Zimowe utrzymanie dróg

 

DROGI GMINNE

Urząd Gminy Biskupice informuje, iż w sezonie zimowym 2017/2018 utrzymaniem dróg gminnych zajmować się będą dwie firmy.

Część I - obejmująca tereny znajdujące się po prawej stronie - jadąc drogą wojewódzką nr 966 od Wieliczki w stronę Gdowa;

Część III – obejmująca:

1)      Place:

Szkoła Podstawowa w Biskupicach, Urząd Gminy Biskupice, przy Kościele                        w Biskupicach, miejsce postojowe w Szczygłowie k. świetlicy, plac przed świetlicą                     w Szczygłowie, Szkoła Podstawowej w Bodzanowie, przed świetlicą w Zabłociu, przed świetlicą w Jawczycach, przy kościele w Łazanach, przy OSP w Trąbkach, przy Gimnazjum w Sławkowicach, przy OSP w Sławkowicach, przy OSP w Biskupicach, przy Szkole Podstawowej w Łazanach; 

2)      chodniki:

„Wygon” w Łazanach odcinek do szkoły, Przebieczany – Zabiele – Biskupice, Przebieczany „Przez Wieś”, Bodzanów – Zagórze, Zabłocie – Zborówek. 

wyznaczone wyżej zadania w sezonie zimowym realizować będzie:

Firma Usługowo-Handlowa KOP-EKO
Szczepan Trzupek 
Zalesiany 1 
32-420 Gdów 
tel. kontaktowy: 512 533 455

Osobą nadzorującą z ramienia Urzędu Gminy Biskupice jest Pani Jolanta Kożuch - Zyguła 
tel. (12) 289-70-97.

 

Część II – obejmująca tereny znajdujące się po lewej stronie -  jadąc drogą wojewódzką nr 966 od Wieliczki w stronę Gdowa.  Wyznaczone zadanie w sezonie zimowym realizować będzie: 

Firma Transportowo – Drogowa Andrzej Rokosz, 
Wierzbanowa 141
32 – 412 Wiśniowa

tel. kontaktowy: 697 886 409

Osobą nadzorującą z ramienia Urzędu Gminy Biskupice jest Pan Bogusław Szpiłyk tel. (12) 289-70-86.

 

 

Kategorie spraw urzędowych

Informacje kontaktowe:

W razie pytań zapraszamy do Urzędu Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455 w godzinach pracy tj. poniedziałek 9.00 – 17.00, wtorek – piątek; 7.30 – 15.30, piętro I pok.13. Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (12) 289 70 86 lub pod adresem e - mail: ug@biskupice.pl.

Druki do pobrania w formacie .pdf

Informacje kontaktowe:

W razie pytań zapraszamy do Gminnego Zespółu Obsługi Szkół i Przedszkoli, Tomaszkowice 455 w godzinach pracy tj. poniedziałek 8.00 – 17.00, wtorek – piątek; 7.30 – 15.30, piętro II pok.29. Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (12) 250 09 65 lub pod adresem e - mail: oswiata@biskupice.pl.

Druki do pobrania w formacie .pdf

Informacje kontaktowe:

W razie pytań zapraszamy do Urzędu Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455 w godzinach pracy tj. poniedziałek 9.00 – 17.00, wtorek – piątek; 7.30 – 15.30, piętro I pok.1. Informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (12) 289-70-96 lub pod adresem e - mail: ug@biskupice.pl.

 

Druki do pobrania w formacie .pdfWażne informacje:Informacje kontaktowe:

W razie pytań zapraszamy do Urzędy Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455 w godzinach pracy tj. poniedziałek 9.00 – 17.00, wtorek – piątek; 7.30 – 15.30, piętro I pok.13. Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (12) 289 70 87 lub pod adresem e - mail: ug@biskupice.pl.

Druki do pobrania w formacie .pdf

___________________________________________________________________________________

Procedura - zezwolenie/ zmiana zezwolenia na opóźnienie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Procedura - decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

____________________________________________________________________________________

_Procedura zgłoszenia eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków

___________________________________________________________________________________

Procedura - zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów z terenu nieruchomości

______________________________________________________________________________________

Procedura - uzyskanie zezwolenia na prowadzenie hodowli lub utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną

______________________________________________________________________________________

Procedura uzyskania zezwolenia na prowadzenie działaności na terenie gminy Biskupice w zakresie: ochrony przed bezdomnymi zwierzętami; prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt; grzebalisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

Informacje kontaktowe:

W razie pytań zapraszamy do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, w godzinach pracy tj. poniedziałek 9.00 – 17.00, wtorek – piątek; 7.30 – 15.30, Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu 12 250 65 11 lub pod adresem e - mail: gops.biskupice@poczta.onet.pl., www.gopsbiskupice.pl

 

Informacje kontaktowe:

W razie pytań zapraszamy do Urzędu Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455 w godzinach pracy tj. poniedziałek 9.00 – 17.00, wtorek – piątek; 7.30 – 15.30, piętro II pok.25. Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (12) 289 70 93 lub pod adresem e - mail: ug@biskupice.pl.

Druki do pobrania w formacie .pdf

Informacje kontaktowe:

W razie pytań zapraszamy do Urzędu Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455 w godzinach pracy tj. poniedziałek 9.00 – 17.00,wtorek – piątek; 7.30 – 15.30, piętro I pok.12. Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (12) 289 70 89 lub pod adresem e - mail: ug@biskupice.pl.

 

Geodezja - druki do pobrania w formacie .pdf

 

Gospodarka nieruchomościami - druki do pobrania w formacie .pdf


 

 

INFORMACJE KONTAKTOWE:

W razie pytań zapraszamy do Urzędu Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455 w godzinach pracy tj. poniedziałek 9.00 – 17.00, wtorek – piątek; 7.30 – 15.30, piętro I pok.11. Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (12) 289 70 85, (12) 289 70 84 lub pod adresem e - mail: ug@biskupice.pl.

Zgłoszenia awarii sieci wodociągowej - numer alarmowy 668 238 108

 

WNIOSKI DO POBRANIA:

 

Gospodarka wodna:

 

 

 

Polub nas na Facebooku!