Przeciwdziałanie uzależnieniom

W ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Biskupice  działają  punkty konsultacyjne do spraw  uzależnień w niżej wymienionych miejscowościach :

 • Trąbki – Zborówek -  Filia Placówki Wsparcia Dziennego - (każdy wtorek w godz. 14.00 – 17.00)
 • Zabłocie – Ponadgminna Placówka Wsparcia Dziennego  - (każda środa w godz. 13.00 – 17.30)
 • Urząd Gminy Biskupice - (każda środa w godz. 16.30 -18.30)

 


Cele ogólne  i szczegółowe Punktów Konsultacyjnych :

 • udzielanie pomocy psychologicznej dla osób :
 • uzależnionych od alkoholu, ich rodzin i bliskich,
 • współuzależnionych,
 • doświadczających przemocy domowej,
 • znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej,
 • przeżywających trudności emocjonalne,
 • z problemami rodzinnymi,
 • praca z młodzieżą.


Cele ogólne i szczegółowe Punktów Konsultacyjnych  realizowane są w szczególności poprzez:

 • indywidualną pracę z klientem,
 • tworzenie grup wsparcia  i samopomocowych.


Rodzaje oferowanej pomocy:

 • praca  z osobami uzależnionymi i współuzależnionymi,
 • porady w zakresie możliwości i warunków podjęcia poradnictwa odwykowego,
 • podejmowanie czynności zmierzających do objęcia leczeniem osób uzależnionych od alkoholu,
 • prowadzenie mediacji,
 • współpraca z instytucjami,
 • tworzenie koalicji lokalnej – wsparcie różnych służb dla ofiar przemocy w rodzinie.


Usługi Punktu Konsultacyjnego przeznaczone są przede wszystkim dla mieszkańców gminy Biskupice. Wszelkie usługi świadczone są bezpłatnie.

_________________________________________________

 

Kampania multimedialna “W domu i poza domem. Bezpiecznie nie znaczy nudno”

Celem kampanii jest wzmocnienie, pokazanie dobrych stron, pobudzanie do rozwoju, a przede wszystkim wspieranie umiejętności wychowawczych rodziców i skłonienie ich, by zaangażowali się w życie dzieci, w naukę, ale i spędzanie razem wolnego czasu.

Część dla rodziców to przewodnik, jak budować więzi i dbać o dobre relacje z dzieckiem, jak słuchać i wspierać. To największa wartość, jaką rodzice mogą dać dziecku, by przygotować je do życia w świecie pełnym zagrożeń i uzależnień, nie tylko tych od alkoholu, narkotyków czy dopalaczy, ale też od Internetu, komputera czy telefonu.

Rodzice znajdą  tutaj praktyczne, konkretne pomysły na zagospodarowanie czasu,  gry, zabawy i atrakcyjne zajęcia dla całej rodziny.

Temat -  przemoc,  dotyczy wielu rodzin, a dla wielu innych właśnie się zaczęła. Pandemia i zamknięcie w domach spowodowały, że wiele osób przestało radzić sobie w tej trudnej sytuacji, wzrosło spożycie alkoholu, na sile przybrała agresja.

Podpowiadamy, gdzie szukać pomocy i jak zadbać o bezpieczny dom.

Materiał dla dzieci i młodzieży zawiera między innymi unikalne karty aktywności, które pozwolą na lepsze poznanie siebie i swoich mocnych stron oraz na rozwój różnych, cennych umiejętności. Przygotowane w taki sposób aby  dziecko mogło pracować samodzielnie lub mogło zaangażować wiele osób z rodziny – to dobra inwestycja w budowanie relacji.

 

Dlaczego warto skorzystać z naszej propozycji?
 
 • Materiały przygotowane są w formie elektronicznej, przeznaczone do realizacji w domu, dostępne w każdym momencie, w nieograniczonej ilości.
 • Materiały mogą być przeglądane na komputerze, laptopie, tablecie i smartfonie.
 • Materiały są dostępne on-line lub można je pobrać na urządzenie.

 

Poniżej dane do logowania na  serwer FTP i do strony internetowej, z których można pobrać materiały do kampanii.

Pobieranie przez FTP:
ftp://serwer1890233.home.pl/
login: przyjaznaprofilaktyka@uppr.pl
hasło: kampaniamultimedialna

Pobieranie ze strony internetowej - na stronie przyjaznaprofilaktyka.pl, w dolnym menu strony znajduje się zakładka Pobierz:
https://przyjaznaprofilaktyka.pl/materialy-do-pobrania
hasło: kampaniamultimedialna

 

Dodatkowy materiał: e-book "Myślę i jeżdżę trzeźwo", jest do pobrania z serwera ftp i strony Internetowej, na których znajdują się pliki kampanii "W domu i poza domem. Bezpiecznie nie znaczy nudno".
 
