Rada Gminy

Przewodniczący Rady Gminy - Artur Chmiela

Wiceprzewodniczący Rady Gminy - Mariusz Pazdan

Przewodniczący Rady Gminy Biskupice przyjmuje zainteresowanych w sprawie skarg i wniosków, w każdy poniedziałek w godzinach 16:00 - 17:00 w Urzędzie Gminy.

 

RADNI:

Krzysztof Borzęcki                                     
Artur Chmiela                                               
Zbigniew Dziobek                                          
Bogusław Golarz                                            
Adam Jamka                                                   
Ewa Kurzawa                                                 
Dorota Ładyga                                                  
Maria Michalik                                               
Zuzanna Musiał                                               
Andrzej Musiał                                               
Mariusz Pazdan                                      
Stanisław Świątko                                       
Damian Pilch                                                   
Klaudia Wojakowska                                    
Stanisław Zając

 

Komisje stałe:

1.KOMISJA BUDZETU I GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Przewodniczący: Stanisław Zając
Zastępca: Artur Chmiela
Członkowie komisji: Dorota Ładyga, Stanisław Świątko, Klaudia Wojakowska.

2. KOMISJA DROGOWNICTWA I INWESTYCJI

Przewodniczący: Adam Jamka
Zastępca: Mariusz Pazdan
Członkowie komisji: Krzysztof Borzęcki, Damian Pilch, Andrzej Musiał.

3. KOMISJA REWIZYJNA

Przewodniczący: Stanisław Świątko
Zastępca: Stanisław Zając
Członkowie komisji: Maria Michalik, Bogusław Golarz, Klaudia Wojakowska.

4. KOMISJA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ

Przewodniczący: Dorota Ładyga
Zastępca: Bogusław Golarz
Członkowie komisji: Zbigniew Dziobek. Zuzanna Musiał, Ewa Kurzawa.

5. KOMISJA OŚWIATY, KULTURY I KULTURY FIZYCZNEJ

Przewodniczący: Damian Pilch
Zastępca: Zuzanna Musiał
Członkowie komisji: Ewa Kurzawa,Mariusz Pazdan, Artur Chmiela.

6.KOMISJA ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA

Przewodniczący: Krzysztof Borzęcki
Zastępca: Maria Michalik
Człnkowie komisji: Adam Jamka, Andrzej Musiał, Zbigniew Dziobek.

Kategorie spraw urzędowych

Informacje kontaktowe:

W razie pytań zapraszamy do Urzędu Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455 w godzinach pracy tj. poniedziałek 9.00 – 17.00, wtorek – piątek; 7.30 – 15.30, piętro I pok.13. Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (12) 289 70 86 lub pod adresem e - mail: ug@biskupice.pl.

Druki do pobrania w formacie .pdf

Informacje kontaktowe:

W razie pytań zapraszamy do Gminnego Zespółu Obsługi Szkół i Przedszkoli, Tomaszkowice 455 w godzinach pracy tj. poniedziałek 8.00 – 17.00, wtorek – piątek; 7.30 – 15.30, piętro II pok.29. Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (12) 250 09 65 lub pod adresem e - mail: oswiata@biskupice.pl.

Druki do pobrania w formacie .pdf

Informacje kontaktowe:

W razie pytań zapraszamy do Urzędu Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455 w godzinach pracy tj. poniedziałek 9.00 – 17.00, wtorek – piątek; 7.30 – 15.30, piętro I pok.1. Informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (12) 289-70-96 lub pod adresem e - mail: ug@biskupice.pl.

 

Druki do pobrania w formacie .pdfWażne informacje:Informacje kontaktowe:

W razie pytań zapraszamy do Urzędy Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455 w godzinach pracy tj. poniedziałek 9.00 – 17.00, wtorek – piątek; 7.30 – 15.30, piętro I pok.13. Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (12) 289 70 87 lub pod adresem e - mail: ug@biskupice.pl.

Druki do pobrania w formacie .pdf

___________________________________________________________________________________

Procedura - zezwolenie/ zmiana zezwolenia na opóźnienie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Procedura - decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

____________________________________________________________________________________

_Procedura zgłoszenia eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków

___________________________________________________________________________________

Procedura - zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów z terenu nieruchomości

______________________________________________________________________________________

Procedura - uzyskanie zezwolenia na prowadzenie hodowli lub utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną

______________________________________________________________________________________

Procedura uzyskania zezwolenia na prowadzenie działaności na terenie gminy Biskupice w zakresie: ochrony przed bezdomnymi zwierzętami; prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt; grzebalisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

Informacje kontaktowe:

W razie pytań zapraszamy do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, w godzinach pracy tj. poniedziałek 9.00 – 17.00, wtorek – piątek; 7.30 – 15.30, Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu 12 250 65 11 lub pod adresem e - mail: gops.biskupice@poczta.onet.pl., www.gopsbiskupice.pl

 

Informacje kontaktowe:

W razie pytań zapraszamy do Urzędu Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455 w godzinach pracy tj. poniedziałek 9.00 – 17.00, wtorek – piątek; 7.30 – 15.30, piętro II pok.25. Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (12) 289 70 93 lub pod adresem e - mail: ug@biskupice.pl.

Druki do pobrania w formacie .pdf

Informacje kontaktowe:

W razie pytań zapraszamy do Urzędu Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455 w godzinach pracy tj. poniedziałek 9.00 – 17.00,wtorek – piątek; 7.30 – 15.30, piętro I pok.12. Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (12) 289 70 89 lub pod adresem e - mail: ug@biskupice.pl.

 

Geodezja - druki do pobrania w formacie .pdf

 

Gospodarka nieruchomościami - druki do pobrania w formacie .pdf


 

 

INFORMACJE KONTAKTOWE:

W razie pytań zapraszamy do Urzędu Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455 w godzinach pracy tj. poniedziałek 9.00 – 17.00, wtorek – piątek; 7.30 – 15.30, piętro I pok.11. Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (12) 289 70 85, (12) 289 70 84 lub pod adresem e - mail: ug@biskupice.pl.

Zgłoszenia awarii sieci wodociągowej - numer alarmowy 668 238 108

 

WNIOSKI DO POBRANIA:

 

Gospodarka wodna:

 

 

 

Polub nas na Facebooku!