na terenie Gminy Biskupice.Kandydatury do wyróżnień i nagród mogą zgłaszać: zawodnicy, kluby sportowe działające na terenie Gminy Biskupice. Wniosek w sprawie wyróżnień i nagród, którego wzór określono w załączniku do uchwały, należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Biskupice do 28 lutego br.
  Czytaj dalej
 • Czytaj dalejSpotkanie informacyjno - szkoleniowe dla NGO

  Spotkanie informacyjno - szkoleniowe dla NGO

  Thursday, 1 August 2013r. Informacje
  Starosta Wielicki zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działających na terenie lub na rzecz mieszkańców naszego powiatu do skorzystania z możliwości uzyskania informacji i wyjaśnienia wątpliwości w zakresie aplikowania o dotacje udzielane z budżetu Powiatu Wielickiego w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Wielickiego w 2013 roku.Spotkanie informacyjno-szkoleniowe odbędzie się w dniu 15 stycznia 2013 r. (wtorek) w auli Starostwa Powiatowego w Wieliczce, ul. Dembowskiego 2 o godzinie 15.00.
  Czytaj dalej
 • Czytaj dalejNabór do Klubu "Szczygłowianka"

  Nabór do Klubu "Szczygłowianka"

  Thursday, 1 August 2013r. Informacje
  Informujemy, iż w dniu 16.07.2012r został założony Klub Sportowy, „Szczygłowianka”, którego prezesem jest Marcin Wąsik. Siedziba Klubu znajduje się pod adresem Szczygłów 81 32-020 Wieliczka. Barwami Klubu są czerwień, błękit i biel. Prezes Klubu serdecznie zaprasza na nabór na członków Klubu piłkarskiego w kategorii wiekowej trampkarze tj. od 01.01.1999r - 31.12.2000r i młodsi. Nabór odbędzie się w Świetlicy Środowiskowej w Szczygłowie w dniu 18.01. o godzinie 17.00.
  Czytaj dalej
 • Czytaj dalejZaproszenie do składania ofert

  Zaproszenie do składania ofert

  Monday, 1 July 2013r. Informacje
  Wójt gminy Biskupice zaprasza do złożenia oferty na: "Wykonywanie usługi polegającej na odławianiu oraz zapewnieniu opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Biskupice".
  Czytaj dalej
 • Czytaj dalejNabór na członków komisji konkursowej

  Nabór na członków komisji konkursowej

  Friday, 1 March 2013r. Informacje
  Wójt Gminy Biskupice ogłasza nabór na członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert, na realizację zadań publicznych w 2013 roku, w zakresie upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz dziedzictwa narodowego, pomocy społecznej oraz ekologii.
  Czytaj dalej
 • Czytaj dalejHarmonogram dyżurów aptek na 2013

  Harmonogram dyżurów aptek na 2013

  Friday, 1 February 2013r. Informacje
  Starostwo Powiatowe w Wieliczce informuje, iż Rada Powiatu Wielickiego podjęła uchwałę (nr XVII/138/12 z dnia 28 listopada 2012r) w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Wielickiego w roku 2013. Harmonogram znajduje się w załączniku.
  Czytaj dalej

Kategorie spraw urzędowych

Informacje kontaktowe:

W razie pytań zapraszamy do Urzędu Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455 w godzinach pracy tj. poniedziałek: 8.00 – 17.00, wtorek – czwartek; 7.30 – 15.30, piątek: 7.30-14.30, piętro I pok.13. Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (12) 289 70 86 lub pod adresem e - mail: ug@biskupice.pl.

Druki do pobrania w formacie.pdf

Informacje kontaktowe:

W razie pytań zapraszamy do Gminnego Zespółu Obsługi Szkół i Przedszkoli, Tomaszkowice 455 w godzinach pracy tj. poniedziałek 8.00 – 17.00, wtorek – piątek; 7.30 – 15.30, piętro II pok.29. Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (12) 250 09 65 lub pod adresem e - mail: oswiata@biskupice.pl.

