RSS

Aktualności

 • Czytaj dalejSensory „Airly” badają jakość powietrza w gminie Biskupice

  Sensory „Airly” badają jakość powietrza w gminie Biskupice

  Friday, 13 October 2017r. Inwestycje
  Gmina Biskupice zakupiła sensory pomiaru jakości powietrza. Systemy firmy „Airly” zamontowano w trzech miejscowościach: Biskupicach, Bodzanowie oraz Łazanach.
  Czytaj dalej
 • Czytaj dalejStrażacy – ochotnicy otrzymali sprzęt

  Strażacy – ochotnicy otrzymali sprzęt

  Tuesday, 19 September 2017r. Inwestycje
  Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej z Bodzanowa, Łazan oraz Sławkowic otrzymali 6 kompletnych zestawów ochrony dróg oddechowych (m.in. aparaty powietrzne, sygnalizatory, butle tlenowe). Sprzęt ratunkowy pozyskany został w ramach konkursu „BEZPIECZNA MAŁOPOLSKA 2017” organizowanego w celu zapewnienia gotowości bojowej jednostkom OSP, które nie należą do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.
  Czytaj dalej
 • Czytaj dalejBędzie nowy chodnik

  Będzie nowy chodnik

  Wednesday, 9 August 2017r. Inwestycje
  Nowy trakt dla pieszych powstanie w Tomaszkowicach przy drodze wojewódzkiej nr 966 relacji Wieliczka - Tymowa. Inwestycja rozpoczęła się z początkiem września i wykonawca przeprowadził już wstępne prace ziemne.
  Czytaj dalej
 • Czytaj dalejDruhowie z OSP Biskupice i Trąbki w projekcie "Bezpieczny strażak"

  Druhowie z OSP Biskupice i Trąbki w projekcie "Bezpieczny strażak"

  Monday, 17 July 2017r. Inwestycje
  W ramach "Programu zapobieganie poważnym awariom i likwidacja ich skutków dla środowiska – Bezpieczny Strażak", Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie udzielił dotacji gminie Biskupice na dofinansowanie zadania pn.: „Wyposażenie osobiste strażaków w umundurowanie specjalne z: Ochotniczej Straży Pożarnej w Biskupicach, Ochotniczej Straży Pożarnej w Trąbkach”.
  Czytaj dalej
 • Czytaj dalejMieszkańcy gminy Biskupice z szansą na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków

  Mieszkańcy gminy Biskupice z szansą na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków

  Tuesday, 7 November 2017r. Inwestycje
  04 lipca w auli UMWM w Krakowie wicemarszałek Stanisław Sorys wręczył umowy o przyznaniu pomocy na realizację operacji związanych z rozbudową oraz ulepszeniem sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Gminę Biskupice reprezentowała Magdalena Włodarczyk – kierownik referatu pozyskiwania funduszy zewnętrznych UG Biskupice.
  Czytaj dalej
 • Czytaj dalejBędą dodatkowe zajęcia edukacyjne dla uczniów

  Będą dodatkowe zajęcia edukacyjne dla uczniów

  Friday, 14 April 2017r. Inwestycje
  Skutecznie udało się zaaplikować o kolejne środki zewnętrzne z przeznaczeniem na dodatkowe zajęcia edukacyjne dla uczniów z terenu Gminy Biskupice. Zarząd Województwa Małopolskiego w dniu 28 marca 2017 roku, Uchwałą nr 477/17 dokonał wyboru do dofinansowania 86 pozytywnie ocenionych projektów, umieszczonych na liście podstawowej, złożonych w ramach przedmiotowego konkursu. Łączna wartość dofinansowania wybranych projektów wyniosła 101 110 152,65 zł.
  Czytaj dalej
7 8 9 10 11 12 13 ... 34

Kategorie spraw urzędowych

Informacje kontaktowe:

W razie pytań zapraszamy do Urzędu Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455 w godzinach pracy tj. poniedziałek: 8.00 – 17.00, wtorek – czwartek; 7.30 – 15.30, piątek: 7.30-14.30, piętro I pok.13. Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (12) 289 70 86 lub pod adresem e - mail: ug@biskupice.pl.

