RSS

Aktualności

 • Szkoła Podstawowa w Przebieczanach z milionową dotacją

  Wednesday, 7 March 2018r. Inwestycje
  PowiększSzkoła Podstawowa w Przebieczanach z milionową dotacją

  Środki finansowe w wysokości 1 000 000 zł, pochodzące z budżetu państwa, wpłyną do gminnej kasy i wspomogą remont Szkoły Podstawowej w Przebieczanach. Promesę w dniu 29.06.2018 w imieniu Prezesa Rady Ministrów – Mateusza Morawieckiego przekazał na ręce wójta Gminy Biskupice – Henryka Gawora, Wojewoda Małopolski – Piotr Ćwik.

  „Wyrażam nadzieję, że wsparcie przez pana Premiera ze środków budżetu państwa przedmiotowej inwestycji wraz z angażowanymi środkami Gminy, przyczyni się do powstania nowoczesnego i atrakcyjnego procesu dydaktycznego, opiekuńczego i wychowawczego oraz zapewnienia bezpiecznych warunków pobytu dzieci i młodzieży” - komentował wojewoda małopolski Piotr Ćwik.

  Prace przy gruntownej przebudowie budynku mają ruszyć  jeszcze w tym miesiącu. Projekt przewiduje rozbudowę placówki o dodatkowe piętro i  skrzydło. Będzie to obiekt trzykondygnacyjny, podpiwniczony. W poziomie parteru połączony z istniejącym budynkiem oraz z salą gimnastyczną i zapleczem, a na poziomie piętra funkcjonalnie połączony 
  z pomieszczeniami dydaktycznymi w budynku istniejącym oraz klatkami schodowymi. 
  W projektowanym nowym skrzydle budynku w podpiwniczeniu usytuowane zostaną  pomieszczenia szatni, z bezpośrednim wyjściem na zewnątrz budynku oraz poprzez klatki schodowe na kondygnacje użytkowe budynku dydaktycznego. W poziomie parteru planuje się  pomieszczenia administracyjne szkoły, hol wejściowy, świetlicę i pomieszczenia sanitarne. Od strony północnej sali gimnastycznej przewidziano zaplecze magazynowe, pomieszczenia jadalni z zapleczem kuchennym dla wydawania posiłków (dostępne z korytarza istniejącego zaplecza sali gimnastycznej). Na kondygnacjach pierwszego i drugiego piętra (poddasza), powstaną pomieszczenia dydaktyczne i socjalne szkoły.
  Wszystkie kondygnacje będą mieć dostęp do trzech klatek schodowych, usytuowanych
  w odpowiednich odległościach od pomieszczeń użytkowych. Budynek w całości przystosowany  będzie dla osób niepełnosprawnych,  poprzez zaprojektowany podest  od poziomu parteru do poddasza.  Od strony zachodniej dobudowano nawę  do istniejącego  budynku dla   uzyskania dodatkowych pomieszczeń dydaktycznych, administracyjno-socjalnych i technicznych.  W ramach przebudowy w parterze   istniejącego  budynku dydaktycznego projektuje się pomieszczenia dla oddziału przedszkolnego dla maksymalnie 75 dzieci. Przed budynkiem szkoły od strony północno-wschodniej, planuje się  budowę placu, podjazdu i dojścia do głównego budynku szkoły,  miejsca postojowe dla samochodów osobowych i  pojazdów osób niepełnosprawnych.

  Inwestycja prowadzona  będzie do maja 2020 roku, dlatego też gmina zorganizowała już zastępcze pomieszczenia, w których od września uczniowie podejmą naukę.

  „Jestem bardzo szczęśliwy, że w tak krótkim odstępie czasu udało się pozyskać kolejne milionowe dofinansowanie. W zeszłym tygodniu gmina otrzymała prawie 1,5 mln złotych na remont odcinka drogi tzw. „Brzozowej” w Sławkowicach. Dodatkowo cieszy fakt, iż kwota ta to jedna z najwyższych dotacji przyznana w województwie małopolskim i największa w powiecie wielickim – mówi włodarz gminy Henryk Gawor. Przyznana przez Premiera dotacja, na remont budynku szkoły w Przebieczanach, pozwoli nam  w sprawny sposób przeprowadzić  oczekiwaną  przez lokalną społeczność inwestycję".

   


  Galeria

Kategorie spraw urzędowych

Informacje kontaktowe:

W razie pytań zapraszamy do Urzędu Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455 w godzinach pracy tj. poniedziałek: 8.00 – 17.00, wtorek – czwartek; 7.30 – 15.30, piątek: 7.30-14.30, piętro I pok.13. Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (12) 289 70 86 lub pod adresem e - mail: ug@biskupice.pl.

