Referaty urzędu

Referaty Urzędu Gminy - telefony
                                              
               


Centrala: (12) 250-68-99

Sekretariat: (12) 289-70-70

Fax:
(12) 250-67-66
Urząd Stanu Cywilnego
 
   
Kierownik USC
(12) 250-69-50 lub wew. 50
Zastępca kierownika USC

(12) 289-70-96 lub wew. 96

   

Referat Planowania i Finansów


   
Skarbnik 
(12)  289-70-72 lub wew.72
Stan. ds. podatków i rolnictwa

(12)  289-70-76 lub wew.76
(12)  289-70-77 lub wew.77

Stan. ds. płac    (12)  289-70-73 lub wew.73
(12)  289-70-74 lub wew.74
Kasa  - stan. ds. księgowości budżetowej  
(12)  289-70-75 lub wew.75

 
 
Referat Inwestycji, Drogownictwa, Gospodarki Komunalnej i Zamówień Publicznych
 
Kierownik referatu (12)  289-70-84 lub wew.84
Stan. ds. gospodarki wodno-ściekowej 
(12)  289-70-85 lub wew.85
Stan. ds. drogownictwa (12)  289-70-86 lub wew.86   
Stan.ds. zamówień publicznych

(12)  289-70-97 lub wew.97

Stan. ds. gospodarki odpadami komunalnymi (12)  289-70-94 lub wew.94
   
   
Referat Planowania Przestrzennego, Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska
 
Kierownik referatu (12)  289-70-89 lub wew.89
Stan. ds. geodezji i gospodarki nieruchomościami
(12)  289-70-89 lub wew.89
Stan. ds. planowania przestrzennego (12)  289-70-88 lub wew.88

Stan. ds. gospodarki nieruchomościami

(12)  289-70-88 lub wew.88
Stan. ds. ochrony środowiska (12)  289-70-87 lub wew.87
   


Referat Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych
 
Kierownik referatu
(12) 289-70-95 lub wew.95               
Stan. ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych
(12) 289-70-95 lub wew.95
 
 
Referat Promocji, Kultury i Sportu
 
Stan. ds. obsługi Biura Rady Gminy                 
(12) 289-70-79 lub wew. 79
Stan. ds. sportu                                             
(12) 289-70-79 lub wew. 79
Stan. ds. kultury                                            
(12) 289-70-82 lub wew. 82
Stan. ds. promocji                                        
(12) 289-70-81 lub wew. 81
 
 
Referat Organizacyjny
 
Stan. ds. kadr    (12) 289-70-92 lub wew.92
Stan.ds. działalności gospodarczej (12) 289-70-92 lub wew.93
   
Samodzielne stanowiska  
   
Stan.ds. kontroli zarządczej
(12) 289-70-90 lub wew.90
Stan. ds. obrony cywilnej, obrony narodowej i zarządzania kryzysowego
(12) 289-70-83 lub wew.83
Stan. ds. ochrony przeciwpożarowej
(12) 289-70-81 lub wew.79
Stan.ds. informatyki, Administrator Bezpieczeństwa Informacji
(12) 289-70-83 lub wew.83

Stan. ds.obywatelskich
(12) 289-70-96 lub wew. 96

Kategorie spraw urzędowych

Informacje kontaktowe:

W razie pytań zapraszamy do Urzędu Stanu Cywilnego, Tomaszkowice 455 w godzinach pracy tj. poniedziałek 9.00 – 17.00, wtorek – piątek; 7.30 – 15.30, piętro I pok.1. Informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (12) 250 69 50 lub pod adresem e - mail: ug@biskupice.pl.

https://www.msw.gov.pl/pl/sprawy-obywatelskie/rejestracja-stanu-cywi

 

Druki do pobrania w formacie .pdf

 

Informacje kontaktowe:

W razie pytań zapraszamy do Urzędu Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455 w godzinach pracy tj. poniedziałek 9.00 – 17.00, wtorek – piątek; 7.30 – 15.30, piętro I pok.13. Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (12) 289 70 86 lub pod adresem e - mail: ug@biskupice.pl.

Druki do pobrania w formacie .pdf

Informacje kontaktowe:

W razie pytań zapraszamy do Gminnego Zespółu Obsługi Szkół i Przedszkoli, Tomaszkowice 455 w godzinach pracy tj. poniedziałek 8.00 – 17.00, wtorek – piątek; 7.30 – 15.30, piętro II pok.29. Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (12) 250 09 65 lub pod adresem e - mail: oswiata@biskupice.pl.

Druki do pobrania w formacie .pdf

Informacje kontaktowe:

W razie pytań zapraszamy do Urzędu Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455 w godzinach pracy tj. poniedziałek 9.00 – 17.00, wtorek – piątek; 7.30 – 15.30, piętro I pok.1. Informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (12) 289-70-96 lub pod adresem e - mail: ug@biskupice.pl.

 

Druki do pobrania w formacie .pdf
Informacje kontaktowe:

W razie pytań zapraszamy do Urzędy Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455 w godzinach pracy tj. poniedziałek 9.00 – 17.00, wtorek – piątek; 7.30 – 15.30, piętro I pok.13. Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (12) 289 70 87 lub pod adresem e - mail: ug@biskupice.pl.

Druki do pobrania w formacie .pdf

___________________________________________________________________________________

Procedura - zezwolenie/ zmiana zezwolenia na opóźnienie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Procedura - decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

____________________________________________________________________________________

_Procedura zgłoszenia eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków

___________________________________________________________________________________

Procedura - zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów z terenu nieruchomości

______________________________________________________________________________________

Procedura - uzyskanie zezwolenia na prowadzenie hodowli lub utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną

______________________________________________________________________________________

Procedura uzyskania zezwolenia na prowadzenie działaności na terenie gminy Biskupice w zakresie: ochrony przed bezdomnymi zwierzętami; prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt; grzebalisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

Informacje kontaktowe:

W razie pytań zapraszamy do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, w godzinach pracy tj. poniedziałek 9.00 – 17.00, wtorek – piątek; 7.30 – 15.30, Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu 12 250 65 11 lub pod adresem e - mail: gops.biskupice@poczta.onet.pl., www.gopsbiskupice.pl

 

Informacje kontaktowe:

W razie pytań zapraszamy do Urzędu Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455 w godzinach pracy tj. poniedziałek 9.00 – 17.00, wtorek – piątek; 7.30 – 15.30, piętro II pok.25. Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (12) 289 70 93 lub pod adresem e - mail: ug@biskupice.pl.

Druki do pobrania w formacie .pdf

Informacje kontaktowe:

W razie pytań zapraszamy do Urzędu Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455 w godzinach pracy tj. poniedziałek 9.00 – 17.00,wtorek – piątek; 7.30 – 15.30, piętro I pok.12. Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (12) 289 70 89 lub pod adresem e - mail: ug@biskupice.pl.

 

Geodezja - druki do pobrania w formacie .pdf

 

Gospodarka nieruchomościami - druki do pobrania w formacie .pdf


 

 

INFORMACJE KONTAKTOWE:

W razie pytań zapraszamy do Urzędu Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455 w godzinach pracy tj. poniedziałek 9.00 – 17.00, wtorek – piątek; 7.30 – 15.30, piętro I pok.11. Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (12) 289 70 85, (12) 289 70 84 lub pod adresem e - mail: ug@biskupice.pl.

Zgłoszenia awarii sieci wodociągowej - numer alarmowy 668 238 108

 

WNIOSKI DO POBRANIA:

 

Gospodarka wodna:

 

 

 

Polub nas na Facebooku!