RSS

Aktualności

 • Odblaskowe Trąbki

  Monday, 10 December 2018r. Oświata
  PowiększOdblaskowe Trąbki

  Publiczna Szkoła Podstawowa w Trąbkach po raz kolejny przystąpiła do konkursu ,,Odblaskowa szkoła” organizowanego przez Małopolską Wojewódzką Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie oraz Małopolskie Kuratorium Oświaty.

  W ramach konkursowych działań uczniowie mają szansę uczestniczyć w wielu ciekawych inicjatywach. Oto przykłady podjętych działań:
  1. Wystosowany został List do rodziców o noszenie odblasków
  2. Pochód „Odblaskowe Trąbki” wraz z akcją „Odblaskowy pupil”- święcenie zwierzaków domowych
  3. Spotkanie z Policjantem
  4. Odblaskowy salon urody
  5. Odblaskowa dyskoteka z okazji dnia Chłopaka. Wybory Odblaskowego Mistera
  6. Odblaskowy pokaz mody+ stroje wykonane z surowców wtórnych
  7. Ogólnoszkolny konkurs plastyczny na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym
  8. Ogólnoszkolny konkurs wiedzy o bezpieczeństwie ruchu drogowego
  9. Konkurs na odblaskową gazetkę klasową
  10. „Odblaskowe gniotki”- dla starszych i niepełnosprawnych wizyta w DPS Tomaszkowice
  11. „Odblaskowy Różaniec”
  12. „Odblaskowa Błyskawica”
  13. „Odblaskowy rower” (tor przeszkód na boisku sportowym, slalom rowerowy)
  14.Konkurs na hasło odblaskowe
  I wiele innych akcji promujących noszenie odblasków przez dzieci i rodziców.

  Inauguracją tegorocznej edycji „Odblaskowej Szkoły” była ODBLASKOWA DYSKOTEKA, podczas której każdy z uczniów obowiązkowo miał na sobie odblask. Dodatkową atrakcją podczas dyskoteki był wybór ODBLASKOWEGO MISTERA. Dziewczyny jako główne kryterium podczas wyboru owego Mistera poza ogólna prezencją przyjęły ilość odblasków jaką kandydat posiadał na sobie. Bezpośrednio przed dyskoteką Samorząd Uczniowski zorganizował ODBLASKOWY SALON URODY, gdzie wykonany został profesjonalny odblaskowy make-up i fryzura.  

  Z kolei dnia 3 października w PSP Im. Bł. O. Narcyza Jana Turchana  odbył się "Odblaskowy pochód", połączony z poświęceniem zwierzą w Kaplicy w Trąbkach. Uczniowie naszej szkoły wykonali plakaty nawołujące do noszenia elementów odblaskowych oraz do przestrzegania zasad bezpieczeństwa w drodze do i ze szkoły. Każdy uczestnik był wyposażony w gadżety lub kamizelkę odblaskową, dając tym dobry przykład społeczności lokalnej.
  Udział w konkursie :Odblaskowa Szkoła” jest okazją do przypomnienia, jak ważne jest bezpieczeństwo na drodze.
                       
  O odblaskach i kamizelkach muszą pamiętać nie tylko  dzieci , ale również Rodzice zgodnie z zasadą: „NIE RÓB ŁASKI NOŚ ODBLASKI !!!”

  Galeria

Kategorie spraw urzędowych

Informacje kontaktowe:

W razie pytań zapraszamy do Urzędu Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455 w godzinach pracy tj. poniedziałek: 8.00 – 17.00, wtorek – czwartek; 7.30 – 15.30, piątek: 7.30-14.30, piętro I pok.13. Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (12) 289 70 86 lub pod adresem e - mail: ug@biskupice.pl.

Druki do pobrania w formacie .pdf

Informacje kontaktowe:

W razie pytań zapraszamy do Gminnego Zespółu Obsługi Szkół i Przedszkoli, Tomaszkowice 455 w godzinach pracy tj. poniedziałek 8.00 – 17.00, wtorek – piątek; 7.30 – 15.30, piętro II pok.29. Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (12) 250 09 65 lub pod adresem e - mail: oswiata@biskupice.pl.