Druki do pobrania w formacie .pdf

Informacje kontaktowe:

W razie pytań zapraszamy do Gminnego Zespółu Obsługi Szkół i Przedszkoli, Tomaszkowice 455 w godzinach pracy tj. poniedziałek 8.00 – 17.00, wtorek – piątek; 7.30 – 15.30, piętro II pok.29. Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (12) 250 09 65 lub pod adresem e - mail: oswiata@biskupice.pl.

Druki do pobrania w formacie .pdf

Informacje kontaktowe:

W razie pytań zapraszamy do Urzędu Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455 w godzinach pracy tj. poniedziałek: 8.00 – 17.00, wtorek – czwartek; 7.30 – 15.30, piątek: 7.30-14.30, piętro I pok.1. Informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (12) 289-70-96 lub pod adresem e - mail: ug@biskupice.pl.

 

Druki do pobrania w formacie .pdfWażne informacje:

 

 

 

Informacje kontaktowe:

W razie pytań zapraszamy do Urzędy Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455 w godzinach pracy tj. poniedziałek: 8.00 – 17.00, wtorek – czwartek; 7.30 – 15.30, piątek: 7.30-14.30, piętro I pok.3. Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (12) 289 70 87 lub pod adresem e - mail: ug@biskupice.pl.

Druki do pobrania w formacie .pdf

___________________________________________________________________________________

Procedura - zezwolenie/ zmiana zezwolenia na opóźnienie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Procedura - decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

____________________________________________________________________________________

Procedura zgłoszenia eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków

___________________________________________________________________________________

Procedura - zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów z terenu nieruchomości

______________________________________________________________________________________

Procedura - uzyskanie zezwolenia na prowadzenie hodowli lub utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną

______________________________________________________________________________________

Procedura uzyskania zezwolenia na prowadzenie działaności na terenie gminy Biskupice w zakresie: ochrony przed bezdomnymi zwierzętami; prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt; grzebalisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

______________________________________________________________________________

Informacje kontaktowe:

W razie pytań zapraszamy do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, w godzinach pracy tj. poniedziałek 9.00 – 17.00, wtorek – piątek; 7.30 – 15.30, Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu 12 250 65 11 lub pod adresem e - mail: gops.biskupice@poczta.onet.pl., www.gopsbiskupice.pl

 

Informacje kontaktowe:

W razie pytań zapraszamy do Urzędu Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455 w godzinach pracy tj.poniedziałek: 8.00 – 17.00, wtorek – czwartek; 7.30 – 15.30, piątek: 7.30-14.30, piętro II pok.25. Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (12) 289 70 93 lub pod adresem e - mail: ug@biskupice.pl.

Druki do pobrania w formacie .pdf

Informacje kontaktowe:

W razie pytań zapraszamy do Urzędu Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455 w godzinach pracy tj. poniedziałek: 8.00 – 17.00, wtorek – czwartek; 7.30 – 15.30, piątek: 7.30-14.30, piętro I pok.12. Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (12) 289 70 89 lub pod adresem e - mail: ug@biskupice.pl.

 

Geodezja - druki do pobrania w formacie .pdf

 

Gospodarka nieruchomościami - druki do pobrania w formacie .pdf


 

 

Informacje kontaktowe:

W razie pytań zapraszamy do Urzędu Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455 w godzinach pracy tj. poniedziałek: 8.00 – 17.00, wtorek – czwartek; 7.30 – 15.30, piątek: 7.30-14.30, piętro I pok.14. Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (12) 289 70 76, (12) 289 70 77 lub pod adresem e - mail: ug@biskupice.pl.

 

Druki do pobrania w formacie.pdf - obowiazują od 1 lipca 2019

         - OSOBY FIZYCZNE
            
         - OSOBY PRAWNE

INFORMACJE KONTAKTOWE:

W razie pytań zapraszamy do Urzędu Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455 w godzinach pracy tj.poniedziałek: 8.00 – 17.00, wtorek – czwartek; 7.30 – 15.30, piątek: 7.30-14.30, piętro I pok.3. Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (12) 289 70 85 lub pod adresem e - mail: ug@biskupice.pl.

Zgłoszenia awarii sieci wodociągowej - numer alarmowy 668 238 108

 

WNIOSKI DO POBRANIA:

 

Gospodarka wodna:

 

 

 

Polub nas na Facebooku!