RSS

Aktualności

 • XLVIII sesja Rady Gminy

  Friday, 22 January 2010r. Informacje
  PowiększXLVIII sesja Rady Gminy

  XLVIII sesja Rady Gminy Biskupice, odbędzie się 28 stycznia 2010 r. (czwartek), o godz. 16.00 w sali konferencyjnej mieszczącej się w siedzibie Urzędu Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455.

     
  Porządek obrad: 

                                                                     
  1. Otwarcie obrad sesji, przyjęcie protokołu z przebiegu obrad XLVII sesji Rady Gminy.

  2. Informacja Wójta Gminy o działaniach podejmowanych w przerwie międzysesyjnej.
   
  3. Przedstawienie sprawozdań z prac komisji stałych Rady Gminy za 2009 r.

  4. Przedstawienie planów pracy komisji stałych na 2010 r.

  5. Przedstawienie projektu planu pracy Komisji rewizyjnej, dyskusja, podjęcie uchwały
  w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2010 rok.

  6. Przedstawienie projektu planu pracy Rady Gminy na 2010 r. – dyskusja, podjęcie       uchwały w sprawie planu pracy Rady Gminy na 2010 r.  

  7. Dyskusja, podjęcie uchwały w sprawie zmiany w statucie Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli.

  8. Przedstawienie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na 
  poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez gminę Biskupice.

  9. Dyskusja, podjęcie uchwały w sprawie nabycia przez Gminę Biskupice nieruchomości 
  oznaczonej jako działka nr 412/1, położonej w Zabłociu, gmina Biskupice. 

  10.Dyskusja, podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
  Problemów Alkoholowych.

  11.Dyskusja, podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki Przeciwdziałania  
  Narkomanii. 

  12.Dyskusja, podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/246/09 Rady Gminy 
  Biskupice z dnia 18 lutego 2009 r.  

  13.Dyskusja, podjęcie uchwały w sprawie dostosowania Uchwały Budżetowej Gminy 
  Biskupice na 2010 rok Nr XLVI/343/09 Rady Gminy Biskupice z dnia 3 grudnia 2009 r.     
  do przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i zmian
  w budżecie.  

  14.Interpelacje i zapytania radnych.

  15.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

  16.Wolne wnioski wystąpienia sołtysów. 
             
  17.Zakończenie obrad.

Kategorie spraw urzędowych

Informacje kontaktowe:

W razie pytań zapraszamy do Urzędu Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455 w godzinach pracy tj. poniedziałek: 8.00 – 17.00, wtorek – czwartek; 7.30 – 15.30, piątek: 7.30-14.30, piętro I pok.13. Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (12) 289 70 86 lub pod adresem e - mail: ug@biskupice.pl.

Druki do pobrania w formacie .pdf

Informacje kontaktowe:

W razie pytań zapraszamy do Gminnego Zespółu Obsługi Szkół i Przedszkoli, Tomaszkowice 455 w godzinach pracy tj. poniedziałek 8.00 – 17.00, wtorek – piątek; 7.30 – 15.30, piętro II pok.29. Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (12) 250 09 65 lub pod adresem e - mail: oswiata@biskupice.pl.

Druki do pobrania w formacie .pdf

Informacje kontaktowe:

W razie pytań zapraszamy do Urzędu Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455 w godzinach pracy tj. poniedziałek: 8.00 – 17.00, wtorek – czwartek; 7.30 – 15.30, piątek: 7.30-14.30, piętro I pok.1. Informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (12) 289-70-96 lub pod adresem e - mail: ug@biskupice.pl.

 

Druki do pobrania w formacie .pdfWażne informacje:

 

 

 

Informacje kontaktowe:

W razie pytań zapraszamy do Urzędy Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455 w godzinach pracy tj. poniedziałek: 8.00 – 17.00, wtorek – czwartek; 7.30 – 15.30, piątek: 7.30-14.30, piętro I pok.3. Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (12) 289 70 87 lub pod adresem e - mail: ug@biskupice.pl.

Druki do pobrania w formacie .pdf

___________________________________________________________________________________

Procedura - zezwolenie/ zmiana zezwolenia na opóźnienie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Procedura - decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

____________________________________________________________________________________

Procedura zgłoszenia eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków

___________________________________________________________________________________

Procedura - zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów z terenu nieruchomości

______________________________________________________________________________________

Procedura - uzyskanie zezwolenia na prowadzenie hodowli lub utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną

______________________________________________________________________________________

Procedura uzyskania zezwolenia na prowadzenie działaności na terenie gminy Biskupice w zakresie: ochrony przed bezdomnymi zwierzętami; prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt; grzebalisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

______________________________________________________________________________

Informacje kontaktowe:

W razie pytań zapraszamy do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, w godzinach pracy tj. poniedziałek 9.00 – 17.00, wtorek – piątek; 7.30 – 15.30, Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu 12 250 65 11 lub pod adresem e - mail: gops.biskupice@poczta.onet.pl., www.gopsbiskupice.pl

 

Informacje kontaktowe:

W razie pytań zapraszamy do Urzędu Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455 w godzinach pracy tj.poniedziałek: 8.00 – 17.00, wtorek – czwartek; 7.30 – 15.30, piątek: 7.30-14.30, piętro II pok.25. Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (12) 289 70 93 lub pod adresem e - mail: ug@biskupice.pl.

Druki do pobrania w formacie .pdf

Informacje kontaktowe:

W razie pytań zapraszamy do Urzędu Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455 w godzinach pracy tj. poniedziałek: 8.00 – 17.00, wtorek – czwartek; 7.30 – 15.30, piątek: 7.30-14.30, piętro I pok.12. Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (12) 289 70 89 lub pod adresem e - mail: ug@biskupice.pl.

 

Geodezja - druki do pobrania w formacie .pdf

 

Gospodarka nieruchomościami - druki do pobrania w formacie .pdf


 

 

Informacje kontaktowe:

W razie pytań zapraszamy do Urzędu Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455 w godzinach pracy tj. poniedziałek: 8.00 – 17.00, wtorek – czwartek; 7.30 – 15.30, piątek: 7.30-14.30, piętro I pok.14. Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (12) 289 70 76, (12) 289 70 77 lub pod adresem e - mail: ug@biskupice.pl.

 

Druki do pobrania w formacie.pdf - obowiazują od 1 lipca 2019

         - OSOBY FIZYCZNE
            
         - OSOBY PRAWNE

INFORMACJE KONTAKTOWE:

W razie pytań zapraszamy do Urzędu Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455 w godzinach pracy tj.poniedziałek: 8.00 – 17.00, wtorek – czwartek; 7.30 – 15.30, piątek: 7.30-14.30, piętro I pok.3. Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (12) 289 70 85 lub pod adresem e - mail: ug@biskupice.pl.

Zgłoszenia awarii sieci wodociągowej - numer alarmowy 668 238 108

 

WNIOSKI DO POBRANIA:

 

Gospodarka wodna:

 

 

 

Polub nas na Facebooku!