Druki do pobrania w formacie .pdf

Informacje kontaktowe:

W razie pytań zapraszamy do Gminnego Zespółu Obsługi Szkół i Przedszkoli, Tomaszkowice 455 w godzinach pracy tj. poniedziałek 8.00 – 17.00, wtorek – piątek; 7.30 – 15.30, piętro II pok.29. Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (12) 250 09 65 lub pod adresem e - mail: oswiata@biskupice.pl.

Druki do pobrania w formacie .pdf

Informacje kontaktowe:

W razie pytań zapraszamy do Urzędu Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455 w godzinach pracy tj. poniedziałek: 8.00 – 17.00, wtorek – czwartek; 7.30 – 15.30, piątek: 7.30-14.30, piętro I pok.1. Informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (12) 289-70-96 lub pod adresem e - mail: ug@biskupice.pl.

 

Druki do pobrania w formacie .pdfWażne informacje:

 

 

 

Informacje kontaktowe:

W razie pytań zapraszamy do Urzędy Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455 w godzinach pracy tj. poniedziałek: 8.00 – 17.00, wtorek – czwartek; 7.30 – 15.30, piątek: 7.30-14.30, piętro I pok.3. Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (12) 289 70 87 lub pod adresem e - mail: ug@biskupice.pl.

Druki do pobrania w formacie .pdf

___________________________________________________________________________________

Procedura - zezwolenie/ zmiana zezwolenia na opóźnienie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Procedura - decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

____________________________________________________________________________________

Procedura zgłoszenia eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków

___________________________________________________________________________________

Procedura - zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów z terenu nieruchomości

______________________________________________________________________________________

Procedura - uzyskanie zezwolenia na prowadzenie hodowli lub utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną

______________________________________________________________________________________

Procedura uzyskania zezwolenia na prowadzenie działaności na terenie gminy Biskupice w zakresie: ochrony przed bezdomnymi zwierzętami; prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt; grzebalisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

______________________________________________________________________________

Informacje kontaktowe:

W razie pytań zapraszamy do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, w godzinach pracy tj. poniedziałek 9.00 – 17.00, wtorek – piątek; 7.30 – 15.30, Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu 12 250 65 11 lub pod adresem e - mail: gops.biskupice@poczta.onet.pl., www.gopsbiskupice.pl

 

Informacje kontaktowe:

W razie pytań zapraszamy do Urzędu Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455 w godzinach pracy tj.poniedziałek: 8.00 – 17.00, wtorek – czwartek; 7.30 – 15.30, piątek: 7.30-14.30, piętro II pok.25. Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (12) 289 70 93 lub pod adresem e - mail: ug@biskupice.pl.

Druki do pobrania w formacie .pdf

Informacje kontaktowe:

W razie pytań zapraszamy do Urzędu Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455 w godzinach pracy tj. poniedziałek: 8.00 – 17.00, wtorek – czwartek; 7.30 – 15.30, piątek: 7.30-14.30, piętro I pok.12. Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (12) 289 70 89 lub pod adresem e - mail: ug@biskupice.pl.

 

Geodezja - druki do pobrania w formacie .pdf

 

Gospodarka nieruchomościami - druki do pobrania w formacie .pdf


 

 

Informacje kontaktowe:

W razie pytań zapraszamy do Urzędu Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455 w godzinach pracy tj. poniedziałek: 8.00 – 17.00, wtorek – czwartek; 7.30 – 15.30, piątek: 7.30-14.30, piętro I pok.14. Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (12) 289 70 76, (12) 289 70 77 lub pod adresem e - mail: ug@biskupice.pl.

 

Druki do pobrania w formacie.pdf - obowiazują od 1 lipca 2019

         - OSOBY FIZYCZNE
            
         - OSOBY PRAWNE

INFORMACJE KONTAKTOWE:

W razie pytań zapraszamy do Urzędu Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455 w godzinach pracy tj.poniedziałek: 8.00 – 17.00, wtorek – czwartek; 7.30 – 15.30, piątek: 7.30-14.30, piętro I pok.3. Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (12) 289 70 85 lub pod adresem e - mail: ug@biskupice.pl.

Zgłoszenia awarii sieci wodociągowej - numer alarmowy 668 238 108

 

WNIOSKI DO POBRANIA:

 

Gospodarka wodna:

 

 

 

Polub nas na Facebooku!