OSP

Na terenie gminy mieszkają ludzie aktywni. Wśród wielu organizacji społecznych, sprawnie zorganizowaną struktura wyróżnia się Ochotnicza Straż Pożarna. Ponad 100 druhów ochotników skupionych w  5 jednostkach OSP z dużym powodzeniem dba o bezpieczeńczeńswto mieszkańców gminy.

Swoimi drużynami strażackimi mogą poszczycić się miejscowości Trąbki, Biskupice, Bodzanów, Łazany, Sławkowice. Drużyny z Trąbek i Biskupic  wchodzą w skład Krajowego Systemu Ratownictwa.

GMINNY ZARZĄD OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH:

Prezes – dh Juliusz Kanarek
Prezes Honorowy – dh Stanisław Wilk
Z-ca – dh Adam Jamka
Skarbnik – dh Stanisław Zając
Komendant – dh Marek Kot
Z-ca dh Ryszard Waśniowski
Sekretarz – dh Piotr Róg
Członek Prezydium – dh Andrzej Musiał
Członek Zarządu – dh Marcin Łanoszka
Członek Zarządu – dh Tadeusz Palonek

 

* * *


OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W BISKUPICACH

Prezes: dh Juliusz Kanarek
Wice-prezes: dh Damian Szczudło
Komendant: dh Paweł Permus
Zastępca Komendanta: dh Marcin Michalczyk
Skarbnik: dh Bogusław Domoń
Sekretarz: dh Piotr Job
Członek Zarządu: dh MirosławJuszczyk
                           dh Mariusz Dzióbek

  www.facebook.com/biskupiceosp/


 

* * *

 

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W BODZANOWIE

Prezes: dh Tadeusz Drobniak
Wiceprezes: dh Marek Kot
Naczelnik: dh Józef Mamro
Zastępca Naczelnika: dh Stanisław Lebiest
Sekretarz: dh Piotr Róg
Skarbnik: dh Balicki Krzysztof
Gospodarz: dh Łukasz Wełna
Członek Zarządu: dh Bogusław Golarz

e-mail: bartlomiej.kot22@gmail.com
www.bodzanow.osp.org.pl

  www.facebook.com/bodzanowosp/

* * *

 

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W ŁAZANACH

Prezes: dh Andrzej Musiał
Wiceprezes: dh Łukasz Kaleta
Naczelnik: dh Szymon Machna
Zastępca Naczelnika: dh Dominik Cabas
Sekretarz: dh Barbara Ciapała
Skarbnik: dh Leszek Wrześniak
Gospodarz: dh Łukasz Strojny
Członek Zarządu: dh Marcin Wyroba
                                  dh Paweł Surma

www.facebook.com/osplazany/

 

* * *


OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W SŁAWKOWICACH

Prezes: dh Adam Jamka
Wiceprezes: dh Stanisław Bryksy
Naczelnik: dh Ryszard Palonek
Zastępca Naczelnika: dh Tadeusz Palonek
Sekretarz: dh Aleksander Palonek
Skarbnik: dh Józef Kowalik
Gospodarz: dh Jerzy Jamka

  www.facebook.com/OspSlawkowice/


* * *

 

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W TRĄBKACH

Prezes: dh Zbigniew Ładyga
Wiceprezes: dh Marek Szymoniak
Naczelnik: dh Marek Szymoniak
Sekretarz: dh Mateusz Kozdroń
Skarbnik: dh Andrzej Piech
Członek Zarządu: dh Grzegorz Palka
                                  dh Mateusz Lenik
                                  dh Wiesław Augustynek
                                  dh Dariusz Waśniowski

  www.facebook.com/osptrbk/

 

* * *

 

PRZETARGI

Przetarg "Dostawa samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Trąbki"

- Ogłoszenie o zamówieniu
- SIWZ
- Załącznik do SIWZ
- Wzór umowy
- Opis przedmiotu zamówienia
- Wymagania techniczne

- Informacja o wyborze oferty

 

PRZTERAG - ŁAZANY

Ogłoszenie
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
SIWZ
Załączniki do SIWZ
Wzór umowy
Przedmiar robót

Informacja o wyborze oferty

 

PRZETARG

Ogłoszenie
SIWZ z załącznikami
Wzór umowy
Przedmiar robót

 

PRZETARG

Ogłoszenie
SIWZ z załącznikami
Przedmiar robót
Wzór umowy
Wybór najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Odpowiedzi do SIWZ
Wybór najkorzystniejszej oferty

 

PRZTERAG

Ogłoszenie
SIWZ
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Wzór umowy

Informacja o wyborze oferty

Kategorie spraw urzędowych

Informacje kontaktowe:

W razie pytań zapraszamy do Urzędu Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455 w godzinach pracy tj. poniedziałek: 8.00 – 17.00, wtorek – czwartek; 7.30 – 15.30, piątek: 7.30-14.30, piętro I pok.13. Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (12) 289 70 86 lub pod adresem e - mail: ug@biskupice.pl.

