Miejscowości

Powierzchnia Gminy wynosi 41,13 km2. Do Gminy Biskupice należy 11  miejscowości: Biskupice, Bodzanów, Jawczyce, Łazany, Przebieczany, Sławkowice, Sułów, Szczygłów, Tomaszkowice, Trąbki, Zabłocie.

Powierzchnia poszczególnych miejscowości wynosi:
-    Biskupice 427,70 ha
-    Bodzanów 616,92 ha
-    Jawczyce 280,09 ha
-    Łazany 511,40 ha
-    Przebieczany 411,52 ha
-    Sławkowice 454,48 ha
-    Sułów 306,19 ha
-    Szczygłów 129,16 ha
-    Tomaszkowice 138,27 ha
-    Trąbki 565,76 ha
-    Zabłocie 271,67 ha

Udział poszczególnych miejscowości w ogólnej powierzchni gminy obrazuje poniższy wykres:
 


Sołectwo Biskupice


Sołtys: Stanisław Zając
tel: 790 248 800

Rada Sołecka: Bogusław Domoń, Janusz Dzióbek, Michał Jaszczyk, Adam Kanarek,
Zuzanna Musiał.

Wyposażenie  w obiekty i urządzenia usług publicznych:   

•    Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi,
•    Biblioteka Publiczna Gminy Biskupice im. Antoniego Pajdaka,
•    Przedszkole,
•    Kościół p.w. św. Marcina (Parafia Rzymsko-Katolicka) ,
•    Kaplica w Biskupicach,
•    Dom Pomocy Społecznej „CARITAS”,
•    Remiza OSP,
•    Cmentarz stary,
•    Cmentarz nowy,
•    Boisko sportowe.

Statut
Statut - tekst jednolity

_______________________________________________________________________


Sołectwo Bodzanów

Sołtys: Krzysztof Balicki
tel.: 880062870, 12 250 71 52

Rada sołecka: Tadeusz Drobniak, Anna Dziuba, Paulina Lebiest, Józef Mamro, Łukasz Wełna.

Wyposażenie  w obiekty i urządzenia usług publicznych:

•    Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego,
•    Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła,
•    Remiza OSP,
•    Cmentarz,
•    Kaplica.

Statut
Statut - tekst jednolity
_______________________________________________________________________

Sołectwo Jawczyce


Sołtys: Stanisław Kyrc
tel.: 508 462 871

Rada sołecka: Grzegorz Cygal, Marzena Grabka, Danuta Nowak, Stanisław Tomasik, Tadeusz Urbański.

Wyposażenie  w obiekty i urządzenia usług publicznych:

•    Świetlica Środowiskowa „Nasze Światełko”.

Statut
Statut - tekst jednolity

________________________________________________________________________


Sołectwo Łazany

Sołtys: Dariusz Turek

tel.: 503 744 378

Rada sołecka: Ewelina Drąg, Małgorzata Jamka, Marek Waśko, Małgorzata Wyroba, Sławomir Zieliński.

Wyposażenie  w obiekty i urządzenia usług publicznych:

•    Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej,
•    Parafia Rzymskokatolicka p.w. Znalezienia Krzyża Świętego,
•    Świetlica „Krakowiaczek”,
•    Izba Regionalna,
•    Remiza OSP,
•    Cmentarz,
•    Kaplica.

Statut
Statut - tekst jednolity

________________________________________________________________________

 

Sołectwo Przebieczany

Sołtys: Andrzej Kasina
tel.603 766 093
e-mail: andrzejkasinasoltys@wp.pl


Rada sołecka: Tadeusz Badura, Elżbieta Kubik, Marek Łanoszka, Stanisław Ptasznik, Włodzimierz Strojny.

Wyposażenie  w obiekty i urządzenia usług publicznych:

•    Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki z siedzibą w Tomaszkowicach,
•    Kaplica Miłosierdzia Bożego,
•    boisko sportowe.

