RSS

Aktualności

 • Nasze szkoły zrealizowały projekty edukacyjno - wychowawcze

  Monday, 28 December 2009r. Oświata
  PowiększNasze szkoły zrealizowały projekty edukacyjno - wychowawcze

  Szkoły prowadzone przez Gminę Biskupice zrealizowały w 2009 r. projekty, na które otrzymały dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 13 700,00 zł. w ramach wspierania przedsięwzięć edukacyjno – wychowawczych małopolskich szkół w 2009 roku. Kwotę 13 599,99 dołożyła Gmina. Łączny koszt realizowanych projektów wyniósł 27 299,99 zł.

  Celem inicjatywy Urzędu Marszałkowskiego jest poprawa szans edukacyjnych młodzieży, inspirowanie różnorodnych form działania szkół na rzecz stwarzania odpowiednich warunków wszechstronnego rozwoju uczniów, utrwalenie pamięci o Ojcu Świętym Janie Pawle II oraz wartości głoszonych przez Ojca Świętego, przekazywanie młodzieży uniwersalnych wartości, kształtowanie wśród młodzieży poczucia przynależności do regionu oraz postaw patriotycznych, budowanie społeczeństwa obywatelskiego. Priorytetami w ramach tegorocznej akcji były inicjatywy edukacyjne związane z obchodami 20 rocznicy pierwszych wolnych wyborów w Polsce, pielgrzymowaniem Ojca Świętego Jana Pawła II do Ojczyzny oraz obchodami 70 rocznicy wybuchu II wojny światowej.

   „Ojcze Święty, pilnujemy Ci tych szlaków…”

  W szkołach naszej Gminy największe zainteresowanie wzbudziła tematyka związana z Ojcem Świętym Janem Pawłem II; szkoły podstawowe z Biskupic, Łazan, Przebieczan oraz Gimnazjum zrealizowały w okresie od czerwca do listopada serię akademii, prezentacji twórczości Jana Pawła II i prac uczniów, konkursów, koncertów, wycieczek do Kalwarii Zebrzydowskiej, Niegowici, Krakowa, Starego Sącza oraz górskimi szlakami, które przemierzał niegdyś Ojciec Święty.

  „Jestem uczniem – Polakiem…”


  Szkoła Podstawowa w Bodzanowie zrealizowała projekt przygotowany pod kątem 70. rocznicy wybuchu II wojny światowej oraz obchodów stulecia szkoły, której patronem jest Wojsko Polskie. W ramach projektu uczniowie uczestniczyli w warsztatach i wycieczkach tematycznych, których owocem jest dokumentacja fotograficzna i filmowa. Na uroczystości związane z setną rocznicą powstania szkoły przybyli licznie zaproszeni goście, m.in. kombatanci II wojny światowej. Powstał również folder prezentujący szkołę oraz jej patrona.
  Jesteśmy jedną z ośmiu gmin Małopolski, które otrzymały pomoc finansową w ramach przedsiewzięć edukacyjno – wychowawczych, na realizację których Samorząd Województwa Małopolskiego przeznaczył w br. 100 000 zł. Gmina wystąpiła z 5. wnioskami o dofinansowanie projektów przygotowanych przez szkoły. Wszystkie zostały ocenione pozytywnie.

Kategorie spraw urzędowych

Informacje kontaktowe:

W razie pytań zapraszamy do Urzędu Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455 w godzinach pracy tj. poniedziałek: 8.00 – 17.00, wtorek – czwartek; 7.30 – 15.30, piątek: 7.30-14.30, piętro I pok.13. Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (12) 289 70 86 lub pod adresem e - mail: ug@biskupice.pl.

Druki do pobrania w formacie .pdf

Informacje kontaktowe:

W razie pytań zapraszamy do Gminnego Zespółu Obsługi Szkół i Przedszkoli, Tomaszkowice 455 w godzinach pracy tj. poniedziałek 8.00 – 17.00, wtorek – piątek; 7.30 – 15.30, piętro II pok.29. Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (12) 250 09 65 lub pod adresem e - mail: oswiata@biskupice.pl.

