RSS

Aktualności

 • Ponad 6 mln złotych na rozbudowę dróg

  Friday, 23 April 2021r. Inwestycje
  PowiększPonad 6 mln złotych na rozbudowę dróg

  W dniu 21.04.2021 r. przedstawiono listy zadań, które zostaną wsparte dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Gmina Biskupice otrzyma 6 260 838 złotych na realizację dwóch zadań – Zadanie I:„Przebudowa drogi gminnej Łazany - Zabłocie nr 560005K w miejscowościach Łazany i Trąbki” (dofinansowanie w wysokości 2 428 800,00 zł) oraz Zadanie II: „Przebudowa drogi gminnej nr 560003K w miejscowościach Szczygłów i Zabłocie” (dofinansowanie 3 832 038,00 zł).

  Uroczyste wręczenie promes odbyło się 23.04.2021r. w Wieliczce na Rynku Górnym. Samorządowcy z powiatu wielickiego,  z  rąk Posła na Sejm RP Urszuli Ruseckiej, Posła na Sejm Rafała Bochenka oraz Wojewody Małopolskiego Łukasza Kmity,  odebrali symboliczne czeki. Gminę Biskupice reprezentowała  Wójt– Renata Gawlik wraz z  Przewodniczącym  Rady Gminy Biskupice – Andrzejem Kasiną oraz Radnym powiatowym – Stanisławem Kyrcem.

  Przyznane dofinansowanie stanowić będzie 55 % wartości każdego z zadań. Pozostała kwota pochodzić będzie z budżetu gminy. 

  Przebudowie poddany zostanie odcinek na długości około 1,85 km  drogi relacji Szczygłów – Zabłocie (od Świetlicy w Szczygłowie  do tzw. „ronda w Zabłociu”). Jak podają zapisy projektu całkowity koszt drogowej inwestycji zgodnie z kosztorysem szacowany jest na kwotę  6 981 555,49 zł. Zakres prac obejmie m.in. przebudowę nawierzchni jezdni,  budowę chodnika, przebudowę zjazdów do posesji a także wykonanie odwodnienia w postaci kanalizacji deszczowej.

  Drugie zadanie realizowane będzie na odcinku drogi w miejscowości Łazany – Trąbki  (przysiółek Rzym do Zborówka). Koszt całości tej inwestycji zgodnie z kosztorysem inwestorski określa się na poziomie 4 477 787,55 zł. Przebudowie podany zostanie odcinek na długości około 1,72 km, powstanie ciąg pieszo-rowerowy wraz z oświetlonym przejściem dla pieszych. Gruntownie  przebudowana  zostanie m.in.  nawierzchnia drogowa, wykonane zostanie odwodnienie jezdni, a także modernizacji ulegną zjazdy do działek.

  Obydwa zadania są zadaniami wieloletnimi a proces inwestycyjny rozpocznie się w tym roku po rozstrzygnięciu postępowań przetargowych.

  [DO]

  Zapraszamy do oglądnięcia materiału filmowego jaki ukazał się w TVP 3 - KRONIKA w dniu 23.04.2021. - https://krakow.tvp.pl/53450842/23042021-1830 ( fragment dot. dofinansowania z RFRD -  14:03)

  Galeria

Kategorie spraw urzędowych

Informacje kontaktowe:

W razie pytań zapraszamy do Urzędu Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455 w godzinach pracy tj. poniedziałek: 8.00 – 17.00, wtorek – czwartek; 7.30 – 15.30, piątek: 7.30-14.30, piętro I pok.13. Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (12) 289 70 86 lub pod adresem e - mail: ug@biskupice.pl.

Druki do pobrania w formacie.pdf

Informacje kontaktowe:

W razie pytań zapraszamy do Gminnego Zespółu Obsługi Szkół i Przedszkoli, Tomaszkowice 455 w godzinach pracy tj. poniedziałek 8.00 – 17.00, wtorek – piątek; 7.30 – 15.30, piętro II pok.29. Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (12) 250 09 65 lub pod adresem e - mail: oswiata@biskupice.pl.

