RSS

Aktualności

 • Czytaj dalejInformacja dotycząca dostawy wody pitnej dla osób starszych

  Informacja dotycząca dostawy wody pitnej dla osób starszych

  Thursday, 10 September 2020r. Informacje
  Mieszkańcy Jawczyc, Zborówka i Surówek (starsi, schorowani, przebywający na kwarantannie), którzy nie są w stanie samodzielnie zaopatrzyć się w wodę pitną w wyznaczonych punktach poboru proszone są o kontakt z Gminnym Ośrodkiem Opieki Społecznej pod numerem telefonu: tel.12 284-09-23, 12 250-77-97, tel./fax: 12 250-65-11.
  Czytaj dalej
 • Czytaj dalejHarmonogram dystrybucji wody w dniu 09.10.2020 (piątek)

  Harmonogram dystrybucji wody w dniu 09.10.2020 (piątek)

  Monday, 10 August 2020r. Informacje
  W dniu 09.10.2020 (piątek) w wodę pitną będzie można się zaopatrzyć w następujących punktach poboru:
  Czytaj dalej
 • Czytaj dalejHarmonogram dystrybucji wody w dniu 08.10.2020 (czwartek)

  Harmonogram dystrybucji wody w dniu 08.10.2020 (czwartek)

  Monday, 10 August 2020r. Informacje
  Szanowni Państwo, w dniu 08.10.2020 (czwartek) wodę zdatną do picia można pobrać w kilku punktach w Gminie Biskupice. Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem:
  Czytaj dalej
 • Czytaj dalejWoda niezdatna do picia!

  Woda niezdatna do picia!

  Monday, 10 August 2020r. Informacje
  W związku ze stwierdzeniem przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wieliczce skażenia bakteriami grupy Coli wody pitnej pochodzącej z ujęcia w Cichawie (Gdów) informujemy, że w miejscowościach: Jawczyce (całe), Zabłocie (numery domów: 83, 83a, 24, 86, 114, 68, 70, 58, 120, 73, 73a, 135, 77a, 77b, 82, 87, 85, 69, 95a, 111, dz. 562/4, 166, 159, 92, 80, 105, 74, 133) oraz domach należących do przysiółka Surówki , w części Trąbek - sołectwo Zborówek (numery domów: 205, dz. 893, 186, 270, 241, 424, 425, 355, 184, 177, 200, 466, 432, 390, 293, 459, 457, 262, 311, 408, 345, 403, 439, 214, 388, 101, 78, 451, 195, 195a, 365, 410, 258, 550, 446, 418, 417, 417a, 409, 496, 231, 444, 226, 31a, 349, 220, 220a, 253, 225, 229, 481, 474, 539, 129, 405, 221, 219, 218, 217, 472, 295a, 277, 286, 153, 331, 421, 227, 143, 239, 216, 525, 401, 534) woda jest NIEZDATNA DO SPOŻYCIA.
  Czytaj dalej
 • Czytaj dalejMedia i retoryka

  Media i retoryka

  Monday, 10 August 2020r. Informacje
  Projekt ma na celu aktywizację młodzieży w wieku 13-15 lat z terenu gminy Biskupice. W ramach projektu zaplanowano m.in. edukację kulturalną, medialną, naukę retoryki i kompetencji miękkich, warsztat tworzenia prezentacji, a także realizację filmu promującego gminę Biskupice i jej walory kulturowe.
  Czytaj dalej
 • Czytaj dalejInformacja o przebiegu postępowania w ramach projektu Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski

  Informacja o przebiegu postępowania w ramach projektu Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski

  Friday, 10 July 2020r. Informacje
  Stowarzyszenie Zielony Pierścień Tarnowa – jako podmiot któremu w oparciu o art. 15 ust. 2-4 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych /PZP/, GMINA GROMNIK wyznaczona na podstawie art. 16 ust. 1 PZP przez Zamawiających, powierzyła przeprowadzenie postępowania przetargowego, zawiadamia wszystkich Zamawiających o aktualnym stanie postępowania dotyczącym przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych na zadaniu pn. „Dostawa i montaż jednostek wytwarzania energii z OZE – zestawów instalacji fotowoltaicznych, zestawów kolektorów słonecznych oraz pomp ciepła w ramach zadania pn. "EKOPARTNERZY NA RZECZ SŁONECZNEJ ENERGII MAŁOPOLSKI" z podziałem na Części w ramach Subregionów."
  Czytaj dalej
2 3 4 5 6 7 8 ... 525

Kategorie spraw urzędowych

Informacje kontaktowe:

W razie pytań zapraszamy do Urzędu Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455 w godzinach pracy tj. poniedziałek: 8.00 – 17.00, wtorek – czwartek; 7.30 – 15.30, piątek: 7.30-14.30, piętro I pok.13. Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (12) 289 70 86 lub pod adresem e - mail: ug@biskupice.pl.

