RSS

Aktualności

 • Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania

  Wednesday, 12 August 2009r. Informacje
  PowiększStowarzyszenie Lokalna Grupa Działania

  Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania (LGD) „Dolina Raby” jest jedną z 39 takich organizacji w województwie małopolskim i jedną z 338 w całej Polsce wybranych do realizacji swoich Lokalnych Strategii Rozwoju w ramach Osi 4 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – Leader współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

  LGD „Dolina Raby” działa na obszarze 6 gmin:
  ·    Biskupice
  ·    Gdów
  ·    Łapanów
  ·    Nowy Wiśnicz
  ·    Trzciana
  ·    Żegocina

  Ze środków Osi Leader skorzystać mogą różni Beneficjenci – osoby fizyczne, zarówno rolnicy, jak i domownicy gospodarstw rolnych, przedsiębiorcy oraz osoby prawne – gminy, organizacje pozarządowe, spółki, spółdzielnie itp., a także parafie.

  Środki dla Beneficjentów w Osi Leader podzielone są na cztery grupy:

  1.   Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej (rolnicy i domownicy; do 50% wartości
        projektu)
  2.   Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw (mikroprzedsiębiorcy i osoby zainteresowane   podjęciem działalności gospodarczej; do 50%)
  3.   Odnowa i rozwój wsi (gminy, organizacje pozarządowe, parafie; do 75%)
  4.   Małe projekty (praktycznie wszyscy Beneficjenci; max. 25 tys. zł; do 70%).

  Planowana średnia wartość dofinansowania na w/w grupy działań w najbliższych latach to:
  ·    Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej – 50 tys. zł
  ·    Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw – 100-125 tys. zł
  ·    Odnowa i rozwój wsi – 150 tys. zł
  ·    Małe projekty – 25 tys. zł


  Podobnie jak w innych programach ze środków UE należy zabiegać o nie, składając projekty do LGD, która dokonuje oceny ich zgodności z LSR, ustala listy rankingowe projektów wg ustalonych przez siebie kryteriów wyboru projektów i przekazuje te listy wraz z projektami do odpowiednich instytucji wdrożeniowych – Urzędu Marszałkowskiego lub Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR), gdzie projekty, w kolejności podanej na listach, poddawane są tylko ocenie formalnej (w przypadku braków, Beneficjent wzywany jest do ich uzupełnienia), a następnie zawierane są umowy z Beneficjentami.

  Szczegóły ubiegania się o środki znajdują się w odpowiednich rozporządzeniach na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi – www.minrol.gov.pl w zakładce PROW 2007-2013 lub na stronie ARiMR.

  Projekty Beneficjentów (wnioskodawców) muszą „wpisywać się” w cele LSR, a w szczególności w tzw. przedsięwzięcia. W LSR LGD „Dolina Raby” wskazano na 7 przedsięwzięć:

  ·    Szlak rowerowy Doliny Raby (wytycznie tras rowerowych wraz z budową infrastruktury turystycznej wokół nich, organizacja imprez rowerowych)
  ·    Agroturystyka poza Szlakiem (tworzenie i modernizacja gospodarstw agroturystycznych)
  ·    Smak Doliny Raby (inwestycje i imprezy promujące produkty lokalne)
  ·    Nowoczesna firma (innowacyjne inwestycje w firmach)
  ·    „Klaster drzewny” (inwestycje w firmach drzewnych i imprezy promujące klaster)
  ·    Czysta energia, odnawialne źródła energii (inwestycje i działania promujące zastosowanie źródeł energii odnawialnej)
  ·    Nie tylko przed telewizorem (inwestycje
  w obiektach sportowych i kulturalnych oraz organizacja imprez sportowych
  i kulturalnych)

  Corocznie LGD ogłaszać będzie nabory wniosków

  LGD uruchomiła Biuro, w którym jego pracownicy świadczyć będą bezpłatną pomoc dla wnioskodawców w zakresie informacji i podstawowego doradztwa, jak przygotować wnioski o środki finansowe z Osi Leader.

  www.dolinaraby.pl

  biuro@dolinaraby.pl

   

  OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ŚRODKÓW DLA BENEFICJENTÓW Z OSI LEADER

  RÓŻNICOWANIE W KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZEJ

  TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW

  ODNOWA I ROZWÓJ WSI

  MAŁE PROJEKTY

Kategorie spraw urzędowych

Informacje kontaktowe:

W razie pytań zapraszamy do Urzędu Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455 w godzinach pracy tj. poniedziałek: 8.00 – 17.00, wtorek – czwartek; 7.30 – 15.30, piątek: 7.30-14.30, piętro I pok.13. Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (12) 289 70 86 lub pod adresem e - mail: ug@biskupice.pl.

