RSS

Aktualności

 • Strażacy - ochotnicy przeszli szkolenie

  Tuesday, 15 September 2020r. Informacje
  PowiększStrażacy - ochotnicy przeszli szkolenie

  Zarząd Gminny OSP oraz Urząd Gminy Biskupice zorganizowali szkolenie dla druhów-ochotników jednostek OSP terenu naszej Gminy. Szkolenie związane było z poszukiwaniem osób zaginionych nie tylko w teorii, ale także w praktyce. Zebrani druhowie w remizie OSP Biskupice wysłuchali trzech wykładów, które przybliżyły tą skomplikowaną tematykę.

  Jak pierwszy głos zabrał młodszy kapitan Mirosław Kwiatkowski z Jednostki PSP w Wieliczce przedstawiając schemat zależności służb w trakcie trwania czynności oraz niezbędnik strażaka biorącego udział w akcjach poszukiwawczych.

  Poszukiwania osób zaginionych to jedno a drugie to umiejętność udzielenia pomocy osobie poszkodowanej. Ochotnicy z naszej Gminy niejednokrotnie pomagali w różnych sytuacjach zagrożenia życia bądź zdrowia, ale jak sami podkreślali szkoleń i ćwiczeń nigdy za wiele! Tym bardziej przysłuchiwali się kolejnemu wykładowi.

  Kolejny prelegent kapitan Bartłomiej Kot, także z Jednostki PSP w Wieliczce zapoznał strażaków z podstawową wiedzą z zakresu pomocy medycznej w różnych sytuacjach, które mogą mieć miejsce w trakcie poszukiwań. Przypomniał w teorii podstawowe procedury postępowań w działaniach medycznych, ale także przedstawił różne warianty, sytuacje, zachowania osób poszkodowanych z którymi służby mogą się spotkać w trakcie działań ratowniczych.
  Na zaproszenie organizatorów szkolenia przyjechała także Myślenicka Grupa Poszukiwawczo Ratownicza wraz z prezesem Panem Krzysztofem Druzgałą.  Ta część wykładowa przedstawiła słuchaczom bliżej zasadę funkcjonowania Stowarzyszenia MGPR oraz wszystkich aspektów związanych z poszukiwaniem zaginionych.

  Wykłady zostały poparte prezentacjami multimedialnymi z dużą ilością zdjęć i rysunków, które pozwoliły lepiej zrozumieć przedstawianą problematykę.


  Wkońcu nadszedł czas wypróbowania teoretycznej wiedzy w praktyce. Dzięki uprzejmości Nadleśnictwu Myślenice szkolenie przeniosło się w leśną rzeczywistość miejscowości Sułów. Trzy- czteroosobowe grupy strażaków wraz z indywidualnym nawigatorem z MGPR wyposażonym w urządzenie GPS przeszukiwały trudny leśny teren podzielony na sektory, w których jak się później okazało było 9 osób „poszkodowanych” – pozorantów.

  W szkoleniu najważniejszy był czynnik ludzki czyli otwarty umysł ratowników, ale w akcjach poszukiwawczych wzięło udział także istotne zaplecze techniczne: quady, samochody terenowe, przyczepy do transportu noszy i inne, które zapewniły komfort poszukiwań w to ciepłe popołudnie.
  Po zakończeniu wyreżyserowanych poszukiwań był także czas na wnioski i wymianę doświadczeń, opinii ratowników na świeżym powietrzu.

  To wyjątkowe szkolenie było możliwe dzięki zaangażowaniu wielu osób. Przy tej okazji Druhowie kierują podziękowania:

  •  Organizatorom Urzędowi Gminy Biskupice,
  • Zarządowi Gminnemu OSP,
  • Myślenickiej Grupie Poszukiwawczo Ratowniczej za poświęcony cenny czas członkom grupy oraz użyczenie sprzętu do poszukiwań, 
  • Państwowej Straży Pożarnej w Wieliczce za wydelegowanie wykładowców,
  •  Nadleśnictwu Myślenice za gościnę na terenie lasu, 
  • OSP Niepołomice za udostępnienie sprzętu do ćwiczeń
  • wszystkim pozorantom, którzy wiarygodnie i ofiarnie wcielili się w rolę poszkodowanych

  Druhowie na pewno są bogatsi w wiedze i doświadczenie, ale mamy nadzieję, że nie będą mieli okazji wykorzystać tej wiedzy i umiejętności zdobytych w czasie szkolenia.