Pobieranie ze strony internetowej - na stronie przyjaznaprofilaktyka.pl, w dolnym menu strony znajduje się zakładka Pobierz:
https://przyjaznaprofilaktyka.pl/materialy-do-pobrania
hasło: kampaniamultimedialna
 

 

Kontakt:

    12 289 70 78

 

Do pobrania:


Przydatne strony:

 

Kategorie spraw urzędowych

Informacje kontaktowe:

W razie pytań zapraszamy do Urzędu Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455 w godzinach pracy tj. poniedziałek: 8.00 – 17.00, wtorek – czwartek; 7.30 – 15.30, piątek: 7.30-14.30, piętro I pok.13. Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (12) 289 70 86 lub pod adresem e - mail: ug@biskupice.pl.

Druki do pobrania w formacie .pdf

Informacje kontaktowe:

W razie pytań zapraszamy do Gminnego Zespółu Obsługi Szkół i Przedszkoli, Tomaszkowice 455 w godzinach pracy tj. poniedziałek 8.00 – 17.00, wtorek – piątek; 7.30 – 15.30, piętro II pok.29. Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (12) 250 09 65 lub pod adresem e - mail: oswiata@biskupice.pl.

Druki do pobrania w formacie .pdf

Informacje kontaktowe:

W razie pytań zapraszamy do Urzędu Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455 w godzinach pracy tj. poniedziałek: 8.00 – 17.00, wtorek – czwartek; 7.30 – 15.30, piątek: 7.30-14.30, piętro I pok.1. Informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (12) 289-70-96 lub pod adresem e - mail: ug@biskupice.pl.

 

Druki do pobrania w formacie .pdfWażne informacje:

 

 

 

Informacje kontaktowe:

W razie pytań zapraszamy do Urzędy Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455 w godzinach pracy tj. poniedziałek: 8.00 – 17.00, wtorek – czwartek; 7.30 – 15.30, piątek: 7.30-14.30, piętro I pok.3. Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (12) 289 70 87 lub pod adresem e - mail: ug@biskupice.pl.

Druki do pobrania w formacie .pdf

___________________________________________________________________________________

Procedura - zezwolenie/ zmiana zezwolenia na opóźnienie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Procedura - decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

____________________________________________________________________________________

Procedura zgłoszenia eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków

___________________________________________________________________________________

Procedura - zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów z terenu nieruchomości

______________________________________________________________________________________

Procedura - uzyskanie zezwolenia na prowadzenie hodowli lub utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną

______________________________________________________________________________________

Procedura uzyskania zezwolenia na prowadzenie działaności na terenie gminy Biskupice w zakresie: ochrony przed bezdomnymi zwierzętami; prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt; grzebalisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

______________________________________________________________________________

Informacje kontaktowe:

W razie pytań zapraszamy do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, w godzinach pracy tj. poniedziałek 9.00 – 17.00, wtorek – piątek; 7.30 – 15.30, Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu 12 250 65 11 lub pod adresem e - mail: gops.biskupice@poczta.onet.pl., www.gopsbiskupice.pl

 

Informacje kontaktowe:

W razie pytań zapraszamy do Urzędu Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455 w godzinach pracy tj.poniedziałek: 8.00 – 17.00, wtorek – czwartek; 7.30 – 15.30, piątek: 7.30-14.30, piętro II pok.25. Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (12) 289 70 93 lub pod adresem e - mail: ug@biskupice.pl.

Druki do pobrania w formacie .pdf

Informacje kontaktowe:

W razie pytań zapraszamy do Urzędu Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455 w godzinach pracy tj. poniedziałek: 8.00 – 17.00, wtorek – czwartek; 7.30 – 15.30, piątek: 7.30-14.30, piętro I pok.12. Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (12) 289 70 89 lub pod adresem e - mail: ug@biskupice.pl.

 

Geodezja - druki do pobrania w formacie .pdf

 

Gospodarka nieruchomościami - druki do pobrania w formacie .pdf


 

 

Informacje kontaktowe:

W razie pytań zapraszamy do Urzędu Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455 w godzinach pracy tj. poniedziałek: 8.00 – 17.00, wtorek – czwartek; 7.30 – 15.30, piątek: 7.30-14.30, piętro I pok.14. Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (12) 289 70 76, (12) 289 70 77 lub pod adresem e - mail: ug@biskupice.pl.

 

Druki do pobrania w formacie.pdf - obowiazują od 1 lipca 2019

         - OSOBY FIZYCZNE
            
         - OSOBY PRAWNE

INFORMACJE KONTAKTOWE:

W razie pytań zapraszamy do Urzędu Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455 w godzinach pracy tj.poniedziałek: 8.00 – 17.00, wtorek – czwartek; 7.30 – 15.30, piątek: 7.30-14.30, piętro I pok.3. Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (12) 289 70 85 lub pod adresem e - mail: ug@biskupice.pl.

Zgłoszenia awarii sieci wodociągowej - numer alarmowy 668 238 108

 

WNIOSKI DO POBRANIA:

 

Gospodarka wodna:

 

 

 

Polub nas na Facebooku!