Druki do pobrania w formacie .pdf

Informacje kontaktowe:

W razie pytań zapraszamy do Urzędu Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455 w godzinach pracy tj. poniedziałek: 8.00 – 17.00, wtorek – czwartek; 7.30 – 15.30, piątek: 7.30-14.30, piętro I pok.1. Informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (12) 289-70-96 lub pod adresem e - mail: ug@biskupice.pl.

 

Druki do pobrania w formacie .pdfWażne informacje:

 

 

 

Informacje kontaktowe:

W razie pytań zapraszamy do Urzędy Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455 w godzinach pracy tj. poniedziałek: 8.00 – 17.00, wtorek – czwartek; 7.30 – 15.30, piątek: 7.30-14.30, piętro I pok.3. Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (12) 289 70 87 lub pod adresem e - mail: ug@biskupice.pl.

Druki do pobrania w formacie .pdf

___________________________________________________________________________________

Procedura - zezwolenie/ zmiana zezwolenia na opóźnienie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Procedura - decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

____________________________________________________________________________________

Procedura zgłoszenia eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków

___________________________________________________________________________________

Procedura - zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów z terenu nieruchomości

______________________________________________________________________________________

Procedura - uzyskanie zezwolenia na prowadzenie hodowli lub utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną

______________________________________________________________________________________

Procedura uzyskania zezwolenia na prowadzenie działaności na terenie gminy Biskupice w zakresie: ochrony przed bezdomnymi zwierzętami; prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt; grzebalisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

______________________________________________________________________________

Informacje kontaktowe:

W razie pytań zapraszamy do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, w godzinach pracy tj. poniedziałek 9.00 – 17.00, wtorek – piątek; 7.30 – 15.30, Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu 12 250 65 11 lub pod adresem e - mail: gops.biskupice@poczta.onet.pl., www.gopsbiskupice.pl

 

Informacje kontaktowe:

W razie pytań zapraszamy do Urzędu Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455 w godzinach pracy tj.poniedziałek: 8.00 – 17.00, wtorek – czwartek; 7.30 – 15.30, piątek: 7.30-14.30, piętro II pok.25. Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (12) 289 70 93 lub pod adresem e - mail: ug@biskupice.pl.

Druki do pobrania w formacie .pdf

Informacje kontaktowe:

W razie pytań zapraszamy do Urzędu Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455 w godzinach pracy tj. poniedziałek: 8.00 – 17.00, wtorek – czwartek; 7.30 – 15.30, piątek: 7.30-14.30, piętro I pok.12. Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (12) 289 70 89 lub pod adresem e - mail: ug@biskupice.pl.

 

Geodezja - druki do pobrania w formacie .pdf

 

Gospodarka nieruchomościami - druki do pobrania w formacie .pdf


 

 

Informacje kontaktowe:

W razie pytań zapraszamy do Urzędu Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455 w godzinach pracy tj. poniedziałek: 8.00 – 17.00, wtorek – czwartek; 7.30 – 15.30, piątek: 7.30-14.30, piętro I pok.14. Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (12) 289 70 76, (12) 289 70 77 lub pod adresem e - mail: ug@biskupice.pl.

 

Druki do pobrania w formacie.pdf - obowiazują od 1 lipca 2019

         - OSOBY FIZYCZNE
            
         - OSOBY PRAWNE

INFORMACJE KONTAKTOWE:

W razie pytań zapraszamy do Urzędu Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455 w godzinach pracy tj.poniedziałek: 8.00 – 17.00, wtorek – czwartek; 7.30 – 15.30, piątek: 7.30-14.30, piętro I pok.3. Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (12) 289 70 85 lub pod adresem e - mail: ug@biskupice.pl.

Zgłoszenia awarii sieci wodociągowej - numer alarmowy 668 238 108

 

WNIOSKI DO POBRANIA:

 

Gospodarka wodna:

 

 

 

Polub nas na Facebooku!