  Tekst: Barbara Ciapała
  Foto: Barbara Ciapała

  Galeria

Kategorie spraw urzędowych

Informacje kontaktowe:

W razie pytań zapraszamy do Urzędu Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455 w godzinach pracy tj. poniedziałek: 8.00 – 17.00, wtorek – czwartek; 7.30 – 15.30, piątek: 7.30-14.30, piętro I pok.13. Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (12) 289 70 86 lub pod adresem e - mail: ug@biskupice.pl.

Druki do pobrania w formacie .pdf

Informacje kontaktowe:

W razie pytań zapraszamy do Gminnego Zespółu Obsługi Szkół i Przedszkoli, Tomaszkowice 455 w godzinach pracy tj. poniedziałek 8.00 – 17.00, wtorek – piątek; 7.30 – 15.30, piętro II pok.29. Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (12) 250 09 65 lub pod adresem e - mail: oswiata@biskupice.pl.

Druki do pobrania w formacie .pdf

Informacje kontaktowe:

W razie pytań zapraszamy do Urzędu Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455 w godzinach pracy tj. poniedziałek: 8.00 – 17.00, wtorek – czwartek; 7.30 – 15.30, piątek: 7.30-14.30, piętro I pok.1. Informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (12) 289-70-96 lub pod adresem e - mail: ug@biskupice.pl.

 

Druki do pobrania w formacie .pdfWażne informacje:

 

 

 

Informacje kontaktowe:

W razie pytań zapraszamy do Urzędy Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455 w godzinach pracy tj. poniedziałek: 8.00 – 17.00, wtorek – czwartek; 7.30 – 15.30, piątek: 7.30-14.30, piętro I pok.3. Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (12) 289 70 87 lub pod adresem e - mail: ug@biskupice.pl.

Druki do pobrania w formacie .pdf

___________________________________________________________________________________

Procedura - zezwolenie/ zmiana zezwolenia na opóźnienie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Procedura - decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

____________________________________________________________________________________

Procedura zgłoszenia eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków

___________________________________________________________________________________

Procedura - zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów z terenu nieruchomości

______________________________________________________________________________________

Procedura - uzyskanie zezwolenia na prowadzenie hodowli lub utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną

______________________________________________________________________________________

Procedura uzyskania zezwolenia na prowadzenie działaności na terenie gminy Biskupice w zakresie: ochrony przed bezdomnymi zwierzętami; prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt; grzebalisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

______________________________________________________________________________

Informacje kontaktowe:

W razie pytań zapraszamy do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, w godzinach pracy tj. poniedziałek 9.00 – 17.00, wtorek – piątek; 7.30 – 15.30, Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu 12 250 65 11 lub pod adresem e - mail: gops.biskupice@poczta.onet.pl., www.gopsbiskupice.pl

 

Informacje kontaktowe:

W razie pytań zapraszamy do Urzędu Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455 w godzinach pracy tj.poniedziałek: 8.00 – 17.00, wtorek – czwartek; 7.30 – 15.30, piątek: 7.30-14.30, piętro II pok.25. Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (12) 289 70 93 lub pod adresem e - mail: ug@biskupice.pl.

Druki do pobrania w formacie .pdf

Informacje kontaktowe:

W razie pytań zapraszamy do Urzędu Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455 w godzinach pracy tj. poniedziałek: 8.00 – 17.00, wtorek – czwartek; 7.30 – 15.30, piątek: 7.30-14.30, piętro I pok.12. Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (12) 289 70 89 lub pod adresem e - mail: ug@biskupice.pl.

 

Geodezja - druki do pobrania w formacie .pdf

 

Gospodarka nieruchomościami - druki do pobrania w formacie .pdf


 

 

Informacje kontaktowe:

W razie pytań zapraszamy do Urzędu Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455 w godzinach pracy tj. poniedziałek: 8.00 – 17.00, wtorek – czwartek; 7.30 – 15.30, piątek: 7.30-14.30, piętro I pok.14. Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (12) 289 70 76, (12) 289 70 77 lub pod adresem e - mail: ug@biskupice.pl.

 

Druki do pobrania w formacie.pdf - obowiazują od 1 lipca 2019

         - OSOBY FIZYCZNE
            
         - OSOBY PRAWNE

INFORMACJE KONTAKTOWE:

W razie pytań zapraszamy do Urzędu Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455 w godzinach pracy tj.poniedziałek: 8.00 – 17.00, wtorek – czwartek; 7.30 – 15.30, piątek: 7.30-14.30, piętro I pok.3. Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (12) 289 70 85 lub pod adresem e - mail: ug@biskupice.pl.

Zgłoszenia awarii sieci wodociągowej - numer alarmowy 668 238 108

 

WNIOSKI DO POBRANIA:

 

Gospodarka wodna:

 

 

 

Polub nas na Facebooku!