Druki do pobrania w formacie .pdf

Informacje kontaktowe:

W razie pytań zapraszamy do Urzędu Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455 w godzinach pracy tj. poniedziałek: 8.00 – 17.00, wtorek – czwartek; 7.30 – 15.30, piątek: 7.30-14.30, piętro I pok.1. Informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (12) 289-70-96 lub pod adresem e - mail: ug@biskupice.pl.

 

Druki do pobrania w formacie .pdfWażne informacje:

 

 

 

Informacje kontaktowe:

W razie pytań zapraszamy do Urzędy Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455 w godzinach pracy tj. poniedziałek: 8.00 – 17.00, wtorek – czwartek; 7.30 – 15.30, piątek: 7.30-14.30, piętro I pok.3. Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (12) 289 70 87 lub pod adresem e - mail: ug@biskupice.pl.

Druki do pobrania w formacie .pdf

___________________________________________________________________________________

Procedura - zezwolenie/ zmiana zezwolenia na opóźnienie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Procedura - decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

____________________________________________________________________________________

Procedura zgłoszenia eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków

___________________________________________________________________________________

Procedura - zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów z terenu nieruchomości

______________________________________________________________________________________

Procedura - uzyskanie zezwolenia na prowadzenie hodowli lub utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną

______________________________________________________________________________________

Procedura uzyskania zezwolenia na prowadzenie działaności na terenie gminy Biskupice w zakresie: ochrony przed bezdomnymi zwierzętami; prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt; grzebalisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

______________________________________________________________________________

Informacje kontaktowe:

W razie pytań zapraszamy do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, w godzinach pracy tj. poniedziałek 9.00 – 17.00, wtorek – piątek; 7.30 – 15.30, Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu 12 250 65 11 lub pod adresem e - mail: gops.biskupice@poczta.onet.pl., www.gopsbiskupice.pl

 

Informacje kontaktowe:

W razie pytań zapraszamy do Urzędu Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455 w godzinach pracy tj.poniedziałek: 8.00 – 17.00, wtorek – czwartek; 7.30 – 15.30, piątek: 7.30-14.30, piętro II pok.25. Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (12) 289 70 93 lub pod adresem e - mail: ug@biskupice.pl.

Druki do pobrania w formacie .pdf

Informacje kontaktowe:

W razie pytań zapraszamy do Urzędu Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455 w godzinach pracy tj. poniedziałek: 8.00 – 17.00, wtorek – czwartek; 7.30 – 15.30, piątek: 7.30-14.30, piętro I pok.12. Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (12) 289 70 89 lub pod adresem e - mail: ug@biskupice.pl.

 

Geodezja - druki do pobrania w formacie .pdf

 

Gospodarka nieruchomościami - druki do pobrania w formacie .pdf


 

 

Informacje kontaktowe:

W razie pytań zapraszamy do Urzędu Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455 w godzinach pracy tj. poniedziałek: 8.00 – 17.00, wtorek – czwartek; 7.30 – 15.30, piątek: 7.30-14.30, piętro I pok.14. Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (12) 289 70 76, (12) 289 70 77 lub pod adresem e - mail: ug@biskupice.pl.

 

Druki do pobrania w formacie.pdf - obowiazują od 1 lipca 2019

         - OSOBY FIZYCZNE
            
         - OSOBY PRAWNE

INFORMACJE KONTAKTOWE:

W razie pytań zapraszamy do Urzędu Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455 w godzinach pracy tj.poniedziałek: 8.00 – 17.00, wtorek – czwartek; 7.30 – 15.30, piątek: 7.30-14.30, piętro I pok.3. Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (12) 289 70 85 lub pod adresem e - mail: ug@biskupice.pl.

Zgłoszenia awarii sieci wodociągowej - numer alarmowy 668 238 108

 

WNIOSKI DO POBRANIA:

 

Gospodarka wodna:

 

 

 

Polub nas na Facebooku!