Statut
Statut - tekst jednolity

_________________________________________________________________________


Sołectwo Sławkowice

Sołtys: Adam Jamka
tel.: 12 250 64 77


Rada sołecka: Jarosław Gawlik, Elżbieta Kowalik, Józef Kowalik, Tadeusz Palonek, Władysław Rudkowski.

Wyposażenie  w obiekty i urządzenia usług publicznych:

•    Gimnazjum im. Księdza Karola Wojtyły,
•    remiza OSP,
•    boisko sportowe,
•    plac zabaw.

Statut
Statut - tekst jednolity

______________________________________________________________________


Sołectwo Sułów

Sołtys: Lucyna Masior
tel.: 12 250 73 27

www: solectwo-sulow.tk

Rada sołecka: Agnieszka Jaskulska, Ryszard Kupiec, Dominika Masior, Józefa Merwart, Martyna Świder.


Wyposażenie  w obiekty i urządzenia usług publicznych:

•    plac zabaw

Satut
Statut - tekst jednolity

_____________________________________________________________________


Sołectwo Szczygłów

Sołtys: Dorota Korta

tel.: 12 250 68 70

Rada sołecka: Józefa Dąbrowska, Andrzej Dzióbek,  Grzegorz Juszczyk, Krystyna Wąsik, Elżbieta Wojakowska.


Wyposażenie  w obiekty i urządzenia usług publicznych:

•    Centrum Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej – Świetlica Środowiskowa.

Statut
Statut - tekst jednolity

_____________________________________________________________________


Sołectwo Tomaszkowice


Sołtys: Zbigniew Tańcula
tel.: 12 278 60 58

Rada sołecka: Andrzej Dyda, Adam Kasina, Arkadiusz Kasina,Krzysztof Ochoński, Krzysztof Tańcula.

Wyposażenie  w obiekty i urządzenia usług publicznych:

•    Urząd Gminy,
•    Centrum Społeczno – Kulturalne Wsi,
•    Park Kultury i Wypoczynku,
•    Środowiskowy Dom Samopomocy,
•    Biblioteka Stowarzyszenia „Nasza Wieś 2000”,
•    Gminny Ośrodek Opieki Społecznej.

Statut
Statut - tekst jednolity


_____________________________________________________________________


Sołectwo Trąbki


Sołtys: Anna Piech
tel.: 601 350 333

Rada sołecka: Grażyna Augustynek, Władysław Badura, Piotr Kasprzyk, Arkadiusz Palonek, Monika Palonek.


Wyposażenie  w obiekty i urządzenia usług publicznych:

•    Szkoła Podstawowa w Trąbkach im. Bł. Ojca Narcyza Turchana,
•    Przedszkole,
•    Remiza OSP,
•    Urząd Pocztowy,
•    Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej,
•    Kaplica św. Izydora.

Statut
Statut - tekst jednolity

____________________________________________________________________

Sołectwo Zabłocie

Sołtys:  Lucyna Ciastoń

Rada sołecka: Jolanta Karaś, Tomasz Lebiest, Klaudia Mlostek, Jarosław Pilch, Kazimierz Siuda.


Wyposażenie  w obiekty i urządzenia usług publicznych:

•    Ponadgminna   Placówka  Wsparcia   Dziennego w Zabłociu,
•    Kaplica św. Antoniego.

Statut
Statut - tekst jednolity

_____________________________________________________________________


Sołectwo Zborówek


Sołtys: Jolanta Kożuch - Zyguła
tel. 506 257 321


Rada sołecka: Józef Badura, Henryk Palonek, Wojciech Szot, Grzegorz Tomasik,  Magdalena Tomasik.

Wyposażenie  w obiekty i urządzenia usług publicznych:

•    Filia Ponadgminnej Placówki Wsparcia Dziennego.

Statut
Statut - tekst jednolity

 

 

Kategorie spraw urzędowych

Informacje kontaktowe:

W razie pytań zapraszamy do Urzędu Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455 w godzinach pracy tj. poniedziałek: 8.00 – 17.00, wtorek – czwartek; 7.30 – 15.30, piątek: 7.30-14.30, piętro I pok.13. Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (12) 289 70 86 lub pod adresem e - mail: ug@biskupice.pl.