Druki do pobrania w formacie .pdf

Informacje kontaktowe:

W razie pytań zapraszamy do Gminnego Zespółu Obsługi Szkół i Przedszkoli, Tomaszkowice 455 w godzinach pracy tj. poniedziałek 8.00 – 17.00, wtorek – piątek; 7.30 – 15.30, piętro II pok.29. Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (12) 250 09 65 lub pod adresem e - mail: oswiata@biskupice.pl.

Druki do pobrania w formacie .pdf

Informacje kontaktowe:

W razie pytań zapraszamy do Urzędu Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455 w godzinach pracy tj. poniedziałek: 8.00 – 17.00, wtorek – czwartek; 7.30 – 15.30, piątek: 7.30-14.30, piętro I pok.1. Informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (12) 289-70-96 lub pod adresem e - mail: ug@biskupice.pl.

 

Druki do pobrania w formacie .pdfWażne informacje:

 

 

 

Informacje kontaktowe:

W razie pytań zapraszamy do Urzędy Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455 w godzinach pracy tj. poniedziałek: 8.00 – 17.00, wtorek – czwartek; 7.30 – 15.30, piątek: 7.30-14.30, piętro I pok.3. Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (12) 289 70 87 lub pod adresem e - mail: ug@biskupice.pl.

Druki do pobrania w formacie .pdf

___________________________________________________________________________________

Procedura - zezwolenie/ zmiana zezwolenia na opóźnienie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Procedura - decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

____________________________________________________________________________________

Procedura zgłoszenia eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków

___________________________________________________________________________________

Procedura - zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów z terenu nieruchomości

______________________________________________________________________________________

Procedura - uzyskanie zezwolenia na prowadzenie hodowli lub utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną

______________________________________________________________________________________

Procedura uzyskania zezwolenia na prowadzenie działaności na terenie gminy Biskupice w zakresie: ochrony przed bezdomnymi zwierzętami; prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt; grzebalisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

______________________________________________________________________________

Informacje kontaktowe:

W razie pytań zapraszamy do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, w godzinach pracy tj. poniedziałek 9.00 – 17.00, wtorek – piątek; 7.30 – 15.30, Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu 12 250 65 11 lub pod adresem e - mail: gops.biskupice@poczta.onet.pl., www.gopsbiskupice.pl

 

Informacje kontaktowe:

W razie pytań zapraszamy do Urzędu Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455 w godzinach pracy tj.poniedziałek: 8.00 – 17.00, wtorek – czwartek; 7.30 – 15.30, piątek: 7.30-14.30, piętro II pok.25. Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (12) 289 70 93 lub pod adresem e - mail: ug@biskupice.pl.

Druki do pobrania w formacie .pdf

Informacje kontaktowe:

W razie pytań zapraszamy do Urzędu Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455 w godzinach pracy tj. poniedziałek: 8.00 – 17.00, wtorek – czwartek; 7.30 – 15.30, piątek: 7.30-14.30, piętro I pok.12. Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (12) 289 70 89 lub pod adresem e - mail: ug@biskupice.pl.

 

Geodezja - druki do pobrania w formacie .pdf

 

Gospodarka nieruchomościami - druki do pobrania w formacie .pdf


 

 

Informacje kontaktowe:

W razie pytań zapraszamy do Urzędu Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455 w godzinach pracy tj. poniedziałek: 8.00 – 17.00, wtorek – czwartek; 7.30 – 15.30, piątek: 7.30-14.30, piętro I pok.14. Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (12) 289 70 76, (12) 289 70 77 lub pod adresem e - mail: ug@biskupice.pl.

 

Druki do pobrania w formacie.pdf - obowiazują od 1 lipca 2019

         - OSOBY FIZYCZNE
            
         - OSOBY PRAWNE

INFORMACJE KONTAKTOWE:

W razie pytań zapraszamy do Urzędu Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455 w godzinach pracy tj.poniedziałek: 8.00 – 17.00, wtorek – czwartek; 7.30 – 15.30, piątek: 7.30-14.30, piętro I pok.3. Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (12) 289 70 85 lub pod adresem e - mail: ug@biskupice.pl.

Zgłoszenia awarii sieci wodociągowej - numer alarmowy 668 238 108

 

WNIOSKI DO POBRANIA:

 

Gospodarka wodna:

 

 

 

Polub nas na Facebooku!