Inwestuj w naszej gminie

Specjalna strefa ekonomiczna obejmuje obszar 57,24 ha. Zlokalizowana jest w centralnej części województwa małopolskiego, w powiecie wielickim, w miejscowości Bodzanów.
Na jej atrakcyjność wpływa dogodna lokalizacja oraz łatwy dostęp komunikacyjny. Strefa od południowego – wschodu od Krakowa graniczy z droga krajową nr 4. Tylko 12 km dzieli ją od "węzła wielickiego" prowadzącego na autostradę A4, a ok. 35 km od najbliższego portu lotniczego (Kraków - Balice). W bliskim sąsiedztwie przebiega również trasa europejska wschód – zachód E 40 relacji Drezno – Lwów.

Szczegółowe informacje dotyczące warunków zabudowy dostępne są w Urzędzie Gminy Biskupice.

 

_______________________________________________________________________________

Dodatkowe możliwości wsparcia dla przedsiębiorców oraz osób fizycznych zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą


Biuro LGD "Dolina Raby" zaprasza do zapoznania się z materiałami dotyczącymi dodatkowych możliwości wsparcia, poza LGD, dla przedsiębiorców oraz osób fizycznych zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą. Jest to oferta dostępna dla przedsiębiorców i osób fizycznych działających lub zamierzających działać w Małopolsce. Materiał informuje o obecnych lub planowanych możliwościach wsparcia i jest przygotowany w przystępnej formie.

Do pobrania:

                                                                           ***

 

Dofinansowania dla Przedsiębiorców

Lokalna Grupa Działania informuje, że Przedsiębiorcy poza możliwościami dofinansowania za pośrednictwem LGD „Dolina Raby” w obecnie trwających naborach mają również możliwość skorzystania z innych źródeł wsparcia. Zachęcamy Przedsiębiorców by przed podjęciem decyzji o złożeniu wniosku do LGD przeanalizować także inne możliwe formy wsparcia i dokonać oceny, która forma byłaby dla danego Przedsiębiorcy najbardziej korzystna, a przede wszystkim realna do uzyskania.

1. Fundusz TISE dysponuje preferencyjnymi pożyczkami – z pomocą de minims, ze środków UE dla Przedsiębiorców z w woj. małopolskiego. Pożyczka udzielana jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Kwota pożyczki do 1.000.000 zł.
Okres spłaty do 84 miesięcy.
Całkowity koszt pożyczki: od 1,83% w skali roku.
Cel inwestycyjny: rozwój/rozbudowa przedsiębiorstwa, zwiększenie skali
działalności, wprowadzenie na rynek nowych lub ulepszonych
produktów/usług.
Kontakt:  cezary.gorka@tise.pl  tel. kom.: 696 793 950
https://tise.pl/offers/pozyczka-przedsiebiorcza-malopolska/

Fundusz TISE udziela również pożyczek na start i dla NGO.
  

2. Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego realizuje projekt „Małopolskie Bony Rozwojowe”. Daje on możliwości uzyskania dofinansowania w postaci bonów na szkolenia, studia podyplomowe, e-learning, doradztwo, mentoring, egzaminy oferowane w ramach Bazy Usług Rozwojowych (BUR), prowadzonej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Przedsiębiorca sam decyduje na jakie konkretne działania przeznaczy otrzymaną pomoc.

Z Małopolskich Bonów Rozwojowych mogą skorzystać właściciele i pracownicy zatrudnieni nie tylko na umowę o prace z mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z województwa małopolskiego. Mikro, małe i średnie firmy mogą otrzymać 50% lub 80% dofinansowania (od wartości bonu tj. 45 zł) o wartości od ok. 5 tys. do prawie 100 tys. złotych – jego
wysokość zależy od wielkości przedsiębiorstwa. Pomoc jest przekazywana w formie bonów, ważnych rok od zawarcia umowy z MARR S.A.

Szczegółowe informacje na temat projektu oraz system, za pośrednictwem którego można zgłosić się do projektu, są dostępne na stronie mbon.pl, a także pod numerem infolinii 12 307 32 15. Zapraszamy również osobiście do Centrum Obsługi Przedsiębiorcy mieszczącym się w MARR S.A. przy ul. Kordylewskiego 11, pok. 312, 313.

 

Kategorie spraw urzędowych

Informacje kontaktowe:

W razie pytań zapraszamy do Urzędu Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455 w godzinach pracy tj. poniedziałek: 8.00 – 17.00, wtorek – czwartek; 7.30 – 15.30, piątek: 7.30-14.30, piętro I pok.13. Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (12) 289 70 86 lub pod adresem e - mail: ug@biskupice.pl.

