OSP

Na terenie gminy mieszkają ludzie aktywni. Wśród wielu organizacji społecznych, sprawnie zorganizowaną struktura wyróżnia się Ochotnicza Straż Pożarna. Ponad 100 druhów ochotników skupionych w  5 jednostkach OSP z dużym powodzeniem dba o bezpieczeńczeńswto mieszkańców gminy.

Swoimi drużynami strażackimi mogą poszczycić się miejscowości Trąbki, Biskupice, Bodzanów, Łazany, Sławkowice. Drużyny z Trąbek i Biskupic  wchodzą w skład Krajowego Systemu Ratownictwa.

GMINNY ZARZĄD OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH:

 

  • Prezes - dh Juliusz Kanarek
  • Wiceprezes – dh Adam Jamka
  • Komendant – dh Marek Kot
  • Z-ca komendanta - dh Ryszard Waśniowski
  • Skarbnik - dh Darek Turek
  • Sekretarz - dh Piotr Róg
  • Członek Prezydium - dh Andrzej Musiał
  • Członek Zarządu- dh Zbigniew Ładyga
  • Członek Zarządu- dh Piotr Kupiec
  • Członek Zarządu- dh Damian Szczudło


 

* * *


OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W BISKUPICACH

Prezes: dh Juliusz Kanarek
Wice-prezes: dh Damian Szczudło
Naczelnik: dh Marek Łanoszka
Zastępca Naczelinika: dh Radosław Kanarek
Skarbnik: dh Stanisław Zając
Sekretarz: dh Piotr Job
Członek Zarządu: dh MirosławJuszczyk
                        dh Robert Szczudło
                        dh Paweł Permus

  www.facebook.com/biskupiceosp/


 

* * *

 

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W BODZANOWIE

Prezes: dh Tadeusz Drobniak
Wiceprezes: dh Marek Kot
Naczelnik: dh Łukasz Wełna
Zastępca Naczelnika: dh Rafał Lebiest
Sekretarz: dh Piotr Róg
Skarbnik: dh Krzysztof Balicki
Gospodarz: dh Krzysztof Lebiest

e-mail: bartlomiej.kot22@gmail.com
www.bodzanow.osp.org.pl

  www.facebook.com/bodzanowosp/

* * *

 

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W ŁAZANACH

Prezes: dh Andrzej Musiał
Wiceprezes- Naczelnik: dh Dariusz Turek
Wiceprezes: dh Maciej Kurzawa
Zastępca Naczelnika: dh Marcin Wyroba
Sekretarz: dh Barbara Ciapała
Skarbnik: dh Leszek Wrześniak
Gospodarz: dh Łukasz Strojny
Członek Zarządu: dh Szymon Machna
                                  dh  Łukasz Kaleta

www.facebook.com/osplazany/

 

* * *


OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W SŁAWKOWICACH

Prezes: dh Adam Jamka
Wiceprezes: dh Stanisław Bryksy
Naczelnik: dh Jacek Wilk
Zastępca Naczelnika: dh Piotr Porąbka
Sekretarz: dh  Ryszard Palonek
Skarbnik: dh Piotr Kupiec
Gospodarz: dh Jerzy Jamka

  www.facebook.com/OspSlawkowice/


* * *

 

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W TRĄBKACH

Prezes: dh Zbigniew Ładyga
Naczelnik: dh Marek Szymoniak
Sekretarz: dh Mateusz Kozdroń
Skarbnik: dh Mirosław Kowalik
Członek Zarządu: dh Grzegorz Palka
                        dh Mateusz Lenik
                        dh Dariusz Waśniowski

  www.facebook.com/osptrbk/

 

* * *

 

PRZETARGI

Przetarg "Dostawa samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Trąbki"

- Ogłoszenie o zamówieniu
- SIWZ
- Załącznik do SIWZ
- Wzór umowy
- Opis przedmiotu zamówienia
- Wymagania techniczne

- Informacja o wyborze oferty

 

PRZTERAG - ŁAZANY

Ogłoszenie
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
SIWZ
Załączniki do SIWZ
Wzór umowy
Przedmiar robót

Informacja o wyborze oferty

 

PRZETARG

Ogłoszenie
SIWZ z załącznikami
Wzór umowy
Przedmiar robót

 

PRZETARG

Ogłoszenie
SIWZ z załącznikami
Przedmiar robót
Wzór umowy
Wybór najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Odpowiedzi do SIWZ
Wybór najkorzystniejszej oferty

 

PRZTERAG

Ogłoszenie
SIWZ
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Wzór umowy

Informacja o wyborze oferty

Kategorie spraw urzędowych

Informacje kontaktowe:

W razie pytań zapraszamy do Urzędu Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455 w godzinach pracy tj. poniedziałek: 8.00 – 17.00, wtorek – czwartek; 7.30 – 15.30, piątek: 7.30-14.30, piętro I pok.13. Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (12) 289 70 86 lub pod adresem e - mail: ug@biskupice.pl.