Druki do pobrania w formacie.pdf

Informacje kontaktowe:

W razie pytań zapraszamy do Gminnego Zespółu Obsługi Szkół i Przedszkoli, Tomaszkowice 455 w godzinach pracy tj. poniedziałek 8.00 – 17.00, wtorek – piątek; 7.30 – 15.30, piętro II pok.29. Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (12) 250 09 65 lub pod adresem e - mail: oswiata@biskupice.pl.

Druki do pobrania w formacie .pdf

Informacje kontaktowe:

W razie pytań zapraszamy do Urzędu Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455 w godzinach pracy tj. poniedziałek: 8.00 – 17.00, wtorek – czwartek; 7.30 – 15.30, piątek: 7.30-14.30, piętro I pok.1. Informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (12) 289-70-96 lub pod adresem e - mail: ug@biskupice.pl.

 

Druki do pobrania w formacie .pdfWażne informacje:

 

 

 

Informacje kontaktowe:

W razie pytań zapraszamy do Urzędy Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455 w godzinach pracy tj. poniedziałek: 8.00 – 17.00, wtorek – czwartek; 7.30 – 15.30, piątek: 7.30-14.30, piętro I pok.3. Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (12) 289 70 87 lub pod adresem e - mail: ug@biskupice.pl.

Druki do pobrania w formacie .pdf

___________________________________________________________________________________

Procedura - zezwolenie/ zmiana zezwolenia na opóźnienie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Procedura - decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

____________________________________________________________________________________

Procedura zgłoszenia eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków

___________________________________________________________________________________

Procedura - zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów z terenu nieruchomości

______________________________________________________________________________________

Procedura - uzyskanie zezwolenia na prowadzenie hodowli lub utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną

______________________________________________________________________________________

Procedura uzyskania zezwolenia na prowadzenie działaności na terenie gminy Biskupice w zakresie: ochrony przed bezdomnymi zwierzętami; prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt; grzebalisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

______________________________________________________________________________

Informacje kontaktowe:

W razie pytań zapraszamy do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, w godzinach pracy tj. poniedziałek 9.00 – 17.00, wtorek – piątek; 7.30 – 15.30, Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu 12 250 65 11 lub pod adresem e - mail: gops.biskupice@poczta.onet.pl., www.gopsbiskupice.pl

 

Informacje kontaktowe:

W razie pytań zapraszamy do Urzędu Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455 w godzinach pracy tj.poniedziałek: 8.00 – 17.00, wtorek – czwartek; 7.30 – 15.30, piątek: 7.30-14.30, piętro II pok.25. Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (12) 289 70 93 lub pod adresem e - mail: ug@biskupice.pl.

Druki do pobrania w formacie .pdf

Informacje kontaktowe:

W razie pytań zapraszamy do Urzędu Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455 w godzinach pracy tj. poniedziałek: 8.00 – 17.00, wtorek – czwartek; 7.30 – 15.30, piątek: 7.30-14.30, piętro I pok.12. Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (12) 289 70 89 lub pod adresem e - mail: ug@biskupice.pl.

 

Geodezja - druki do pobrania w formacie .pdf

 

Gospodarka nieruchomościami - druki do pobrania w formacie .pdf


 

 

Informacje kontaktowe:

W razie pytań zapraszamy do Urzędu Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455 w godzinach pracy tj. poniedziałek: 8.00 – 17.00, wtorek – czwartek; 7.30 – 15.30, piątek: 7.30-14.30, piętro I pok.14. Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (12) 289 70 76, (12) 289 70 77 lub pod adresem e - mail: ug@biskupice.pl.

 

Druki do pobrania w formacie.pdf - obowiazują od 1 lipca 2019

         - OSOBY FIZYCZNE
            
         - OSOBY PRAWNE

INFORMACJE KONTAKTOWE:

W razie pytań zapraszamy do Urzędu Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455 w godzinach pracy tj.poniedziałek: 8.00 – 17.00, wtorek – czwartek; 7.30 – 15.30, piątek: 7.30-14.30, piętro I pok.3. Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (12) 289 70 85 lub pod adresem e - mail: ug@biskupice.pl.

Zgłoszenia awarii sieci wodociągowej - numer alarmowy 668 238 108

 

WNIOSKI DO POBRANIA:

 

Gospodarka wodna:

 

 

 

Polub nas na Facebooku!