RSS

Aktualności

 • Petycja gmin Metropolii Krakowskiej do Marszałka Województwa Małopolskiego

  Friday, 15 November 2019r. Informacje
  PowiększPetycja gmin Metropolii Krakowskiej do Marszałka Województwa Małopolskiego

  Włodarze gmin należących do Metropolii Krakowskiej wystąpili z petycją skierowaną do Marszałka Województwa Małopolskiego i Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o utworzenie Programu finansowania likwidacji kotłów w gminach Metropolii Krakowskiej na lata 2020-2022.

  Dokument został podpisany podczas I Forum Metropolii Krakowskiej, które odbyło się 14 listopada 2019r. w siedzibie stowarzyszenia. Gminę Biskupice reprezentowała Wójt - Renata Gawlik. 

  Treść złożonego apelu:

  Szanowny Panie Marszałku,
  Szanowny Panie Prezesie,


  Działając na podstawie art. 2 ustawy o petycjach (Dz.U. z 2018 r. poz. 870) i § 6 Statutu Stowarzyszenia Metropolia Krakowska, oraz w trosce o poprawę jakości powietrza i zwiększenie tempa likwidacji bezklasowych kotłów węglowych w gminach Metropolii Krakowskiej, a także mając na uwadze szczególną w skali kraju sytuację gmin sąsiadującychz miastem Kraków – wynikającą z wprowadzenia od września 2019 r. na terenie miasta Krakowa całkowitego zakazu palenia węglem i drewnem – zwracamy się z apelem do Pana Marszałka i Pana Prezesa, o podjęcie - w zakresie posiadanych kompetencji - działań mających na celu stworzenie Programu finasowania likwidacji kotłów w gminach Metropolii Krakowskiej na lata 2020-2022, o szacunkowym budżecie 190 mln zł.

  Zgodnie z „uchwałą antysmogową dla Małopolski”, do końca 2022 r. mieszkańcy Gmin Metropolii Krakowskiej będą musieli wymienić kocioł na węgiel lub drewno, jeżeli nie spełniaon wymogów co najmniej klasy 3. Aktualnie, głównym źródłem finansowania likwidacji kotłów w Gminach Metropolii Krakowskiej, są środki Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, w którym przeznaczono na ten cel około 80 mln zł (efektem ma być likwidacja 9 000 szt. kotłów). Szacuje się, że po realizacji projektów dofinansowanych z funduszy europejskich, na terenie gmin sąsiadujących z miastem Kraków pozostanie ok. 28 tys. kotłów. Szacunkowy koszt ich likwidacji to 190 mln zł, kwota ta przekracza możliwości finansowe gmin w latach 2020-22.

  W przypadku rozpoczęcia prac nad Programem finansowania likwidacji kotłów w gminach Metropolii Krakowskiej na lata 2020-2022, deklarujemy gotowość współpracy w celu wypracowania rozwiązań finansowych dających samorządom gminnym skuteczne narzędzie do finansowania likwidacji bezklasowych kotłów węglowych do końca 2022 r.

  Z poważaniem,
  Włodarze Gmin
  Metropolii Krakowskiej

   

  Do pobrania:


  fot.S.Kawalec

  Galeria

Kategorie spraw urzędowych

Informacje kontaktowe:

W razie pytań zapraszamy do Urzędu Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455 w godzinach pracy tj. poniedziałek: 8.00 – 17.00, wtorek – czwartek; 7.30 – 15.30, piątek: 7.30-14.30, piętro I pok.13. Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (12) 289 70 86 lub pod adresem e - mail: ug@biskupice.pl.

Druki do pobrania w formacie .pdf

Informacje kontaktowe:

W razie pytań zapraszamy do Gminnego Zespółu Obsługi Szkół i Przedszkoli, Tomaszkowice 455 w godzinach pracy tj. poniedziałek 8.00 – 17.00, wtorek – piątek; 7.30 – 15.30, piętro II pok.29. Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (12) 250 09 65 lub pod adresem e - mail: oswiata@biskupice.pl.