Druki do pobrania w formacie .pdf

Informacje kontaktowe:

W razie pytań zapraszamy do Urzędu Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455 w godzinach pracy tj. poniedziałek: 8.00 – 17.00, wtorek – czwartek; 7.30 – 15.30, piątek: 7.30-14.30, piętro I pok.1. Informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (12) 289-70-96 lub pod adresem e - mail: ug@biskupice.pl.

 

Druki do pobrania w formacie .pdfWażne informacje:

 

 

 

Informacje kontaktowe:

W razie pytań zapraszamy do Urzędy Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455 w godzinach pracy tj. poniedziałek: 8.00 – 17.00, wtorek – czwartek; 7.30 – 15.30, piątek: 7.30-14.30, piętro I pok.3. Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (12) 289 70 87 lub pod adresem e - mail: ug@biskupice.pl.

Druki do pobrania w formacie .pdf

___________________________________________________________________________________

Procedura - zezwolenie/ zmiana zezwolenia na opóźnienie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Procedura - decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

____________________________________________________________________________________

Procedura zgłoszenia eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków

___________________________________________________________________________________

Procedura - zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów z terenu nieruchomości

______________________________________________________________________________________

Procedura - uzyskanie zezwolenia na prowadzenie hodowli lub utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną

______________________________________________________________________________________

Procedura uzyskania zezwolenia na prowadzenie działaności na terenie gminy Biskupice w zakresie: ochrony przed bezdomnymi zwierzętami; prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt; grzebalisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

______________________________________________________________________________

Informacje kontaktowe:

W razie pytań zapraszamy do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, w godzinach pracy tj. poniedziałek 9.00 – 17.00, wtorek – piątek; 7.30 – 15.30, Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu 12 250 65 11 lub pod adresem e - mail: gops.biskupice@poczta.onet.pl., www.gopsbiskupice.pl

 

Informacje kontaktowe:

W razie pytań zapraszamy do Urzędu Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455 w godzinach pracy tj.poniedziałek: 8.00 – 17.00, wtorek – czwartek; 7.30 – 15.30, piątek: 7.30-14.30, piętro II pok.25. Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (12) 289 70 93 lub pod adresem e - mail: ug@biskupice.pl.

Druki do pobrania w formacie .pdf

Informacje kontaktowe:

W razie pytań zapraszamy do Urzędu Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455 w godzinach pracy tj. poniedziałek: 8.00 – 17.00, wtorek – czwartek; 7.30 – 15.30, piątek: 7.30-14.30, piętro I pok.12. Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (12) 289 70 89 lub pod adresem e - mail: ug@biskupice.pl.

 

Geodezja - druki do pobrania w formacie .pdf

 

Gospodarka nieruchomościami - druki do pobrania w formacie .pdf


 

 

Informacje kontaktowe:

W razie pytań zapraszamy do Urzędu Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455 w godzinach pracy tj. poniedziałek: 8.00 – 17.00, wtorek – czwartek; 7.30 – 15.30, piątek: 7.30-14.30, piętro I pok.14. Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (12) 289 70 76, (12) 289 70 77 lub pod adresem e - mail: ug@biskupice.pl.

 

Druki do pobrania w formacie.pdf - obowiazują od 1 lipca 2019

         - OSOBY FIZYCZNE
            
         - OSOBY PRAWNE

INFORMACJE KONTAKTOWE:

W razie pytań zapraszamy do Urzędu Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455 w godzinach pracy tj.poniedziałek: 8.00 – 17.00, wtorek – czwartek; 7.30 – 15.30, piątek: 7.30-14.30, piętro I pok.3. Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (12) 289 70 85 lub pod adresem e - mail: ug@biskupice.pl.

Zgłoszenia awarii sieci wodociągowej - numer alarmowy 668 238 108

 

WNIOSKI DO POBRANIA:

 

Gospodarka wodna:

 

 

 

Polub nas na Facebooku!