RSS

Aktualności

 • Obrady XLI sesji Rady Gminy Biskupice

  Thursday, 25 November 2021r. Informacje
  PowiększObrady XLI sesji Rady Gminy Biskupice

  Przewodniczący Rady Gminy Biskupice - Andrzej Kasina zaprasza na obrady XLI sesji Rady Gminy Biskupice, które odbędą się 29 listopada 2021 r.o godz. 16.00 (poniedziałek) w siedzibie Urzędu Gminy (sala konferencyjna).

  Porządek obrad:

  1.    Otwarcie obrad sesji, przyjęcie protokołu z przebiegu obrad  XXXIX i XL sesji Rady Gminy Biskupice.
  2.    Informacja Wójta Gminy o działaniach podejmowanych w przerwie międzysesyjnej.
  3.    Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
  4.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/207/20 Rady Gminy  Biskupice  z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie  Wieloletniej Prognozy Finansowej
  Gminy Biskupice na lata 2021-2035 .
  5.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały  Budżetowej Gminy Biskupice na 2021 rok,  Nr XXX/208/20 z dnia 21 grudnia 2020 roku.
  6.    Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy   Biskupice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi  w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
    i o wolontariacie na  2022 r.
  7.    Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
  8.    Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
  9.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej , położonej w miejscowości Jawczyce , gm. Biskupice .
  10.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie niezabudowanych nieruchomości gruntowych, położonych w miejscowości Bodzanów, gm. Biskupice.
  11.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Bodzanów,
  12.    Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Biskupice na lata 2022-2025 z perspektywą do 2029”
  13.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny udziału w nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Sławkowice, gm.Biskupice.
  14.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na najem Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455 , 32-020 Wieliczka .
  15.    Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Małopolskiemu.
  16.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr  XXXII/238/21 Rady Gminy Biskupice z dnia 22 marca 2021 roku w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji .
  17.    Podjęcie uchwały w sprawie  odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej.
  18.    Podjęcie uchwały w sprawie przekazania wniosku według właściwości.
  19.    Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy.
  20.    Informacja Wójta Gminy z analizy oświadczeń majątkowych za 2020 rok.
  21.    Informacja Przewodniczącego Rady z analizy oświadczeń majątkowych radnych
  złożonych za 2020 r.
  22.    Interpelacje i zapytania radnych. 
  23.    Odpowiedzi na interpelacje.
  24.    Wolne wnioski wystąpienia sołtysów.
  25.    Zakończenie obrad sesji.

Kategorie spraw urzędowych

Informacje kontaktowe:

W razie pytań zapraszamy do Urzędu Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455 w godzinach pracy tj. poniedziałek: 8.00 – 17.00, wtorek – czwartek; 7.30 – 15.30, piątek: 7.30-14.30, piętro I pok.13. Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (12) 289 70 86 lub pod adresem e - mail: ug@biskupice.pl.

Druki do pobrania w formacie.pdf

Informacje kontaktowe:

W razie pytań zapraszamy do Gminnego Zespółu Obsługi Szkół i Przedszkoli, Tomaszkowice 455 w godzinach pracy tj. poniedziałek 8.00 – 17.00, wtorek – piątek; 7.30 – 15.30, piętro II pok.29. Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (12) 250 09 65 lub pod adresem e - mail: oswiata@biskupice.pl.

Druki do pobrania w formacie .pdf

Informacje kontaktowe:

W razie pytań zapraszamy do Urzędu Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455 w godzinach pracy tj. poniedziałek: 8.00 – 17.00, wtorek – czwartek; 7.30 – 15.30, piątek: 7.30-14.30, piętro I pok.1. Informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (12) 289-70-96 lub pod adresem e - mail: ug@biskupice.pl.

 

Druki do pobrania w formacie .pdfWażne informacje:

 

 

 

Informacje kontaktowe:

W razie pytań zapraszamy do Urzędy Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455 w godzinach pracy tj. poniedziałek: 8.00 – 17.00, wtorek – czwartek; 7.30 – 15.30, piątek: 7.30-14.30, piętro I pok.3. Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (12) 289 70 87 lub pod adresem e - mail: ug@biskupice.pl.