Druki do pobrania w formacie .pdf

Informacje kontaktowe:

W razie pytań zapraszamy do Gminnego Zespółu Obsługi Szkół i Przedszkoli, Tomaszkowice 455 w godzinach pracy tj. poniedziałek 8.00 – 17.00, wtorek – piątek; 7.30 – 15.30, piętro II pok.29. Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (12) 250 09 65 lub pod adresem e - mail: oswiata@biskupice.pl.

Druki do pobrania w formacie .pdf

Informacje kontaktowe:

W razie pytań zapraszamy do Urzędu Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455 w godzinach pracy tj. poniedziałek: 8.00 – 17.00, wtorek – czwartek; 7.30 – 15.30, piątek: 7.30-14.30, piętro I pok.1. Informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (12) 289-70-96 lub pod adresem e - mail: ug@biskupice.pl.

 

Druki do pobrania w formacie .pdfWażne informacje:

 

 

 

Informacje kontaktowe:

W razie pytań zapraszamy do Urzędy Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455 w godzinach pracy tj. poniedziałek: 8.00 – 17.00, wtorek – czwartek; 7.30 – 15.30, piątek: 7.30-14.30, piętro I pok.3. Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (12) 289 70 87 lub pod adresem e - mail: ug@biskupice.pl.

Druki do pobrania w formacie .pdf

___________________________________________________________________________________

Procedura - zezwolenie/ zmiana zezwolenia na opóźnienie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Procedura - decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

____________________________________________________________________________________

Procedura zgłoszenia eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków

___________________________________________________________________________________

Procedura - zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów z terenu nieruchomości

______________________________________________________________________________________

Procedura - uzyskanie zezwolenia na prowadzenie hodowli lub utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną

______________________________________________________________________________________

Procedura uzyskania zezwolenia na prowadzenie działaności na terenie gminy Biskupice w zakresie: ochrony przed bezdomnymi zwierzętami; prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt; grzebalisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

______________________________________________________________________________

Informacje kontaktowe:

W razie pytań zapraszamy do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, w godzinach pracy tj. poniedziałek 9.00 – 17.00, wtorek – piątek; 7.30 – 15.30, Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu 12 250 65 11 lub pod adresem e - mail: gops.biskupice@poczta.onet.pl., www.gopsbiskupice.pl

 

Informacje kontaktowe:

W razie pytań zapraszamy do Urzędu Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455 w godzinach pracy tj.poniedziałek: 8.00 – 17.00, wtorek – czwartek; 7.30 – 15.30, piątek: 7.30-14.30, piętro II pok.25. Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (12) 289 70 93 lub pod adresem e - mail: ug@biskupice.pl.

Druki do pobrania w formacie .pdf

Informacje kontaktowe:

W razie pytań zapraszamy do Urzędu Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455 w godzinach pracy tj. poniedziałek: 8.00 – 17.00, wtorek – czwartek; 7.30 – 15.30, piątek: 7.30-14.30, piętro I pok.12. Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (12) 289 70 89 lub pod adresem e - mail: ug@biskupice.pl.

 

Geodezja - druki do pobrania w formacie .pdf

 

Gospodarka nieruchomościami - druki do pobrania w formacie .pdf


 

 

Informacje kontaktowe:

W razie pytań zapraszamy do Urzędu Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455 w godzinach pracy tj. poniedziałek: 8.00 – 17.00, wtorek – czwartek; 7.30 – 15.30, piątek: 7.30-14.30, piętro I pok.14. Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (12) 289 70 76, (12) 289 70 77 lub pod adresem e - mail: ug@biskupice.pl.

 

Druki do pobrania w formacie.pdf - obowiazują od 1 lipca 2019

         - OSOBY FIZYCZNE
            
         - OSOBY PRAWNE

INFORMACJE KONTAKTOWE:

W razie pytań zapraszamy do Urzędu Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455 w godzinach pracy tj.poniedziałek: 8.00 – 17.00, wtorek – czwartek; 7.30 – 15.30, piątek: 7.30-14.30, piętro I pok.3. Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (12) 289 70 85 lub pod adresem e - mail: ug@biskupice.pl.

Zgłoszenia awarii sieci wodociągowej - numer alarmowy 668 238 108

 

WNIOSKI DO POBRANIA:

 

Gospodarka wodna:

 

 

 

Polub nas na Facebooku!