Druki do pobrania w formacie.pdf

Informacje kontaktowe:

W razie pytań zapraszamy do Gminnego Zespółu Obsługi Szkół i Przedszkoli, Tomaszkowice 455 w godzinach pracy tj. poniedziałek 8.00 – 17.00, wtorek – piątek; 7.30 – 15.30, piętro II pok.29. Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (12) 250 09 65 lub pod adresem e - mail: oswiata@biskupice.pl.

Druki do pobrania w formacie .pdf

Informacje kontaktowe:

W razie pytań zapraszamy do Urzędu Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455 w godzinach pracy tj. poniedziałek: 8.00 – 17.00, wtorek – czwartek; 7.30 – 15.30, piątek: 7.30-14.30, piętro I pok.1. Informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (12) 289-70-96 lub pod adresem e - mail: ug@biskupice.pl.

 

Druki do pobrania w formacie .pdfWażne informacje:

 

 

 

Informacje kontaktowe:

W razie pytań zapraszamy do Urzędy Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455 w godzinach pracy tj. poniedziałek: 8.00 – 17.00, wtorek – czwartek; 7.30 – 15.30, piątek: 7.30-14.30, piętro I pok.3. Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (12) 289 70 87 lub pod adresem e - mail: ug@biskupice.pl.

Druki do pobrania w formacie .pdf

___________________________________________________________________________________

Procedura - zezwolenie/ zmiana zezwolenia na opóźnienie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Procedura - decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

____________________________________________________________________________________

Procedura zgłoszenia eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków

___________________________________________________________________________________

Procedura - zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów z terenu nieruchomości

______________________________________________________________________________________

Procedura - uzyskanie zezwolenia na prowadzenie hodowli lub utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną

______________________________________________________________________________________

Procedura uzyskania zezwolenia na prowadzenie działaności na terenie gminy Biskupice w zakresie: ochrony przed bezdomnymi zwierzętami; prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt; grzebalisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

______________________________________________________________________________

Informacje kontaktowe:

W razie pytań zapraszamy do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, w godzinach pracy tj. poniedziałek 9.00 – 17.00, wtorek – piątek; 7.30 – 15.30, Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu 12 250 65 11 lub pod adresem e - mail: gops.biskupice@poczta.onet.pl., www.gopsbiskupice.pl

 

Informacje kontaktowe:

W razie pytań zapraszamy do Urzędu Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455 w godzinach pracy tj. poniedziałek: 8.00 – 17.00, wtorek – czwartek; 7.30 – 15.30, piątek: 7.30-14.30, piętro I pok.12. Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu tel. (12) 289-70-88 lub pod adresem e - mail: ug@biskupice.pl.

Druki do pobrania w formacie .pdf

 

          WNIOSKI DO NOWEGO PLANU ZAGOPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO:

                                                              ***

Informacje kontaktowe:

W razie pytań zapraszamy do Urzędu Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455 w godzinach pracy tj.poniedziałek: 8.00 – 17.00, wtorek – czwartek; 7.30 – 15.30, piątek: 7.30-14.30, piętro II pok.25. Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (12) 289 70 93 lub pod adresem e - mail: ug@biskupice.pl.

Druki do pobrania w formacie .pdf

Informacje kontaktowe:

W razie pytań zapraszamy do Urzędu Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455 w godzinach pracy tj. poniedziałek: 8.00 – 17.00, wtorek – czwartek; 7.30 – 15.30, piątek: 7.30-14.30, piętro I pok.12. Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (12) 289 70 89 lub pod adresem e - mail: ug@biskupice.pl.

 

Geodezja - druki do pobrania w formacie .pdf

 

Gospodarka nieruchomościami - druki do pobrania w formacie .pdf


 

 

Informacje kontaktowe:

W razie pytań zapraszamy do Urzędu Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455 w godzinach pracy tj. poniedziałek: 8.00 – 17.00, wtorek – czwartek; 7.30 – 15.30, piątek: 7.30-14.30, piętro I pok.14. Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (12) 289 70 76, (12) 289 70 77 lub pod adresem e - mail: ug@biskupice.pl.

 

Druki do pobrania w formacie.pdf - obowiazują od 1 lipca 2019

         - OSOBY FIZYCZNE
            
         - OSOBY PRAWNE

INFORMACJE KONTAKTOWE:

W razie pytań zapraszamy do Urzędu Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455 w godzinach pracy tj.poniedziałek: 8.00 – 17.00, wtorek – czwartek; 7.30 – 15.30, piątek: 7.30-14.30, piętro I pok.3. Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (12) 289 70 85 lub pod adresem e - mail: ug@biskupice.pl.

Zgłoszenia awarii sieci wodociągowej

W przypadku awarii sieci wodociągowej zgłoszenia należy kierować do Urzędu Gminy Biskupice nr tel. 12 289 70 85 (w poniedziałki 9.00 - 17.00, wtorki - czwartki 7.30 - 15.30, piątki 7.30-14.30) lub alarmowy -  664 939 650.

 

WNIOSKI DO POBRANIA:

 

Gospodarka wodna:

 

 

 

Polub nas na Facebooku!