Druki do pobrania w formacie .pdf

Informacje kontaktowe:

W razie pytań zapraszamy do Gminnego Zespółu Obsługi Szkół i Przedszkoli, Tomaszkowice 455 w godzinach pracy tj. poniedziałek 8.00 – 17.00, wtorek – piątek; 7.30 – 15.30, piętro II pok.29. Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (12) 250 09 65 lub pod adresem e - mail: oswiata@biskupice.pl.

Druki do pobrania w formacie .pdf

Informacje kontaktowe:

W razie pytań zapraszamy do Urzędu Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455 w godzinach pracy tj. poniedziałek: 8.00 – 17.00, wtorek – czwartek; 7.30 – 15.30, piątek: 7.30-14.30, piętro I pok.1. Informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (12) 289-70-96 lub pod adresem e - mail: ug@biskupice.pl.

 

Druki do pobrania w formacie .pdfWażne informacje:


Informacje kontaktowe:

W razie pytań zapraszamy do Urzędy Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455 w godzinach pracy tj. poniedziałek: 8.00 – 17.00, wtorek – czwartek; 7.30 – 15.30, piątek: 7.30-14.30, piętro I pok.13. Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (12) 289 70 87 lub pod adresem e - mail: ug@biskupice.pl.

Druki do pobrania w formacie .pdf

___________________________________________________________________________________

Procedura - zezwolenie/ zmiana zezwolenia na opóźnienie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Procedura - decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

____________________________________________________________________________________

_Procedura zgłoszenia eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków

___________________________________________________________________________________

Procedura - zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów z terenu nieruchomości

______________________________________________________________________________________

Procedura - uzyskanie zezwolenia na prowadzenie hodowli lub utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną

______________________________________________________________________________________

Procedura uzyskania zezwolenia na prowadzenie działaności na terenie gminy Biskupice w zakresie: ochrony przed bezdomnymi zwierzętami; prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt; grzebalisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

Informacje kontaktowe:

W razie pytań zapraszamy do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, w godzinach pracy tj. poniedziałek 9.00 – 17.00, wtorek – piątek; 7.30 – 15.30, Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu 12 250 65 11 lub pod adresem e - mail: gops.biskupice@poczta.onet.pl., www.gopsbiskupice.pl

 

Informacje kontaktowe:

W razie pytań zapraszamy do Urzędu Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455 w godzinach pracy tj.poniedziałek: 8.00 – 17.00, wtorek – czwartek; 7.30 – 15.30, piątek: 7.30-14.30, piętro II pok.25. Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (12) 289 70 93 lub pod adresem e - mail: ug@biskupice.pl.

Druki do pobrania w formacie .pdf

Informacje kontaktowe:

W razie pytań zapraszamy do Urzędu Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455 w godzinach pracy tj. poniedziałek: 8.00 – 17.00, wtorek – czwartek; 7.30 – 15.30, piątek: 7.30-14.30, piętro I pok.12. Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (12) 289 70 89 lub pod adresem e - mail: ug@biskupice.pl.

 

Geodezja - druki do pobrania w formacie .pdf

 

Gospodarka nieruchomościami - druki do pobrania w formacie .pdf


 

 

INFORMACJE KONTAKTOWE:

W razie pytań zapraszamy do Urzędu Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455 w godzinach pracy tj.poniedziałek: 8.00 – 17.00, wtorek – czwartek; 7.30 – 15.30, piątek: 7.30-14.30, piętro I pok.11. Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (12) 289 70 85, (12) 289 70 84 lub pod adresem e - mail: ug@biskupice.pl.

Zgłoszenia awarii sieci wodociągowej - numer alarmowy 668 238 108

 

WNIOSKI DO POBRANIA:

 

Gospodarka wodna:

 

 

 

Polub nas na Facebooku!