Druki do pobrania w formacie .pdf

Informacje kontaktowe:

W razie pytań zapraszamy do Gminnego Zespółu Obsługi Szkół i Przedszkoli, Tomaszkowice 455 w godzinach pracy tj. poniedziałek 8.00 – 17.00, wtorek – piątek; 7.30 – 15.30, piętro II pok.29. Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (12) 250 09 65 lub pod adresem e - mail: oswiata@biskupice.pl.

Druki do pobrania w formacie .pdf

Informacje kontaktowe:

W razie pytań zapraszamy do Urzędu Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455 w godzinach pracy tj. poniedziałek: 8.00 – 17.00, wtorek – czwartek; 7.30 – 15.30, piątek: 7.30-14.30, piętro I pok.1. Informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (12) 289-70-96 lub pod adresem e - mail: ug@biskupice.pl.

 

Druki do pobrania w formacie .pdfWażne informacje:

 

 

 

Informacje kontaktowe:

W razie pytań zapraszamy do Urzędy Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455 w godzinach pracy tj. poniedziałek: 8.00 – 17.00, wtorek – czwartek; 7.30 – 15.30, piątek: 7.30-14.30, piętro I pok.3. Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (12) 289 70 87 lub pod adresem e - mail: ug@biskupice.pl.

Druki do pobrania w formacie .pdf

___________________________________________________________________________________

Procedura - zezwolenie/ zmiana zezwolenia na opóźnienie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Procedura - decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

____________________________________________________________________________________

Procedura zgłoszenia eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków

___________________________________________________________________________________

Procedura - zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów z terenu nieruchomości

______________________________________________________________________________________

Procedura - uzyskanie zezwolenia na prowadzenie hodowli lub utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną

______________________________________________________________________________________

Procedura uzyskania zezwolenia na prowadzenie działaności na terenie gminy Biskupice w zakresie: ochrony przed bezdomnymi zwierzętami; prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt; grzebalisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

______________________________________________________________________________

Informacje kontaktowe:

W razie pytań zapraszamy do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, w godzinach pracy tj. poniedziałek 9.00 – 17.00, wtorek – piątek; 7.30 – 15.30, Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu 12 250 65 11 lub pod adresem e - mail: gops.biskupice@poczta.onet.pl., www.gopsbiskupice.pl

 

Informacje kontaktowe:

W razie pytań zapraszamy do Urzędu Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455 w godzinach pracy tj.poniedziałek: 8.00 – 17.00, wtorek – czwartek; 7.30 – 15.30, piątek: 7.30-14.30, piętro II pok.25. Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (12) 289 70 93 lub pod adresem e - mail: ug@biskupice.pl.

Druki do pobrania w formacie .pdf

Informacje kontaktowe:

W razie pytań zapraszamy do Urzędu Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455 w godzinach pracy tj. poniedziałek: 8.00 – 17.00, wtorek – czwartek; 7.30 – 15.30, piątek: 7.30-14.30, piętro I pok.12. Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (12) 289 70 89 lub pod adresem e - mail: ug@biskupice.pl.

 

Geodezja - druki do pobrania w formacie .pdf

 

Gospodarka nieruchomościami - druki do pobrania w formacie .pdf


 

 

Informacje kontaktowe:

W razie pytań zapraszamy do Urzędu Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455 w godzinach pracy tj. poniedziałek: 8.00 – 17.00, wtorek – czwartek; 7.30 – 15.30, piątek: 7.30-14.30, piętro I pok.14. Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (12) 289 70 76, (12) 289 70 77 lub pod adresem e - mail: ug@biskupice.pl.

 

Druki do pobrania w formacie.pdf - obowiazują od 1 lipca 2019

         - OSOBY FIZYCZNE
            
         - OSOBY PRAWNE

INFORMACJE KONTAKTOWE:

W razie pytań zapraszamy do Urzędu Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455 w godzinach pracy tj.poniedziałek: 8.00 – 17.00, wtorek – czwartek; 7.30 – 15.30, piątek: 7.30-14.30, piętro I pok.3. Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (12) 289 70 85 lub pod adresem e - mail: ug@biskupice.pl.

Zgłoszenia awarii sieci wodociągowej - numer alarmowy 668 238 108

 

WNIOSKI DO POBRANIA:

 

Gospodarka wodna:

 

 

 

Polub nas na Facebooku!