Druki do pobrania w formacie .pdf

Informacje kontaktowe:

W razie pytań zapraszamy do Urzędu Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455 w godzinach pracy tj. poniedziałek: 8.00 – 17.00, wtorek – czwartek; 7.30 – 15.30, piątek: 7.30-14.30, piętro I pok.1. Informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (12) 289-70-96 lub pod adresem e - mail: ug@biskupice.pl.

 

Druki do pobrania w formacie .pdfWażne informacje:

 

 

 

Informacje kontaktowe:

W razie pytań zapraszamy do Urzędy Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455 w godzinach pracy tj. poniedziałek: 8.00 – 17.00, wtorek – czwartek; 7.30 – 15.30, piątek: 7.30-14.30, piętro I pok.3. Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (12) 289 70 87 lub pod adresem e - mail: ug@biskupice.pl.

Druki do pobrania w formacie .pdf

___________________________________________________________________________________

Procedura - zezwolenie/ zmiana zezwolenia na opóźnienie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Procedura - decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

____________________________________________________________________________________

Procedura zgłoszenia eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków

___________________________________________________________________________________

Procedura - zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów z terenu nieruchomości

______________________________________________________________________________________

Procedura - uzyskanie zezwolenia na prowadzenie hodowli lub utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną

______________________________________________________________________________________

Procedura uzyskania zezwolenia na prowadzenie działaności na terenie gminy Biskupice w zakresie: ochrony przed bezdomnymi zwierzętami; prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt; grzebalisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

______________________________________________________________________________

Informacje kontaktowe:

W razie pytań zapraszamy do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, w godzinach pracy tj. poniedziałek 9.00 – 17.00, wtorek – piątek; 7.30 – 15.30, Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu 12 250 65 11 lub pod adresem e - mail: gops.biskupice@poczta.onet.pl., www.gopsbiskupice.pl

 

Informacje kontaktowe:

W razie pytań zapraszamy do Urzędu Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455 w godzinach pracy tj.poniedziałek: 8.00 – 17.00, wtorek – czwartek; 7.30 – 15.30, piątek: 7.30-14.30, piętro II pok.25. Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (12) 289 70 93 lub pod adresem e - mail: ug@biskupice.pl.

Druki do pobrania w formacie .pdf

Informacje kontaktowe:

W razie pytań zapraszamy do Urzędu Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455 w godzinach pracy tj. poniedziałek: 8.00 – 17.00, wtorek – czwartek; 7.30 – 15.30, piątek: 7.30-14.30, piętro I pok.12. Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (12) 289 70 89 lub pod adresem e - mail: ug@biskupice.pl.

 

Geodezja - druki do pobrania w formacie .pdf

 

Gospodarka nieruchomościami - druki do pobrania w formacie .pdf


 

 

Informacje kontaktowe:

W razie pytań zapraszamy do Urzędu Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455 w godzinach pracy tj. poniedziałek: 8.00 – 17.00, wtorek – czwartek; 7.30 – 15.30, piątek: 7.30-14.30, piętro I pok.14. Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (12) 289 70 76, (12) 289 70 77 lub pod adresem e - mail: ug@biskupice.pl.

 

Druki do pobrania w formacie.pdf - obowiazują od 1 lipca 2019

         - OSOBY FIZYCZNE
            
         - OSOBY PRAWNE

INFORMACJE KONTAKTOWE:

W razie pytań zapraszamy do Urzędu Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455 w godzinach pracy tj.poniedziałek: 8.00 – 17.00, wtorek – czwartek; 7.30 – 15.30, piątek: 7.30-14.30, piętro I pok.3. Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (12) 289 70 85 lub pod adresem e - mail: ug@biskupice.pl.

Zgłoszenia awarii sieci wodociągowej - numer alarmowy 668 238 108

 

WNIOSKI DO POBRANIA:

 

Gospodarka wodna:

 

 

 

Polub nas na Facebooku!