Druki do pobrania w formacie .pdf

___________________________________________________________________________________

Procedura - zezwolenie/ zmiana zezwolenia na opóźnienie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Procedura - decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

____________________________________________________________________________________

Procedura zgłoszenia eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków

___________________________________________________________________________________

Procedura - zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów z terenu nieruchomości

______________________________________________________________________________________

Procedura - uzyskanie zezwolenia na prowadzenie hodowli lub utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną

______________________________________________________________________________________

Procedura uzyskania zezwolenia na prowadzenie działaności na terenie gminy Biskupice w zakresie: ochrony przed bezdomnymi zwierzętami; prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt; grzebalisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

______________________________________________________________________________

Informacje kontaktowe:

W razie pytań zapraszamy do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, w godzinach pracy tj. poniedziałek 9.00 – 17.00, wtorek – piątek; 7.30 – 15.30, Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu 12 250 65 11 lub pod adresem e - mail: gops.biskupice@poczta.onet.pl., www.gopsbiskupice.pl

 

Informacje kontaktowe:

W razie pytań zapraszamy do Urzędu Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455 w godzinach pracy tj. poniedziałek: 8.00 – 17.00, wtorek – czwartek; 7.30 – 15.30, piątek: 7.30-14.30, piętro I pok.12. Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu tel. (12) 289-70-88 lub pod adresem e - mail: ug@biskupice.pl.

Druki do pobrania w formacie .pdf

 

          WNIOSKI DO NOWEGO PLANU ZAGOPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO:

                                                              ***

Informacje kontaktowe:

W razie pytań zapraszamy do Urzędu Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455 w godzinach pracy tj.poniedziałek: 8.00 – 17.00, wtorek – czwartek; 7.30 – 15.30, piątek: 7.30-14.30, piętro II pok.25. Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (12) 289 70 93 lub pod adresem e - mail: ug@biskupice.pl.

Druki do pobrania w formacie .pdf

Informacje kontaktowe:

W razie pytań zapraszamy do Urzędu Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455 w godzinach pracy tj. poniedziałek: 8.00 – 17.00, wtorek – czwartek; 7.30 – 15.30, piątek: 7.30-14.30, piętro I pok.12. Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (12) 289 70 89 lub pod adresem e - mail: ug@biskupice.pl.

 

Geodezja - druki do pobrania w formacie .pdf

 

Gospodarka nieruchomościami - druki do pobrania w formacie .pdf


 

 

Informacje kontaktowe:

W razie pytań zapraszamy do Urzędu Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455 w godzinach pracy tj. poniedziałek: 8.00 – 17.00, wtorek – czwartek; 7.30 – 15.30, piątek: 7.30-14.30, piętro I pok.14. Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (12) 289 70 76, (12) 289 70 77 lub pod adresem e - mail: ug@biskupice.pl.

 

Druki do pobrania w formacie.pdf - obowiazują od 1 lipca 2019

         - OSOBY FIZYCZNE
            
         - OSOBY PRAWNE

INFORMACJE KONTAKTOWE:

W razie pytań zapraszamy do Urzędu Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455 w godzinach pracy tj.poniedziałek: 8.00 – 17.00, wtorek – czwartek; 7.30 – 15.30, piątek: 7.30-14.30, piętro I pok.3. Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (12) 289 70 85 lub pod adresem e - mail: ug@biskupice.pl.

Zgłoszenia awarii sieci wodociągowej

W przypadku awarii sieci wodociągowej zgłoszenia należy kierować do Urzędu Gminy Biskupice nr tel. 12 289 70 85 (w poniedziałki 9.00 - 17.00, wtorki - czwartki 7.30 - 15.30, piątki 7.30-14.30) lub alarmowy -  664 939 650.

 

WNIOSKI DO POBRANIA:

 

Gospodarka wodna:

 

 

 

Polub nas na Facebooku!