Druki do pobrania w formacie .pdf

Informacje kontaktowe:

W razie pytań zapraszamy do Urzędu Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455 w godzinach pracy tj. poniedziałek: 8.00 – 17.00, wtorek – czwartek; 7.30 – 15.30, piątek: 7.30-14.30, piętro I pok.1. Informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (12) 289-70-96 lub pod adresem e - mail: ug@biskupice.pl.

 

Druki do pobrania w formacie .pdfWażne informacje:

 

 

 

Informacje kontaktowe:

W razie pytań zapraszamy do Urzędy Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455 w godzinach pracy tj. poniedziałek: 8.00 – 17.00, wtorek – czwartek; 7.30 – 15.30, piątek: 7.30-14.30, piętro I pok.3. Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (12) 289 70 87 lub pod adresem e - mail: ug@biskupice.pl.

Druki do pobrania w formacie .pdf

___________________________________________________________________________________

Procedura - zezwolenie/ zmiana zezwolenia na opóźnienie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Procedura - decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

____________________________________________________________________________________

Procedura zgłoszenia eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków

___________________________________________________________________________________

Procedura - zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów z terenu nieruchomości

______________________________________________________________________________________

Procedura - uzyskanie zezwolenia na prowadzenie hodowli lub utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną

______________________________________________________________________________________

Procedura uzyskania zezwolenia na prowadzenie działaności na terenie gminy Biskupice w zakresie: ochrony przed bezdomnymi zwierzętami; prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt; grzebalisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

______________________________________________________________________________

Informacje kontaktowe:

W razie pytań zapraszamy do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, w godzinach pracy tj. poniedziałek 9.00 – 17.00, wtorek – piątek; 7.30 – 15.30, Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu 12 250 65 11 lub pod adresem e - mail: gops.biskupice@poczta.onet.pl., www.gopsbiskupice.pl

 

Informacje kontaktowe:

W razie pytań zapraszamy do Urzędu Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455 w godzinach pracy tj.poniedziałek: 8.00 – 17.00, wtorek – czwartek; 7.30 – 15.30, piątek: 7.30-14.30, piętro II pok.25. Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (12) 289 70 93 lub pod adresem e - mail: ug@biskupice.pl.

Druki do pobrania w formacie .pdf

Informacje kontaktowe:

W razie pytań zapraszamy do Urzędu Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455 w godzinach pracy tj. poniedziałek: 8.00 – 17.00, wtorek – czwartek; 7.30 – 15.30, piątek: 7.30-14.30, piętro I pok.12. Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (12) 289 70 89 lub pod adresem e - mail: ug@biskupice.pl.

 

Geodezja - druki do pobrania w formacie .pdf

 

Gospodarka nieruchomościami - druki do pobrania w formacie .pdf


 

 

Informacje kontaktowe:

W razie pytań zapraszamy do Urzędu Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455 w godzinach pracy tj. poniedziałek: 8.00 – 17.00, wtorek – czwartek; 7.30 – 15.30, piątek: 7.30-14.30, piętro I pok.14. Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (12) 289 70 76, (12) 289 70 77 lub pod adresem e - mail: ug@biskupice.pl.

 

Druki do pobrania w formacie.pdf - obowiazują od 1 lipca 2019

         - OSOBY FIZYCZNE
            
         - OSOBY PRAWNE

INFORMACJE KONTAKTOWE:

W razie pytań zapraszamy do Urzędu Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455 w godzinach pracy tj.poniedziałek: 8.00 – 17.00, wtorek – czwartek; 7.30 – 15.30, piątek: 7.30-14.30, piętro I pok.3. Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (12) 289 70 85 lub pod adresem e - mail: ug@biskupice.pl.

Zgłoszenia awarii sieci wodociągowej - numer alarmowy 668 238 108

 

WNIOSKI DO POBRANIA:

 

Gospodarka wodna:

 

 

 

Polub nas na Facebooku!