Przeciwdziałanie uzależnieniom

Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych

W ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Biskupice  działają cztery punkty konsultacyjne do spraw  uzależnień w niżej wymienionych miejscowościach :

 • Trąbki – Zborówek -  Filia Placówki Wsparcia Dziennego - (każdy wtorek w godz. 14.00 – 17.00)
 • Zabłocie – Ponadgminna Placówka Wsparcia Dziennego  - (każda środa w godz. 13.30 – 17.30)
 • Świetlica Środowiskowa "Nasze Światełko" w Jawczycach  - (pierwszy poniedziałek miesiąca w godz. 14.30 - 16.30 oraz pierwszy czwartek miesiąca w godz. 16.00 – 18.00)
 • Świetlica w Szczygłowie - (pierwszy czwartek miesiąca w godz. 13.45 – 15.45 oraz czwarty poniedziałek 14.30 - 16.30)
 • Urząd Gminy Biskupice - (każda środa w godz. 16.30 -18.30, każdy czwartek w godz. 16.30 - 19.30)

 


Cele ogólne  i szczegółowe Punktów Konsultacyjnych :

 • udzielanie pomocy psychologicznej dla osób :
 • uzależnionych od alkoholu, ich rodzin i bliskich,
 • współuzależnionych,
 • doświadczających przemocy domowej,
 • znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej,
 • przeżywających trudności emocjonalne,
 • z problemami rodzinnymi,
 • praca z młodzieżą.


Cele ogólne i szczegółowe Punktów Konsultacyjnych  realizowane są w szczególności poprzez:

 • indywidualną pracę z klientem,
 • tworzenie grup wsparcia  i samopomocowych.


Rodzaje oferowanej pomocy:

 • praca  z osobami uzależnionymi i współuzależnionymi,
 • porady w zakresie możliwości i warunków podjęcia poradnictwa odwykowego,
 • podejmowanie czynności zmierzających do objęcia leczeniem osób uzależnionych od alkoholu,
 • prowadzenie mediacji,
 • współpraca z instytucjami,
 • tworzenie koalicji lokalnej – wsparcie różnych służb dla ofiar przemocy w rodzinie.


Usługi Punktu Konsultacyjnego przeznaczone są przede wszystkim dla mieszkańców gminy Biskupice. Wszelkie usługi świadczone są bezpłatnie.

 

 

Kategorie spraw urzędowych

Informacje kontaktowe:

W razie pytań zapraszamy do Urzędu Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455 w godzinach pracy tj. poniedziałek: 8.00 – 17.00, wtorek – czwartek; 7.30 – 15.30, piątek: 7.30-14.30, piętro I pok.13. Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (12) 289 70 86 lub pod adresem e - mail: ug@biskupice.pl.

Druki do pobrania w formacie .pdf

Informacje kontaktowe:

W razie pytań zapraszamy do Gminnego Zespółu Obsługi Szkół i Przedszkoli, Tomaszkowice 455 w godzinach pracy tj. poniedziałek 8.00 – 17.00, wtorek – piątek; 7.30 – 15.30, piętro II pok.29. Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (12) 250 09 65 lub pod adresem e - mail: oswiata@biskupice.pl.

Druki do pobrania w formacie .pdf

Informacje kontaktowe:

W razie pytań zapraszamy do Urzędu Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455 w godzinach pracy tj. poniedziałek: 8.00 – 17.00, wtorek – czwartek; 7.30 – 15.30, piątek: 7.30-14.30, piętro I pok.1. Informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (12) 289-70-96 lub pod adresem e - mail: ug@biskupice.pl.

 

Druki do pobrania w formacie .pdfWażne informacje:

 

 

 

Informacje kontaktowe:

W razie pytań zapraszamy do Urzędy Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455 w godzinach pracy tj. poniedziałek: 8.00 – 17.00, wtorek – czwartek; 7.30 – 15.30, piątek: 7.30-14.30, piętro I pok.3. Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (12) 289 70 87 lub pod adresem e - mail: ug@biskupice.pl.

Druki do pobrania w formacie .pdf

___________________________________________________________________________________

Procedura - zezwolenie/ zmiana zezwolenia na opóźnienie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Procedura - decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

____________________________________________________________________________________

Procedura zgłoszenia eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków

___________________________________________________________________________________

Procedura - zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów z terenu nieruchomości

______________________________________________________________________________________

Procedura - uzyskanie zezwolenia na prowadzenie hodowli lub utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną

______________________________________________________________________________________

Procedura uzyskania zezwolenia na prowadzenie działaności na terenie gminy Biskupice w zakresie: ochrony przed bezdomnymi zwierzętami; prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt; grzebalisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

Informacje kontaktowe:

W razie pytań zapraszamy do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, w godzinach pracy tj. poniedziałek 9.00 – 17.00, wtorek – piątek; 7.30 – 15.30, Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu 12 250 65 11 lub pod adresem e - mail: gops.biskupice@poczta.onet.pl., www.gopsbiskupice.pl

 

Informacje kontaktowe:

W razie pytań zapraszamy do Urzędu Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455 w godzinach pracy tj.poniedziałek: 8.00 – 17.00, wtorek – czwartek; 7.30 – 15.30, piątek: 7.30-14.30, piętro II pok.25. Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (12) 289 70 93 lub pod adresem e - mail: ug@biskupice.pl.

Druki do pobrania w formacie .pdf

Informacje kontaktowe:

W razie pytań zapraszamy do Urzędu Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455 w godzinach pracy tj. poniedziałek: 8.00 – 17.00, wtorek – czwartek; 7.30 – 15.30, piątek: 7.30-14.30, piętro I pok.12. Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (12) 289 70 89 lub pod adresem e - mail: ug@biskupice.pl.

 

Geodezja - druki do pobrania w formacie .pdf

 

Gospodarka nieruchomościami - druki do pobrania w formacie .pdf


 

 

INFORMACJE KONTAKTOWE:

W razie pytań zapraszamy do Urzędu Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455 w godzinach pracy tj.poniedziałek: 8.00 – 17.00, wtorek – czwartek; 7.30 – 15.30, piątek: 7.30-14.30, piętro I pok.3. Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (12) 289 70 85 lub pod adresem e - mail: ug@biskupice.pl.

Zgłoszenia awarii sieci wodociągowej - numer alarmowy 668 238 108

 

WNIOSKI DO POBRANIA:

 

Gospodarka wodna:

 

 

 

Polub nas na Facebooku!