RSS

Aktualności

 • Od września rozpocznie działanie nowa placówka oświatowa w Trąbkach

  Friday, 31 May 2019r. Informacje
  PowiększOd września rozpocznie działanie nowa placówka oświatowa w Trąbkach

  Podczas ostatniej sesji Rady Gminy Biskupice, jaka odbyła się w poniedziałek 27 maja, Radni jednogłośnie przyjęli Uchwałę o utworzeniu Szkoły Podstawowej im. bł o. Narcyza Jana Turchana w Trąbkach.

  Od  prawie 20 lat  placówka oświatowa prowadzona była przez Stowarzyszenie Na rzecz  Eko Rozwoju Wsi Trąbki. Sygnały o chęci rezygnacji z prowadzenia  szkoły docierały do Urzędu od zeszłego roku. Z prośbą o przyłączenie placówki pod struktury gminne wystąpili także nauczyciele i rodzice.  W ślad za tymi wnioskami ówczesna Rada Gminy  podjęła uchwałę intencyjną, za sprawą której rozpoczęła się cała procedura.  Zgodnie z przepisami Prawa oświatowego Stowarzyszenie musiało zlikwidować prowadzoną przez siebie szkołę, natomiast gmina utworzy ją na nowo z dniem 1 września 2019 roku.

  Podjęta podczas poniedziałkowych obrad  uchwała stała się niejako zwieńczeniem całego procesu. Już  oficjalnie można stwierdzić, że  od 1 września uczniowie z  Trąbek rozpoczną naukę  w placówce oświatowej  (włączonej do sieci szkół), dla której organem prowadzącym będzie gmina Biskupice.  Podstawówka w Trąbkach  będzie 6 szkołą  podstawową na terenie gminy.

  Radni głosowali także nad Uchwałą w sprawie ustalenia sieci szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Biskupice.  Po przeprowadzonej analizie sytuacji  demograficznej wywnioskowano, że  Szkoła Podstawowa Trąbkach nie ma technicznych możliwości przyjęcia wszystkich uczniów z miejscowości Trąbki, by utrzymać w tej szkole jednozmianowość  należy zastosować  podział.  Sołectwo Zborówek pozostawiono w obwodzie Szkoły Podstawowej w Łazanach. Wpływ na to miał również fakt przynależności Zborówka i Łazan do tej samej parafii. Natomiast miejscowość Trąbki, oprócz sołectwa Zborówek, stanowić będzie obwód nowej Szkoły Podstawowej w Trąbkach.

  Określona sieć szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Biskupice zapewnia wszystkim dzieciom możliwość spełniania obowiązku szkolnego. Jednak dane demograficzne wskazują na systematyczny i bardzo szybki wzrost liczby dzieci na terenie całej gminy, a w szczególności w obwodach szkół podstawowych w Przebieczanach i Biskupicach, spowodowany nie tylko zwiększoną liczbą urodzeń, ale dużym przyrostem liczby mieszkańców. Gmina jest atrakcyjna pod względem bliskości dużej metropolii jaką jest Kraków i powoli staje się tzw. „sypialnią” Krakowa.  Rodzice  pracujący w Krakowie rezygnują z korzystania z bazy oświatowej miasta Krakowa na rzecz lokalnych szkół i przedszkoli.

   

   

Kategorie spraw urzędowych

Informacje kontaktowe:

W razie pytań zapraszamy do Urzędu Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455 w godzinach pracy tj. poniedziałek: 8.00 – 17.00, wtorek – czwartek; 7.30 – 15.30, piątek: 7.30-14.30, piętro I pok.13. Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (12) 289 70 86 lub pod adresem e - mail: ug@biskupice.pl.

Druki do pobrania w formacie .pdf

Informacje kontaktowe:

W razie pytań zapraszamy do Gminnego Zespółu Obsługi Szkół i Przedszkoli, Tomaszkowice 455 w godzinach pracy tj. poniedziałek 8.00 – 17.00, wtorek – piątek; 7.30 – 15.30, piętro II pok.29. Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (12) 250 09 65 lub pod adresem e - mail: oswiata@biskupice.pl.

Druki do pobrania w formacie .pdf

Informacje kontaktowe:

W razie pytań zapraszamy do Urzędu Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455 w godzinach pracy tj. poniedziałek: 8.00 – 17.00, wtorek – czwartek; 7.30 – 15.30, piątek: 7.30-14.30, piętro I pok.1. Informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (12) 289-70-96 lub pod adresem e - mail: ug@biskupice.pl.

 

Druki do pobrania w formacie .pdfWażne informacje:

 

 

 

Informacje kontaktowe:

W razie pytań zapraszamy do Urzędy Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455 w godzinach pracy tj. poniedziałek: 8.00 – 17.00, wtorek – czwartek; 7.30 – 15.30, piątek: 7.30-14.30, piętro I pok.3. Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (12) 289 70 87 lub pod adresem e - mail: ug@biskupice.pl.

Druki do pobrania w formacie .pdf

___________________________________________________________________________________

Procedura - zezwolenie/ zmiana zezwolenia na opóźnienie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Procedura - decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

____________________________________________________________________________________

Procedura zgłoszenia eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków

___________________________________________________________________________________

Procedura - zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów z terenu nieruchomości

______________________________________________________________________________________

Procedura - uzyskanie zezwolenia na prowadzenie hodowli lub utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną

______________________________________________________________________________________

Procedura uzyskania zezwolenia na prowadzenie działaności na terenie gminy Biskupice w zakresie: ochrony przed bezdomnymi zwierzętami; prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt; grzebalisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

Informacje kontaktowe:

W razie pytań zapraszamy do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, w godzinach pracy tj. poniedziałek 9.00 – 17.00, wtorek – piątek; 7.30 – 15.30, Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu 12 250 65 11 lub pod adresem e - mail: gops.biskupice@poczta.onet.pl., www.gopsbiskupice.pl

 

Informacje kontaktowe:

W razie pytań zapraszamy do Urzędu Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455 w godzinach pracy tj.poniedziałek: 8.00 – 17.00, wtorek – czwartek; 7.30 – 15.30, piątek: 7.30-14.30, piętro II pok.25. Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (12) 289 70 93 lub pod adresem e - mail: ug@biskupice.pl.

Druki do pobrania w formacie .pdf

Informacje kontaktowe:

W razie pytań zapraszamy do Urzędu Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455 w godzinach pracy tj. poniedziałek: 8.00 – 17.00, wtorek – czwartek; 7.30 – 15.30, piątek: 7.30-14.30, piętro I pok.12. Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (12) 289 70 89 lub pod adresem e - mail: ug@biskupice.pl.

 

Geodezja - druki do pobrania w formacie .pdf

 

Gospodarka nieruchomościami - druki do pobrania w formacie .pdf


 

 

INFORMACJE KONTAKTOWE:

W razie pytań zapraszamy do Urzędu Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455 w godzinach pracy tj.poniedziałek: 8.00 – 17.00, wtorek – czwartek; 7.30 – 15.30, piątek: 7.30-14.30, piętro I pok.3. Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (12) 289 70 85 lub pod adresem e - mail: ug@biskupice.pl.

Zgłoszenia awarii sieci wodociągowej - numer alarmowy 668 238 108

 

WNIOSKI DO POBRANIA:

 

Gospodarka wodna:

 

 

 

Polub nas na Facebooku!